Skip to main content

Genoeg gepalaverd: keur GRUP Brugge nu eindelijk goed

  • 05/01/2017

Na meer dan 15 jaar onderzoek en procedures is het nu hoog tijd dat het regionaalstedelijk gebied Brugge eindelijk wordt afgebakend. “De Vlaamse Regering moet zo spoedig mogelijk het Ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) definitief goedkeuren”, vindt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “Enkel zo kunnen er, zoals voorzien, vier nieuwe bedrijventerreinen gerealiseerd worden. En daar is grote nood aan in Brugge en omgeving.”

In Brugge is quasi geen vierkante meter grond meer beschikbaar voor bedrijven. “Die situatie bedreigt de welvaart en de economische groei van onze regio”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. Hij roept alle stakeholders op om eindelijk stappen vooruit te zetten in dit dossier, om op die manier de toekomstige welvaart en jobcreatie in de Brugse regio veilig te stellen. “Als we de regio aantrekkelijk willen houden voor zowel de huidige als de toekomstige generaties, moeten we blijven inzetten op de mogelijkheden voor de bedrijven”, zegt Bert Mons.

Goed overwogen voorstel

Dieter Coussée, regioverantwoordelijke Noord-West-Vlaanderen bij Voka, vervolgt: “Het voorstel van GRUP dat nu voorligt, is goed overwogen en biedt een mooie synthese van ruimte om te wonen, ruimte om te ondernemen en ruimte voor groen. Dit is een unieke opportuniteit voor heel Brugge en ruime omgeving die met beide handen gegrepen moet worden. We betreuren dan ook de ongefundeerde opmerkingen die geformuleerd worden ten aanzien van dit dossier.”

Voka weerlegt de opmerkingen die Groen regio Brugge heeft op het GRUP:

  • De haven van Zeebrugge is voor een gewone onderneming geen alternatief als locatie om uit te breiden of er zich te vestigen, aangezien de beschikbare terreinen daar gericht zijn op de havenbedrijven. Bovendien gelden er specifieke regels inzake havenarbeid (wet Major). Ook de bedrijventerreinen langs het Boudewijnkanaal (Pathoekeweg en Herdersbrug) moeten een link hebben met water- of havengebonden activiteiten, wat de flexibiliteit danig beperkt. Sowieso zijn ook daar zowat alle gronden bezet of verkocht.
  • Wat betreft de deelgebieden De Spie en Sint-Pietersplas – Blankenbergsesteenweg: die zijn onttrokken aan de aanduiding als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland. In het GRUP is bovendien opgenomen dat corridors en landschapselementen behouden zullen worden.
  • Het  nieuw aan te leggen bedrijventerrein langs de Blankenbergsesteenweg valt veel kleiner uit dan wat Voka steeds gevraagd heeft, aangezien het nieuwe voetbalstadion daar de meeste ruimte zal innemen. Een optimaal aanbod van openbaar vervoer en fietslanen zou er inderdaad kunnen voor zorgen dat er wat minder ruimte voor parkings voorzien wordt, en wat meer voor bedrijvigheid.
  • Ook het voorziene bedrijventerrein aan de Chartreuseweg zal ingebed worden in een parkstructuur, waarbij zoveel mogelijk groen zal behouden blijven tussen de gebouwen. Gezien de locatie heeft dat terrein de potentie om een “triple A”-locatie te worden voor bedrijven en instellingen die willen inzetten op innovatie, onderzoek en ontwikkeling.
  • Tot slot is ook het bedrijventerrein Sint-Elooi in Zedelgem noodzakelijk om ondernemingen de nodige kansen te kunnen geven en de tewerkstelling voor de mensen in de regio te garanderen.

“We zijn met Voka overtuigd van zowel de noodzaak als de meerwaarde van dit GRUP en de nieuwe bedrijventerreinen. We zullen onze  opmerkingen dan ook duidelijk meegeven aan de Vlaamse Regering”, besluit Dieter Coussée.