Skip to main content

Internationaal rekruteren

Internationaal rekruteren: een opportuniteit?

“De arbeidsmarkt staat in brand”
 “Volk, volk, volk, roepen steeds meer bedrijven”

“Vlaanderen wordt geconfronteerd met een (bijna) ongeziene arbeidsmarktkrapte. De werkloosheid daalt, de tewerkstelling neemt toe en vacatures raken steeds moeizamer ingevuld. De verdere krimp van de bevolking op arbeidsleeftijd als gevolg van de vergrijzing geeft deze krapte naast een conjuncturele ook een structurele dimensie die zich de komende jaren steeds sterker zal doen voelen. Als we nu niet ingrijpen missen we de jobs en de investeringen van de toekomst” (bron: dep. WSE)

Deze krapte was voor deze crisis al één van de belangrijkste hindernissen voor onze bedrijven om te groeien, corona heeft daar geen verandering in gebracht. 

Wat kan VDAB daarin betekenen? Wat betekent een concentrische aanpak, wat zijn de internationale mogelijkheden en op welke expertise kan je als werkgever rekenen? Hoe kan je je bedrijf in de kijker zetten, ook over de grenzen heen?  Kom meer te weten op één van onze ontbijtsessies op 19 november 2021 of 20 januari 2022 van 8.30 tem 9.00 uur.
 
De internationale dienst van VDAB (EURES) richt zich op het aantrekken van kandidaten voor complexe en  moeilijk invulbare vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt. We ondersteunen bij het verspreiden en transparant maken van de bestaande vacatures (voor alle knelpuntberoepen) op de Europese arbeidsmarkt.  Tevens  organiseren we zelf buitenlandse (online)  jobevents met exclusiviteit voor onze Vlaamse vacatures (Work in Flanders Days).

Op 10 maart 2022 organiseert VDAB-Internationaal een online job day “Work in Flanders - Joint Industry” voor technische profielen.  

Wil je meer informatie over onze dienstverlening en/of het online jobevent 
‘Work in Flanders - Joint Industry’, schrijf je dan hier in voor één van de ontbijtsessies.
Kan je niet aanwezig zijn, maar wens je toch meer info: international@vdab.be

 

Internationale jobbeurzen

Zijn er voor uw vacature(s) onvoldoende kandidaten te vinden in België en wilt u mensen aanwerven die afkomstig zijn uit de EER (Europese Economische Ruimte)? Via het Work in Flanders-team van de VDAB kunt u ook kandidaten vinden in het buitenland.

De VDAB organiseert op regelmatige basis Work in Flanders-days in het buitenland: kleinere lokale jobbeurzen in het buitenland waar nog genoeg kandidaten te vinden zijn voor moeilijk in te vullen vacatures in Vlaanderen. 

Girona

Coimbra

 

Turijn

Valencia

 

Barcelona

Bari

FAQ's

Hoeveel kost een on-site jobevent?

Deelname aan een on-site jobevent is volledig gratis, tenzij anders vermeld. De enige kost die u als bedrijf hoeft te maken zijn de eventuele reis- en/of verblijfskosten.

Wat is Eures?

EURES (EURopean Employment Services) is een samenwerkingsnetwerk van arbeidsbureaus. De vakbonden en de werkgeversorganisaties maken als partners eveneens deel uit van het netwerk. Doel van het EURES-netwerk is om het vrije verkeer van werknemers in de Europese Economische Ruimte (EER) (de 28 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland eenvoudiger te maken.
Het EURES-netwerk bestaat uit volgende (beheers)organen en deelnemende organisaties :

  • Het Europees coördinatiebureau (ECO) 
  • De nationale coördinatiebureaus (NCO ’s)
  • De EURES-leden
  • De EURES-partners 

In België zijn er vier regionale NCO's, die ondergebracht zijn bij de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, VDAB is bevoegd voor het Vlaams Gewest. 

Wat is ‘Work in Flanders’?

Work in Flanders is het moment op de jobbeurs waarbij een VDAB-consulent kort een toelichting geeft over het werken en leven in Vlaanderen.

Nadien kan de kandidaat nog extra informatie vinden over Vlaanderen op de website www.workinflanders.be/en.

Hoe geef ik aan dat ik mijn vacatures internationaal bekend wil maken?

De vacatures dienen steeds geregistreerd te worden op de VDAB-site, in de taal die voor u opportuun is.

U brengt het Internationaal mobiliteitsteam van VDAB op de hoogte van de referentienummers van die vacatures. Zij nemen met u contact op om u verder te helpen.

Kan ik een tegemoetkoming krijgen in de kosten wanneer ik iemand uit de EER wens aan te werven?

Als werkgever kunt u een financiële tussenkomst krijgen, mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden, bij het aanwerven van een mobiele EU-burger (tussen de 18 en de 35 jaar), binnen het kader van een duurzame tewerkstelling.  

Meer info kunt u vinden op:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160

https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/your-first-eures-job

Kan de kandidaat die ik wens aan te werven een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor verhuizing?

Via het project ‘Your first Eures job’ kan ook de kandidaat een tussenkomst aanvragen. Bijvoorbeeld voor de transportkosten bij een interview, relocation, taalopleiding, … Ook hier moet evenwel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Eén van die voorwaarden is dat de werkgever hier zelf niet in tussenkomt.

Meer info kunt u hier vinden.

Hoe worden de regio’s bepaald?

De regio’s worden bepaald aan de hand van het overschot aan talenten op de arbeidsmarkt die het land te bieden heeft. Ook wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van de universiteiten in de regio’s om zo nauw mogelijk met onze lokale partners en de universiteiten te kunnen samenwerken.

Kan ik deelnemen met seizoens- of tijdelijke vacatures? 

Het gaat steeds over een duurzame tewerkstelling in Vlaanderen, dus geen seizoens- of tijdelijke tewerkstelling.

Ik heb interesse in profielen uit een bepaald land, maar dit staat niet tussen de geplande jobeventen, wat nu?

Staat uw land van voorkeur niet in de lijst hierboven, maar wilt u toch contact opnemen met dit specifiek land? Dan kunt u altijd de VDAB contacteren en zorgt een consulent internationale mobiliteit dat uw vacature ter plaatse bekend gemaakt wordt. Voor meer info kunt u mailen naar international@vdab.be.
 

Welke return verwacht de VDAB? 

Als return voor het faciliteren van deze beurzen, brengt u de VDAB op de hoogte van uw ervaringen. Feedback over het matchingsproces en eventueel aanwervingen.

Bent u zelf actief in de zorgsector en wenst u meer informatie over het rekruteren van zorgprofielen?

Contacteer dan zeker de dienst international@vdab.be en de regionaal adviseur internationale mobiliteit neemt contact met u op voor meer info. Want ook voor de zorgprofielen gaat VDAB ver om de geschikte kandidaten te vinden.

Contactpersoon

Davy Maes

Kennis & advies/Menselijk kapitaal

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag