Skip to main content

Voka West-Vlaanderen: Buitengewone Algemene Vergadering

  • Online

Op dinsdag 27 april 2021 om 17u00 zal op de zetel een Buitengewone Algemene Vergadering van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw plaatsvinden. De leden worden hierbij vriendelijk uitgenodigd om deze vergadering digitaal bij te wonen.

Het enige agendapunt van deze vergadering luidt als volgt: ‘Wijziging van artikel 3 van de statuten (‘Belangeloos doel en voorwerp’)’ en strekt ertoe de bewuste bepaling uit de statuten nader te concretiseren in het licht van de huidige activiteiten van de vereniging. Het ontwerp van het nieuwe artikel 3 van de statuten kan u via e-mail opvragen bij: nicole.verbeke@voka.be.

Gelet op de geldende coronamaatregelen, zal deze Buitengewone Algemene Vergadering digitaal plaatsvinden en zullen de leden derhalve enkel op digitale wijze aan deze vergadering kunnen deelnemen.

Voor de goede orde merken we weliswaar op dat een aanwezigheidsquorum van twee derden van de leden geldt opdat de Buitengewone Algemene Vergadering op 27 april 2021 zou kunnen doorgaan. Gezien het groot aantal leden dat Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw telt, valt te verwachten dat dit aanwezigheidsquorum op 27 april 2021 niet zal bereikt worden. Vandaar dat we onze leden nu reeds informeren dat in dergelijk geval een tweede Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda zal plaatsvinden (eveneens digitaal), waarop dit aanwezigheidsquorum niet meer geldt. Deze tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal in voorkomend geval doorgaan op dezelfde datum als de jaarlijkse Algemene Vergadering, zijnde op 25 mei 2021. Alle leden worden daartoe nu reeds uitgenodigd en zullen terzake na 27 april 2021 nog nader bericht ontvangen.

Indien u aan de digitale Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2021 wenst deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om ons uw aanwezigheid vooraf te bevestigen via deze link. U zal dan aansluitend per e-mail de nodige logingegevens ontvangen om op 27 april 2021 op digitale wijze aan de vergadering te kunnen deelnemen.

Indien u op de digitale Buitengewone Algemene Vergadering niet aanwezig kunt zijn, maar graag volmacht verleent aan een ander lid van de vereniging, kan u daartoe een volmachtformulier aanvragen via e-mail aan: nicole.verbeke@ voka.be waarbij u ook de nodige verdere instructies zal ontvangen. De volmachthouder zal dan aansluitend ook per e-mail de nodige logingegevens ontvangen om op 27 april 2021 op digitale wijze aan de vergadering te kunnen deelnemen.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Wanneer

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.