Skip to main content
Map

Voka Nieuwjaarsboodschap 2023: regio Midden-West-Vlaanderen

  • 10/01/2023

Prepare for the future

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen doet voor het midden van West-Vlaanderen een luide oproep om de regio klaar te stomen voor de toekomst. Er rest ons nog een jaar tot aan de verkiezingen in 2024 en daarom moeten er volgens Voka nog een aantal tanden worden bijgestoken.

Gedetailleerde cijfers omtrent omzet, investeringen, starters, arbeidsmarktkrapte,... van regio Midden-West-Vlaanderen kan je hier vinden. 

We maken de regio futureproof

Voka-voorzitter regio Midden-West-Vlaanderen Michel Soubry verwoordt het als volgt: “We ondernemen in zeer volatiele tijden. Onze bedrijven hebben nogmaals bewezen zeer weerbaar te zijn. Ze leggen steeds weer de nodige creativiteit aan de dag om antwoorden te vinden op de uitdagingen die de diverse crisissen met zich meebrengen. Zowel bij de Covid-19-crisis als bij de oorlog in Oekraïne stonden onze ondernemers voor enorme uitdagingen. Als ondernemers hebben we nood aan overheden die krachtdadige acties ondernemen en onze omgeving klaarstomen voor de toekomst.”

Om de regio futureproof te maken, moeten de eigen sterktes verder in de verf gezet worden. “We hebben tal van succesvolle bedrijven in heel wat sectoren. We moeten die koesteren en verder ondersteunen. We zijn een regio die sterk staat in onder meer de voedings- en zorgsector, maar ook in de digitale sector. Deze speerpunten moeten we versterken in onze regio en kruisbestuivingen faciliteren”, vult Soubry verder aan. Het stimuleren van technologische evoluties is daarbij cruciaal. Voka West-Vlaanderen denkt daarbij, onder meer, aan 5G waarmee de industrie grote stappen vooruit zal kunnen zetten op het vlak van bijvoorbeeld robotisering.

Inzetten op gerichte economische migratie

Naast uitdagingen inzake energie- en grondstofprijzen kampen de bedrijven in Midden-West-Vlaanderen nog steeds met de meest krappe arbeidsmarkt van Vlaanderen. “De belangrijkste grondstof voor onze bedrijven is en blijft medewerkers. Alleen wordt het jaar na jaar moeilijker om de vele vacatures in te vullen”, zegt Voka-regiovoorzitter Midden-West-Vlaanderen Soubry.

Volgens Voka West-Vlaanderen is er geen andere mogelijkheid meer dan ook in te zetten op gerichte economische migratie om onze vacatures ingevuld te krijgen. “De visvijver is leeg in eigen regio, dus moeten we het talent van binnen en buiten de EU gericht naar onze bedrijven halen. We moeten gericht talenten scouten in het buitenland, investeren in hun opleiding in het thuisland en ze hier duurzaam integreren in onze maatschappij. Daarbij zal het cruciaal zijn dat de verschillende overheden hun bijdrage leveren om dat mogelijk te maken”, aldus Soubry.

Voka West-Vlaanderen wijst daarbij naar de verantwoordelijkheid om te investeren in de opleiding, taal, onthaal, huisvestiging en de integratie van internationale talenten.

Tijd van stilstaan moet voorbij zijn

Een regio die klaar is voor de toekomst is een regio die zeer goed ontsloten is op diverse manieren. Voor Voka West-Vlaanderen moeten nog tijdens deze legislatuur een aantal cruciale dossiers in een beslissende plooi vallen.

“Het afgelopen jaar hebben we met z’n allen meer dan ooit stilgestaan op de E403. De limieten van deze snelweg zijn intussen bereikt. Voka West-Vlaanderen vraagt al langer een derde rijstrook tussen Roeselare en Brugge en dit in beide richtingen. Het wordt tijd dat studies omgezet worden in realisaties”, legt Voka-regiovoorzitter Midden-West-Vlaanderen Michel Soubry uit. “Hetzelfde verhaal geldt voor de Zuidwestelijke ontsluiting van Tielt. We moeten zo snel mogelijk zicht krijgen op de realisatie van deze cruciale schakel in ons wegennet in Midden-West-Vlaanderen”, vult Soubry verder aan.

Voka West-Vlaanderen heeft hierbij ook oog voor het op- en afrittencomplex van Izegem, de aanleg van zogenaamde Hoppinpunten waar gebruikers van vervoermodi kunnen wisselen (zoals van de auto naar de fiets voor de laatste kilometers), de aanleg van vrachtwagenparking met faciliteiten, enz.

Vaart in het kanaal

Een ander strijdpunt van Voka West-Vlaanderen is de ontsluiting via de binnenvaart. “Een unieke en belangrijke troef die onze regio rijk is. Nu al hebben 40% van alle goederen op de Leie, het Kanaal Roeselare-Leie als bestemming. Wij verwachten dat dat nog verder zal toenemen in de toekomst”, zegt Michel Soubry. Dat is goed nieuws, want de binnenvaart neemt een aanzienlijk deel van de vrachtwagens van de weg, wat onder andere de verkeersveiligheid alleen maar ten goede kan komen.

“Er staan drie belangrijke punten op de beleidsagenda voor ons kanaal. Ten eerste is er dit jaar een belangrijk onderhoud voorzien aan de sluis in Ooigem. Ten tweede is er de opwaardering van het kanaal zelf. Ten derde moet de uitbater voor de River Terminal Roeselare aangeduid worden”, legt Soubry uit. De werken aan de sluis in Ooigem beloven een serieuze impact te hebben op de bevoorrading van de bedrijven. Het kanaal zal in de zomer vijf weken onbruikbaar zijn door de werken. In het afgelopen jaar zijn er in dit verband meermaals constructieve overlegmomenten georganiseerd tussen onder andere de bedrijven, Voka West-Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg om de impact van deze werken maximaal te beperken.

De toestand van het Kanaal Roeselare-Leie blijft intussen zorgen baren. Een taskforce met daarin de betrokken steden en gemeenten, de POM, WVI, de Vlaamse Waterweg en Voka West-Vlaanderen zet intussen de schouders onder de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie. Die moet ervoor zorgen dat grotere schepen de bedrijven kunnen bereiken en het kanaal zelf een betrouwbaar alternatief blijft voor bijvoorbeeld het wegtransport. Voka West-Vlaanderen is alvast te spreken over de manier van werken. “De taskforce toont de sterkte van onze ondernemende regio. Door samen te werken, bereik je nu eenmaal meer dan elk individueel. Het engagement van alle partners is duidelijk, alle neuzen staan in de richting van een opgewaardeerd Kanaal Roeselare-Leie”, besluit Michel Soubry.

Contactpersonen

Matthieu Marisse

Belangenbehartiging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag