Skip to main content
Map

Voka Nieuwjaarsboodschap 2023: regio Westhoek

  • 10/01/2023

2023: Westhoek zkt. Toekomst

Nadat heel wat ondernemers de ‘coronajaren’ 2020 en 2021 dankzij heel wat flexibiliteit, creativiteit en veerkracht al bij al goed zijn doorgekomen, was hen in 2022 opnieuw geen zorgeloos jaar gegund. De fors stijgende energieprijzen, exploderende loonkosten en een structurele krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor heel wat kopzorgen. Ook op langere termijn zijn er in de Westhoek heel wat werven die dringend aangepakt moeten worden opdat de streek aantrekkelijk zou blijven om te wonen, te werken en te ondernemen.

Gedetailleerde cijfers omtrent omzet, investeringen, starters, arbeidsmarktkrapte,... van regio Ieper kan je hier vinden. Via deze link kan je de cijfers van regio Veurne terugvinden. 

Vorig jaar deed Voka West-Vlaanderen rond deze tijd van het jaar een tweeledige oproep: maak komaf met de plannen om van de Westhoek een ‘landschapspark’ te maken én zet dringend vaart achter het Complex Project Ieper-Veurne, dat de regio beter moet ontsluiten op mobiliteitsvlak. Tot onze grote tevredenheid werd de kandidatuur ‘Landschapspark Westhoek’ niet weerhouden. “Die beslissing nam heel wat onzekerheid weg bij onze ondernemers”, vertelt Pieter De Brabandere, Voka-voorzitter regio Veurne.

Nood aan betere mobiliteit en ontsluiting

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat het dossier Complex Project Ieper-Veurne nog steeds muurvast zit. “In vergelijking met vorig jaar is er zo goed als geen vooruitgang geboekt”, vertelt Vincent Callens, die in juni de fakkel van Voka-voorzitter regio Ieper overnam van Christophe Dhaene. Alle stakeholders die bevraagd werden in de verkenningsfase, kregen deze zomer de inzichtennota te zien. “Daarin stonden toch heel wat interessante zaken. Zo werd onze visie waarbij er gekeken moest worden naar een oplossing voor de gehele Westhoek – en dus niet enkel de verbinding Ieper-Veurne – bijna integraal overgenomen, net als onze wens om een multimodale oplossing (via weg, spoor, openbaar vervoer en fiets) naar voren te schuiven”, aldus De Brabandere.

Die inzichtennota werd in oktober ook goedgekeurd door de Vervoerregio Westhoek, waar de verschillende steden en gemeenten van de Westhoek samen een mobiliteitsplan uitwerken. “Een cruciale stap, want in dit verhaal zullen we alle burgemeesters en andere stakeholders van de regio mee moeten krijgen”, aldus Callens. “Helaas werd na die goedkeuring geen vaart genomen door het kabinet van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters, waar het dossier opnieuw stof ligt te vergaren.”

Voka West-Vlaanderen dringt dan ook aan op een snelle doorstart. “Iedereen heeft de mond vol over ontharding en beperking van ruimte-inname, dat zijn geen begrippen meer uit de verre toekomst”, vertelt De Brabandere. “We zijn er dan ook van overtuigd dat dit de allerlaatste kans is om de Westhoek naar behoren te ontsluiten en de mobiliteit hier op het niveau van de 21e eeuw te brengen.” En daar heeft iedereen in de streek belang bij. “Zowel op vlak van leefbaarheid, doorstroming en veiligheid moet er iets gebeuren. Dit is een unieke kans die we niet mogen laten liggen. We zijn dan ook bereid om met Voka West-Vlaanderen een voortrekkersrol te spelen in dit dossier om alle stakeholders op één lijn te krijgen”, concludeert Callens.

Gebrek aan ruimte om te ondernemen

Ondertussen is er ook dringend nood aan meer ruimte om te ondernemen. “Heel wat ondernemers komen naar Voka met de vraag of we hen kunnen helpen in hun zoektocht naar een nieuwe locatie voor hun bedrijf”, zegt De Brabandere. “Spijtig genoeg moeten we hen keer op keer melden dat alle bedrijventerreinen in de regio quasi 100% bezet zijn, wat er voor zorgt dat sommigen over de taalgrens in Henegouwen of zelfs over de landsgrens in Frankrijk beginnen te speuren naar opportuniteiten. Een begrijpelijke reactie, maar uiteraard is dat geen goed nieuws voor onze regio.”

Voka West-Vlaanderen vraagt daarom aan de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering om extra ruimte te voorzien voor bedrijvigheid in de regio. “Via de herzieningen van de afbakeningen van de kleinstedelijke gebieden in onder meer Ieper, Veurne, Poperinge en Diksmuide werden gebieden aangeduid die in aanmerking komen om ingezet te worden als nieuwe ruimte voor bedrijvigheid. Wij pleiten ervoor om deze zoekzones ook effectief vrij te geven en onze ondernemers zo letterlijk en figuurlijk verse (adem)ruimte te geven om te ondernemen”, aldus Callens.

Nijpende arbeidsmarktkrapte

Een ander heikel punt is de blijvende krapte op de arbeidsmarkt. Zo is het aantal werkzoekenden nog verder gedaald naar 4,3%, terwijl de spanning op de arbeidsmarkt zelfs onder de 2 gezakt is. Dat wil zeggen dat er per vacature in theorie maar twee werkzoekenden zijn om die vacature in te vullen. “Het activeren van de inactieve beroepsbevolking en gerichte economische arbeidsmigratie moeten ook in 2023 hoog op de politieke agenda komen”, zeggen beide voorzitters in koor. “Met het gratis traject welt Westhoek willen wij als Voka West-Vlaanderen onze bedrijven in de Westhoek helpen en ondersteunen om in te zetten op een duurzaam, inclusief en toekomstgericht hr-beleid”, aldus Callens. De brandende arbeidsmarkt laat zich voelen in de instroom, maar ook in het behoud en de ontwikkeling van medewerkers. “Meer dan ooit is bedrijfscultuur belangrijk om mensen aan te trekken én te houden, en moet je flexibel omspringen met het inzetten en opleiden van talent”, vult De Brabandere aan.

Eindigen doen beide regiovoorzitters met een positieve noot. “Zoals gezegd waren we opgetogen dat het dossier rond het Landschapspark Westhoek niet weerhouden werd. Daarnaast zijn we ook blij dat de ROC’s (regionale overslagcentra) in Veurne en Diksmuide operationeel worden in 2023, wat een extra boost geeft aan de binnenvaart in onze regio. En last but not least kwam er ook goed nieuws vanuit de Provincie West-Vlaanderen, die erin slaagde om het Europese 5G-project 'Flanders Smart Fields' naar de Westhoek te halen. “De Westhoek heeft momenteel een slechte dekking van 3G en 4G”, aldus Callens. "Met dit project – dat verschillende pilootprojecten in onder meer de zorg zal omvatten – zal Westhoek één van de eerste slimme en verbonden plattelandsgebieden worden van Europa”, besluit De Brabandere.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag