Skip to main content
Map
  • Werken aan de Ring: een update

Werken aan de Ring: een update

De herinrichting van het noordelijke deel van de Ring rond Brussel is in een cruciale fase aanbeland. Er ligt een nieuwe versie van de scopingnota op tafel die drie geoptimaliseerde alternatieven beschrijft voor de herinrichting van de Ring Noord tussen de knooppunten Groot-Bijgaarden (E40 vanuit Gent) en Sint-Stevens-Woluwe (E40 richting Leuven). 

De keuze van de regering eind dit jaar betekent echter niet dat er nadien meteen gebouwd zal worden. De Werkvennootschap is momenteel volop bezig met het doorlopen van procedures zoals een 'plan-milieueffectrapport' (plan-MER), die moet inschatten hoe groot de impact zal zijn van de nieuwe Ring op de omgeving. Daarna komt er een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat detailleert welke gronden in de buurt van de Ring een andere bestemming krijgen. Vervolgens komt er een ‘project-milieueffectrapport' (project-MER). Pas daarna kan de Werkvennootschap de omgevingsvergunning (of bouwvergunning) aanvragen. De bouw start ten vroegste in 2024.

Ondertussen zijn er een aantal vooruitgeschoven werven, ook op vlak van fiets- en openbaar vervoerinfrastructuur, reeds in uitvoering. Dit onder meer aan de Henneau-brug in Zaventem en op het op- en afrittencomplex in Vilvoorde. Vanuit Voka volgen we het proces en de werven goed op, ook wat betreft minder-hinder- en flankerende maatregelen.