Skip to main content
 • Meestgestelde vragen en antwoorden over duurzaam ondernemen

Meestgestelde vragen en antwoorden over duurzaam ondernemen

Ik zou graag erkenning geven aan mijn duurzame acties. (VCDO)

VCDO Voka Oost-Vlaanderen

Duurzaam ondernemen is al lang geen modewoord meer. Het gaat over omgaan met schaarse grondstoffen, zuinig energieverbruik, investeren in menselijk kapitaal, inspelen op de behoeftes van morgen,… Het betekent winst op vele vlakken.

Voka wil jouw onderneming helpen om duurzaam ondernemen te verankeren in je DNA en je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen maak je via een actieplan op maat werk van een bedrijfsvoering die winstgevend is voor zowel je onderneming als voor mens en milieu.

Met het Charter timmer je ook aan de internationale reputatie van je bedrijf. Zo help je mee de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren. Deze werden door maar liefst 194 landen wereldwijd ondertekend. Voka werkt daarvoor samen met CIFAL Flanders/UNITAR, een internationaal trainingscentrum dat inzet op duurzaam management en dat ondernemingen het internationaal erkende UNITAR-certificaat kan toekennen. 

Aarzel niet langer en ga volop voor duurzaam ondernemen, stabiele winst en internationale erkenning!

Lid worden van deze duurzame community?

Extra informatie? 

Neem contact op met Maarten Dheedene.

Wat zijn de SDG's?

Hoe zijn de sustainable development goals ontstaan? 

Tijdens een VN-conferentie voor Duurzame Ontwikkeling van 2012 in Rio de Janeiro, besliste men op een aantal universele doelstellingen te bedenken die een antwoord bieden op de urgente sociale, economische, en leefmilieu gerelateerde problemen die de planeet en samenleving teisteren. 

De SDGs zijn niet enkel door de VN bedacht. Via een online enquête hebben bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op hun favoriete thema's. Op deze manier vormde het maatschappelijk middenveld, de privésector, het VN-systeem en de lidstaten samen 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 

Wat zijn de sustainable development goals?

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Waardig werk en economische groei
 9. Industrie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Bron

Milieu en mobiliteit

Wanneer moet ik mijn milieuvergunning (of omgevingsvergunning) hernieuwen?

De hernieuwing van een vergunning (die voor bepaalde duur is verleend) dient één jaar voor de einddatum van de omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Indien de einddatum niet gekend is kan u deze opvragen bij de milieudienst van de stad of gemeente van uw exploitatieadres.

Hoe weet ik of ik een milieuvergunning (of omgevingsvergunning) nodig heb voor mijn onderneming?

In principe dient u een aanvraag in te dienen voor elke verplaatsing of uitbreiding van een ingedeelde activiteit. De ingedeelde activiteiten zijn weergegeven in Vlarem II – Bijlage 1. Indelingslijst.

Welke steunmaatregelen kan ik gebruiken om duurzame bedrijfsmobiliteit te stimuleren?

Fiscale aftrek voor kosten woon-werkverkeer personeel
Zelfstandigen kunnen 120% van hun kosten aftrekken voor aankopen om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer aan te moedigen. Denk bv. aan infrastructuur voor het stallen van de fiets op het werk en het verwerven, onderhouden en herstellen van (elektrische) fietsen. 

Fiscale vrijstelling voor het gebruik van de fiets
Werkgevers kunnen een vergoeding uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets afleggen. Het betreft hier een gunst, geen verplichting: de werkgever beslist dus zelf of hij een fietsvergoeding toekent. Het bedrag van de fietsvergoeding tot €0,24/km mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt.

De Testkaravaan
Zowel in West-Vlaanderen als Oost-Vlaanderen kan je als ondernemer beroep doen op 'De Testkaravaan'. Dit initiatief geeft bedrijven en hun werknemers de kans om gratis verschillende duurzame vervoersmiddelen uit te proberen gedurende drie weken. Voorbeelden hiervan zijn een speed pedelec, elektrische fiets, plooifiets, bakfiets of fietskar. Ook deelfietsen kunnen worden uitgetest.

Ecologiepremie
Deze financiële tegemoetkoming aan ondernemingen heeft als doel om ecologie-investeringen te promoten. Ook technologieën die duurzaam vervoer helpen bewerkstellingen, vallen onder deze premie. Deze technologieën bevatten onder meer de aanleg van elektrische laadstations. Bij de elektrische laadstations moet het gaan om één of meerdere laadpalen met een snellader van minimum 50 kW per laadpunt, gebruik makend van groene stroom en met aanwezigheid van een slimme sturing.

Meer informatie en andere voorbeelden van steunmaatregelen kan je hier terugvinden.
 

Niet gevonden wat je zoekt?

Stel hier jouw vraag