Skip to main content
  • Voka Vaart - Loten

Voka Vaart - Loten

Offerte indienen

Offerteformulieren - Inschrijvingstaat (in te vullen per perceel door inschrijvers):

Iedereen, zowel leden als niet-leden van Voka Oost-Vlaanderen, die een offerte wenst uit te brengen moet deze digitaal bezorgen aan Schuddinck Creations t.a.v. Dhr. Steven Schuddinck, met Katrien Moens en Joke Van der Burght in kopij, voor 26 februari om 13 uur. Laattijdige offertes zullen niet meer behandeld worden.

 

Contactpersoon

Katrien Moens

Financieel en Operationeel Directeur - Duurzaam Ondernemen

Voka Vaart - Procedures

Keer terug naar de procedure gunning werken Voka-gebouw Aalst

Keer terug