Skip to main content
  • Voka en SYNTRA Vlaanderen slaan handen in elkaar om duaal leren verder uit te rollen

Voka en SYNTRA Vlaanderen slaan handen in elkaar om duaal leren verder uit te rollen

  • 04/07/2017

Voka en het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-SYNTRA Vlaanderen slaan de handen in elkaar om duaal leren via het ruime Voka-netwerk verder uit te rollen en te ondersteunen. Voka-gedelegeerd bestuurder Hans Maertens en gedelegeerd bestuurder Bruno Tindemans sloten daartoe een samenwerkingsovereenkomst.

Regie der regieën: Voka-netwerk als lokale regisseur voor duaal leren

Duaal leren is een verhaal van samenwerking tussen onderwijs en werk. SYNTRA Vlaanderen wil haar opdracht als regisseur voor de werkplek in duaal leren in samenwerking met partners uitbouwen en zo een ‘regie der regieën’ creëren. Als regisseur is het agentschap verantwoordelijk voor het aanbieden van kwaliteitsvolle en duurzame werkplekken. Het ruime Voka-netwerk is hiervoor een uitgelezen partner om dit mee vorm te geven. De samenwerking tussen SYNTRA Vlaanderen en Voka is een belangrijke stap in de richting van de realisatie van deze lokale regisseursrol.

De samenwerkingsovereenkomst bevestigt enerzijds de initiatieven die Voka reeds neemt binnen duaal leren en voorziet in een aantal bijkomende activiteiten zoals ondersteuning van de dienstverlening aan scholen, leerlingen en bedrijven die in een duaal traject stappen.

Voka Syntra
Bruno Tindemans - Hans Maertens

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka: “Duaal leren is voor Voka het belangrijkste onderwijsdossier van de Vlaamse regering. Daarom moeten we naast sensibilisering en communicatie ook een sterke lokale rol opnemen. Via proefprojecten hebben we in de verschillende Voka Kamers van Koophandel al heel wat ervaring opgedaan. Bovendien hebben we een projectvoorstel ingediend bij ESF om vanaf volgend schooljaar een dienstverlening rond duaal leren uit te werken. Hiermee kunnen we de basis leggen voor een begeleidingstraject voor bedrijven, scholen en leerlingen en ondersteunen we de kwalitatieve uitrol van duaal leren.”

Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder SYNTRA Vlaanderen: “Met deze samenwerking geeft het agentschap vorm aan het samenwerkingsmodel waar wij voor staan in het strategische project duaal leren. Als we dit verhaal in heel Vlaanderen op de kaart willen zetten, kunnen wij dat alleen maar doen in goede samenwerking met betrokken partners. Dit is een win-win voor de diverse spelers in duaal leren.”

 

Perscontact

Communicatieteam van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen:
Tania Jannis (tania.jannis@syntravlaanderen.be - 0497/59.33.88)
Silke Van Vaerenbergh (silke.vanvaerenbergh@syntravlaanderen.be - 0499/48.63.55)

Voka:
Tom Demeyer, woordvoerder (tom.demeyer@voka.be, 0472/84.15.99)

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd