Skip to main content

Werken aan de Ring

De Ring rond Brussel heeft er al een lange geschiedenis opzitten, en is aan opfrissing toe. De Ring werd immers ontworpen en gebouwd voor het verkeer van de vorige eeuw. Daardoor kent de Ring een aantal verkeersveiligheidsproblemen en kan de weg de verkeersdruk van vandaag niet meer aan. Files en ongevallen op de Ring, sluipverkeer in de omliggende steden en gemeentes, versnippering van de aangrenzende groengebieden vormen de aanleiding voor de Werken aan de Ring, die de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de Ring verbetert. Maar niet alleen de ringweg wordt aangepakt. Er wordt ook sterk ingezet op openbaar vervoer en fietsmaatregelen. Wat houdt zo'n herinrichting in voor de mobiliteit van jouw bedrijf, zowel tijdens als na de werken?

Voka Vlaams-Brabant organiseerde samen met De Werkvennootschap, die instaat voor de uitvoering van de Werken aan de Ring, participatie- en netwerkmomenten om mee na te denken over de Werken aan de Ring en een beter mobiliteit voor jouw bedrijf.

Later op het jaar worden er opnieuw enkele momenten georganiseerd. Op deze pagina houden we u op de hoogte van nieuwe data en locaties.

Lees hier de eerste editie van de krant over de Werken aan de Ring.

Meer info bij

kasper.demol@voka.be

xavier.boonman@voka.be