Skip to main content
  • Zo vangt u een vette vis – verslag debat employer branding

Zo vangt u een vette vis – verslag debat employer branding

  • 08/06/2017

“Hoe sla jij een vette vis aan de haak?” Dat was de centrale vraag tijdens het panelgesprek op het Zomerfeest van Voka West-Vlaanderen, ofte: hoe kan employer branding helpen om de arbeidsmarktkrapte in onze provincie aan te pakken?

Tijdens het panelgesprek lieten Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Petra Dhondt, Global hr-manager bij Vyncke, Tom De Wachter, zaakvoerder bij Insilencio en Jan Denys, Director Public Affairs bij Randstad, hun licht schijnen op het belang én de kracht van employer branding. Een verslag.

Waarom is ‘employer branding’ zo belangrijk?

“Op de arbeidsmarkt stellen we momenteel een grote contradictie vast”, stak minister Muyters van wal. “Aan de ene kant waren nog nooit zoveel mensen aan het werk. Aan de andere kant zijn er nog steeds meer dan 200.000 werkloze werkzoekenden in Vlaanderen. Het draait er dus om dat er een juiste match gevonden moet worden.” 

Volgens arbeidsmarktexpert Jan Denys kan employer branding net daar een belangrijke rol spelen. “Bij employer branding draait het er namelijk niet om om je bedrijf kenbaar te maken bij een zo groot mogelijke groep mensen, maar wel bij de juiste mensen.” 

Ook Petra Dhondt, hr-manager van Vyncke, kan meespreken over de meerwaarde van een sterke brand om mensen aan te trekken. “Voor de hogeropgeleide ingenieursprofielen die wij zoeken, liggen de lonen in de hoofdstad en andere grootsteden soms tot 20% hoger dan in West-Vlaanderen. Je moet als bedrijf dus op een andere manier het verschil kunnen maken. Heel wat van onze medewerkers hebben bewust voor Vyncke gekozen op basis van onze sterke employer branding.”

Hoe begin je aan ‘employer branding’

1. Breng je brand in kaart

"Eenvoudig je brand in kaart brengen, kan door te kijken waar je medewerkers vandaan komen en waar ze naartoe gaan", raadt Jan Denys aan. Waarom solliciteert een kandidaat bij jouw bedrijf? Hoe hebben ze je onderneming leren kennen? Wat weten ze erover? … En misschien belangrijker: Waarom verlaten medewerkers de organisatie? Naar welke andere bedrijven vertrekken ze? …  De antwoorden op deze vragen vertellen een onderneming ongelooflijk veel over de externe én interne perceptie van de brand.

2. Praten én vooral: luisteren

Spreek regelmatig met je eigen medewerkers. En luister. Vraag naar hun verhalen niet alleen voor ze in dienst treden en wanneer ze het bedrijf opnieuw verlaten, maar zeker ook in de periode daartussen. Waarom komen zij elke dag werken? Wanneer voelen ze zich goed in de organisatie? 
Het hoeft echter geen louter goednieuwsshow te zijn. Ook waarom medewerkers soms eens twijfelen, en hoe ze zich dan opnieuw boven die twijfels stellen, moet zéker aan bod kunnen komen in die gesprekken.

3. Medewerkers als ambassadeurs

Hou de verhalen van je medewerkers niet alleen intern. Moedig ze aan om dat verhaal (the good, the bad and the ugly) als ambassadeur ook extern te delen. Zo creëer je een authentiek verhaal dat door het ganse bedrijf gedragen wordt.

“Grotere bedrijven hebben als voordeel dat het bedrijfsverhaal via de ambassadeurs snel verspreid raakt”, vult Tom De Wachter, expert in employer marketing, aan. “Het nadeel is dan weer dat het iets langer duurt om het gemeenschappelijke bedrijfsverhaal te identificeren.” Bij kleine bedrijven is het net andersom: er heerst snel een gezamenlijk verhaal, maar dat raakt minder rap verspreid.

Het verspreiden van deze verhalen hoeft trouwens zeker niet via dure, professionele videocampagnes te verlopen. Eenvoudige, persoonlijke verhalen en filmpjes verspreiden via sociale media is veel authentieker. Daar bereik je bovendien alle generaties mee. "Weet wel dat voor de jongere generatie employer branding gerust een hoger Snapchatgehalte mag hebben", voegt Tom De Wachter nog toe.

Wat zijn kritieke factoren voor succes? 

Panelgesprek Employer Branding1. Sterk leiderschap

De rode draad doorheen het ‘employer branding’-verhaal is sterk leiderschap. Zeker in tijden van verandering is dat cruciaal. De leider mag echter niet alleen het verhaal en de cultuur uitdragen. Alle medewerkers, verspreid over de hele organisatie, moeten betrokken zijn én betrokkenheid tonen. 

2. Geduld

Employer branding vraagt tijd. Het is een verhaal van lange adem waarin je moet blijven investeren. Of zoals Petra Dhondt van Vyncke het zo mooi uitdrukt: “Kiezen voor een brand, is zoals starten met een relatie. In het begin ben je verliefd en zie je alles rooskleurig. Maar de verliefdheid gaat over. Je moet aan je brand blijven werken.”

Wat doet de overheid?

Ook de overheid is zich ervan bewust dat employer branding bedrijven kan helpen in hun zoektocht naar de juiste werknemers en wil daar haar verantwoordelijkheid in nemen. “Via de kmo-portefeuille kunnen bedrijven onder andere beroep doen op consultants om hen te helpen bij het opbouwen van een brand. Daarnaast zijn er ook de loopbaancheques die in het kader van een retentiebeleid bedrijven helpen om ervoor te zorgen dat de huidige werknemers zich op de juiste plaats voelen in de onderneming”, aldus minister Philippe Muyters.

Hoe zit het in West-Vlaanderen? 

Een niet onbelangrijke vraag: Loopt onze provincie achter op het vlak van employer branding? Met enige voorzichtigheid gaven dat de panelleden aan dat dat wel het geval is. In West-Vlaanderen heerst een specifieke bedrijfscultuur die eerder traditioneler getint is dan in andere regio’s. 

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar flex- en thuiswerken merken we dat dat een pak minder gangbaar is in onze provincie. De laatste jaren maken de West-Vlaamse bedrijven weliswaar een inhaalbeweging, maar ook de andere regio’s blijven evolueren. De kloof die er was, blijft dus enigszins bestaan.

Wat doet Voka West-Vlaanderen? 

Voka West-Vlaanderen is er rotsvast van overtuigd dat employer branding één van de krachtige hulpmiddelen kan zijn om de reële arbeidsmarktkrapte in onze provincie aan te pakken. Een mirakeloplossing is het geenszins. Een en-enverhaal des te meer. Net daarom blijven we ook verder inzetten op andere projecten zoals duaal leren, om de link tussen onderwijs en de bedrijfswereld beter te leggen, op de Welt-trajecten, om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te bereiken, etc.

Naast deze initiatieven start Voka West-Vlaanderen dit najaar ook met een seminariereeks rond verschillende aspecten van employer branding. Geïnteresseerden zullen zowel kunnen inschrijven voor de volledige reeks als voor de afzonderlijke sessies. Deze thema’s zullen aan bod komen: corporate branding (september), retentie: werkbaar werk (oktober), aanwerven via sociale media (november) en gerichte immigratie (december).

Wenst u op de hoogte te blijven van deze sessies? Contacteer Tine Maes (tine.maes@voka.be) en wij bezorgen u een persoonlijke uitnodiging!