Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Weer excellent onderwijs

Internationale vergelijkingen tonen aan dat het niet goed gaat met de kwaliteit van ons onderwijs. Goed onderwijs vormt de basis voor welzijn en welvaart, maar draagt ook bij aan het beste exportproduct dat we hebben: kennis en talentontwikkeling om te ondernemen en te innoveren. We moeten ons inspannen om weer tot de Europese top te behoren en onze afgestudeerden de arbeidsmarkt te laten betreden met sterke competenties.

 

Focus op STEM

Grote transformaties op het vlak van digitalisering, klimaat en energie zullen een nog sterkere inzet vragen van wetenschap en techniek. Toch is maar 20% van de uitgereikte diploma’s in het hoger onderwijs STEM-gericht. Zelfs in Duitsland, waar 37% van de afgestudeerden een diploma haalden in STEM-richtingen, heerst er een tekort aan STEM-profielen. Deze profielen zijn echter dringend nodig om de enorme vraag van de arbeidsmarkt op te vangen en onze ondernemingen met geschikt personeel in hun kracht te zetten.

Daarom moeten STEM-richtingen gepromoot en financieel beloond worden, zowel in het basis- als in het secundair en hoger onderwijs. Scholen die inzetten op knelpuntstudierichtingen moeten hiertoe aangemoedigd worden en het onderwijsaanbod moet worden afgestemd op wat nodig is op de arbeidsmarkt. De invoering van het EU STEM School Label moet scholen ondersteunen en begeleiden om state-of-the-art STEM-onderwijs aan te bieden en leerkrachten uit technische en beroepsgerichte opleidingen moeten ondersteund worden om zich voortdurend bij te scholen en mee te zijn met de meest innovatieve technologieën.  

Koester talent

Om ervoor te zorgen dat kinderen zo veel mogelijk kansen krijgen, moeten we de leerplicht verlagen van 5 naar 3 jaar. Door al vroeg in te zetten op taalverwerving en -ontwikkeling stomen we leerlingen klaar voor een succesvolle schoolloopbaan. Niet elke leerling functioneert natuurlijk op school. Jongeren die geen boodschap hebben aan het schoolse en klassikale leren, moeten – in uitzonderlijke gevallen en onder begeleiding – de mogelijkheid krijgen om vanaf 16 jaar voltijds te werken en zo deel te nemen aan de maatschappij.

Voka investeerde als innovator ook in een Talentcenter, dat jongeren aan het begin van hun secundaire schoolcarrière een extra middel in handen geeft om hun talenten te ontdekken en een weloverwogen studiekeuze te maken. Deze Talentcenters werken op basis van wetenschappelijk onderbouwde rapporten en moeten in heel Vlaanderen uitgerold worden. 

  • Zorg ervoor dat meer leerlingen slagen in het onderwijs door in te zetten op betere studie-oriëntering dankzij Talentcenters in heel Vlaanderen en door de leerplichtleeftijd aan te passen: onderaan van 5 naar 3 jaar en bovenaan een opt-out vanaf 16 jaar om met begeleiding voltijds te werken en zo nog nieuwe dingen bij te leren. 

  • Rationaliseer in het onderwijs het aantal (te kleine) studierichtingen en stimuleer STEM-richtingen. 

Wil je via mail updates krijgen over onze verkiezingsstandpunten?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van onze standpunten.

Connecteer met onze experts

Julie Beysens

Senior Adviseur Onderwijs

Full bio of Julie Beysens

Scan de QR-code en maak kennis met Kai, de avatar van Voka die al jouw vragen over onze verkiezingsvoorstellen beantwoordt.