Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Mobiliteit die vooruitgaat

Onze bestaande logistiek en mobiliteit zullen de komende jaren fors hertekend worden door vergroening en technologische innovaties. In deze transitie moeten we aandacht blijven hebben voor toenemende congestie en de verdere ontwikkeling van onze economische poorten. Een vlottere doorstroming van het verkeer en een forse investering in de modal shift zijn essentieel om ons mobiliteitsbeleid weer op het juiste spoor te krijgen.  

Slimmer en structureler investeren

We staan met zijn allen vast in de file en de bestaande infrastructuur wordt niet optimaal benut. Daarom moeten we over alle vervoersmodi heen inzetten op een slimmer gebruik van bestaande en ontluikende technologieën. Dat begint bij een sterk actieplan om congestie te bestrijden en onze infrastructuur beter te gebruiken.  

Om de bestaande infrastructuur weer op punt te zetten is er een structurele toename nodig van overheidsinvesteringen in het onderhoud van bestaande en de realisatie van nieuwe infrastructuur. Prioritair zijn het wegwerken van bottlenecks en missing links, ondersteunende infrastructuur en koppelingen tussen de modale netwerken. Samen met investeringen in multimodale infrastructuur kunnen we zo onze mobiliteitssituatie en logistiek sterk verbeteren.

 

Ga voor een slimme verkeersfiscaliteit

De kilometerheffing is en blijft een hot topic binnen fiscaliteit. Wij vinden dat er ingezet moet worden op een slimme kilometerheffing voor iedereen die varieert naar plaats, tijd en milieukenmerken. Zo’n fiscaal systeem kan er niet alleen voor zorgen dat de bestaande capaciteit beter benut wordt, maar kan ook het gebruik van alternatieven aanmoedigen. De kilometerheffing moet zoveel mogelijk de bestaande mobiliteitsbelastingen vervangen; de opbrengsten ervan moeten dan weer integraal geïnvesteerd worden in vervoersinfrastructuur

  • Investeer in slimme technologie om de bestaande vervoerscapaciteit beter te benutten bij de verschillende transportmodi en stel hiervoor een actieplan op. 

  • Zorg voor een verkeersfiscaliteit die de vergroening en vlotte doorstroming stimuleert. Voer een slimme kilometerheffing in voor alle weggebruikers die varieert naar plaats, tijd en milieukenmerken en investeer de opbrengsten in de vervoersinfrastructuur. 

  • Realiseer de vereiste laad- en tankinfrastructuur in de transitie naar zero-emissie voor alle modi. 

Wil je via mail updates krijgen over onze verkiezingsstandpunten?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van onze standpunten.

Connecteer met onze experts

Freija Fonteyn

Adviseur logistiek en mobiliteit

Full bio of Freija Fonteyn

Scan de QR-code en maak kennis met Kai, de avatar van Voka die al jouw vragen over onze verkiezingsvoorstellen beantwoordt.