Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Efficiënte regels voor een beter milieu

Europese regelgeving rond milieu en klimaat weegt steeds zwaarder op bedrijven. Tegelijk wordt duurzaamheid voor veel ondernemingen een prioriteit. Dat we moeten werken aan een beter milieu staat uiteraard buiten kijf, maar het is wel belangrijk dat de regelgeving eenvoudig en haalbaar blijft. Ook moet er een gelijk speelveld komen tussen lidstaten met oog voor specifieke eigenschappen zoals nodig is voor onze sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde regio. Gold-plating van Europese richtlijnen, waarbij we strenger zijn dan de EU vraagt, is dus zeker een no go.

Pak waterkwaliteit programmatisch aan

Waterbevoorradingszekerheid is cruciaal voor onze economie. Maar door de klimaatverandering en het toenemend aantal droge zomers komen onze waterbronnen onder druk te staan.  

Ook de kwaliteit van onze waterlopen is belangrijk. Bedrijven hebben al heel wat geïnvesteerd. Zo is het aandeel ‘ander water’ (zoals onder meer hergebruik van afvalwater) verviervoudigd. Liefst acht op de tien bedrijven geeft in een Voka-enquête aan blijvend te willen investeren in duurzaam watergebruik.  

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De Europese doelstelling om tegen 2027 een goede toestand te halen van al onze waterlopen, gaan we niet halen. Een integrale aanpak, zowel lokaal als op Europees vlak, is dus essentieel willen we een vergunningenstop vermijden. Zowel Vlaanderen als andere lidstaten zullen afwijkingen nodig hebben. We moeten nu al de nodige juridische voorbereiding treffen om die afwijkingen tijdig aan te kunnen vragen.  

Maar de afwijkingen op zich zullen onvoldoende zijn. We moeten pleiten bij Europa voor een programmatische aanpak voor waterkwaliteit die rekening houdt met een verstedelijkte context. Daarbij moeten alle bronnen in kaart gebracht worden en moet er eerst ingezet worden op de meest kostenefficiënte maatregelen.

Werkbare stikstofaanpak

Op 14 november 2023 keurde de Vlaamse regering een nieuw Stikstofakkoord goed. Dat akkoord mikt op een snelle goedkeuring van een decretale stikstofoplossing. Dat is belangrijk, want een nieuwe vergunningenstop in het stikstofdossier kan miljarden kosten. Het nieuwe stikstofkader zal echter uitdoven op 31 december 2030. Het is dus van belang om nu al werk te maken van een nieuwe stikstofaanpak voor na 2030. Zet hierbij in op het verkrijgen van meer flexibiliteit op het niveau van de Europese Unie. 

  • Ga voor een programmatische aanpak voor waterkwaliteit (zoals voor stikstof): vraag tijdig afwijkingsmogelijkheden aan bij Europa en stel reductiedoelen op per stakeholder. 

  • Maak werk van een nieuwe werkbare stikstofaanpak voor na 2030. Dring bij de Europese Unie aan op meer flexibiliteit voor Vlaanderen. 

Wil je via mail updates krijgen over onze verkiezingsstandpunten?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van onze standpunten.

Connecteer met onze experts

Katelijne Haspeslagh

Adviseur Milieu & Klimaat

Full bio of Katelijne Haspeslagh