Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Nog meer topinnovaties uit Vlaanderen

Sinds 2021 behoren we tot de Europese innovatieleiders, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Innovatie en valorisatie worden alsmaar belangrijker in het licht van de uitdagingen die in de nabije toekomst op ons afkomen. Een grondige verduurzaming, doorgedreven digitalisering en het opvangen van vergrijzing kunnen alleen mogelijk gemaakt worden door in te zetten op innovatie en onze plek aan de Europese top op te eisen.

Investeer in onderzoek & ontwikkeling

In 2021 investeerden de Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk 3,7% van het bbp in onderzoek & ontwikkeling. Een record, maar nog steeds onvoldoende. Wat bleek: het aandeel van de Vlaamse bedrijven in deze investering is veel groter dan dat van de overheid, en ook de komende jaren zal het overheidsaandeel blijven zakken. We moeten deze trend stopzetten en mikken op een investering van 5% van het bbp in publieke en private O&O-uitgaven, waarvan minstens 1% door de overheid wordt opgenomen. 
 

 

Internationale experten voorspellen een verschuiving in de nood aan specifieke klimaattechnologieën zoals groene brandstoffen en industriële processen. Om de doelstellingen van de Green Deal te bereiken zal er heel wat innovatie nodig zijn, wat veel opportuniteiten biedt voor Vlaamse ondernemingen. Daarom hebben we een bijkomende injectie nodig van 250 miljoen euro in demo- en pilootinstallaties om de industriële transitie te realiseren. Enkel door disruptieve innovatie in klimaat- en milieutechnologieën te prioriteren kunnen we internationaal concurrentieel blijven.

Geef doorbraaktechnologieën meer kansen

Opkomende technologieën zoals blockchain, 6G en fotonica zijn de toekomst. Het is aan de overheid om voldoende visie en kennis aan de dag te brengen en innovatie in alle departementen en agentschappen te prioriteren. Hinderpalen voor doorbraaktechnologieën moeten weggenomen worden. We moeten investeren in kennis- en expertiseopbouw en duurzame innovatie voldoende kansen geven met regelluwheid en technologieneutrale aanbestedingen.

Binnen die context moeten ook dual use technologieën de kansen krijgen die ze verdienen. Veelbelovende ontwikkelingen mogen niet afgeremd worden enkel en alleen omdat ze ook gebruikt kunnen worden in militaire toepassingen. Er bestaan voldoende regels en afwegingskaders om het risico op roekeloos gebruik te vermijden. Daarom moeten we ons aligneren met het Europese veiligheids- en defensiebeleid om slim om te gaan met belangrijke innovatieve technologieën. 

  • Tegen het einde van de legislatuur moet minstens 1% van het bbp aan overheidsmiddelen in O&O geïnvesteerd worden. De bijkomende middelen worden prioritair ingezet om bedrijven rechtstreeks te ondersteunen in hun duurzame transitie. In totaal, bedrijven en overheid, moeten we streven naar 5% van het bbp aan investeringen in innovatie. 

  • De industriële transitie moet worden versterkt door bijkomend 250 miljoen euro te voorzien voor de ondersteuning van demo- en pilootinstallaties. 

  • Veelbelovende civiele ontwikkelingen mogen niet afgeremd worden, ook al kunnen ze gebruikt worden in militaire toepassingen. 

Wil je via mail updates krijgen over onze verkiezingsstandpunten?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van onze standpunten.

Connecteer met onze experts

Johan Guldix

Senior Adviseur Innovatie & Ondernemen

Full bio of Johan Guldix

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie, Teamlead Competitiviteit

Full bio of Dieter Somers

Scan de QR-code en maak kennis met Kai, de avatar van Voka die al jouw vragen over onze verkiezingsvoorstellen beantwoordt.