Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Minder belastingen op arbeid

Ons land is belastingkampioen. In 2022 klopten we af op een totale belastingdruk van maar liefst 45,6% van het bbp. Enkel in Frankrijk is dat nog hoger. Maar het gaat niet enkel over de omvang van de belastingen, het gaat ook over wàt we belasten. In ons land wordt werken te veel belast. Dat is contraproductief voor onze economie en onze welvaart.  

Loonsverhoging? Koude douche

Om een voorbeeld te noemen: bij een loonsverhoging met een totale loonkost van 100 euro, vloeit in sommige gevallen bijna 68 euro naar de overheid terug door extra personenbelasting en sociale bijdragen. Zelfs als je minder verdient dan het gemiddeld maandloon, kan je in ons land al in de hoogste belastingschijf zitten. Een koude douche voor medewerkers met ambitie, die zich bijscholen, die willen doorgroeien. Maar ook voor de werkgever die zijn mensen wil belonen en aanmoedigen om zichzelf te overstijgen. 

Door het plafond

In heel wat landen staat er een limiet op wat je als werkgever betaalt aan belastingen voor de sociale zekerheid op het loon van je medewerkers. In ons land staat daar sinds 1981 geen bovengrens op en zijn de sociale bijdragen met andere woorden niet ‘geplafonneerd’.
Tegelijkertijd zijn er almaar meer belastingen op arbeid bijgekomen. Dit is niet houdbaar en maakt jobs in ons land veel te duur. Die hoge loonkost maakt het bovendien lastiger voor onze bedrijven om te concurreren met die uit het buitenland. 

  • We vragen de Vlaamse regering om de bestaande belastingschalen verder te verbreden zodat je minder snel in een hogere belastingschijf terechtkomt. Dit om te garanderen dat het voor werknemers interessant blijft om zich bij te scholen en promotie te maken.
  • Er moet dan ook een maximum komen van de sociale bijdragen die werkgevers betalen. Zo kunnen onze bedrijven beter concurreren met deze uit het buitenland en wordt het ook interessanter om hier te komen werken. 
  • Zet in op vrije loonvorming: de automatische loonindexering wordt afgeschaft, de loonnorm verdwijnt zodra de loonkostenhandicap verdwenen is en er kan op ondernemingsniveau onderhandeld worden.
     

Wil je via mail updates krijgen over onze verkiezingsstandpunten?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van onze standpunten.

Connecteer met onze experts

Karl Collaerts

Senior Adviseur Fiscaliteit & Begroting

Full bio of Karl Collaerts