Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Zorg voor een vlotte wegverbinding

Limburg heeft nood aan performante autoverbindingen in functie van zowel de economische verkeersdoorstroming als van de leefbaarheid van de kernen die door de huidige verbindingen doorsneden worden. Voka – KvK Limburg ijvert reeds jarenlang voor de broodnodige ontsluitingen van de gehele provincie, maar we zijn er nog niet.

DIT VRAAGT VOKA - KvK LIMBURG:

 • Het voorkeurstracé van de Noord-Zuidverbinding werd beslist, nu moet er werk gemaakt worden van de effectieve realisatie tegen 2030 en van de verdere aansluitingen: 

  • De verdere ontsluiting vanaf de E314 richting Hasselt moet goed uitgewerkt worden, waarbij de 2x2 verbinding behouden blijft om een nieuwe flessenhals te voorkomen. 

  • Het tracé moet goede aansluiting krijgen met Spartacus en de campussen van PXL, UHasselt en de Jessa Campus die ontwikkeld wordt. 

  • De Oost-West verbindingen via weg en spoor (stations Corda Hasselt en Noorderhart Pelt) dienen opgenomen te worden in het voorkeurstracé.

 • Als Limburg zijn rol als logistieke hoofdrolspeler verder wil vervullen, moet er vanuit de Vlaamse regering nu werk gemaakt worden van de volledige verbreding van de E313 en de E314 naar twee keer drie rijstroken. Daarnaast pleiten we voor de aanleg van een carpoolparking in Hoeselt en vrachtwagenparkings in Hoeselt en Pelt.

 • De projecten uit SALK 1 die nog niet werden gerealiseerd moeten terug op de agenda:

  • Verbinding E40 en leefbaarheidsgordel Gingelom;

  • Ontsluiting gevangenis Leopoldsburg;

  • Omleidingsweg Pelt

  • Omleidingsweg Tongeren

Directeur Jonas De Raeve over vlot wegvervoer

Contactpersonen

Menno Van Gemeren

Senior adviseur belangenbehartiging

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Philippe Reyners

Adviseur Belangenbehartiging