Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Zorg voor een rechtszeker vergunningenbeleid

We staan in Limburg voor heel wat infrastructuuruitdagingen. Het aanpakken van deze uitdagingen zal ook een invloed hebben op het bedrijfsleven; denk maar aan het bouwen van windturbines of batterijparken in het kader van de energietransitie, uitbreidingen van industriegebieden, mobiliteitsprojecten, … Het vergunnen van dergelijke projecten verloopt te moeizaam en bedreigt de rechtszekerheid.

DIT VRAAGT VOKA - KvK LIMBURG:

  • Zorg voor een Europees gelijk speelveld: weeg op het Europees beslissingsproces en hanteer strikt het principe van ‘no goldplating’.
  • Werk aan een constructieve, oplossingsgerichte administratie die met één stem spreekt (geen verkokering) en openstaat voor dialoog.
  • Maak duidelijke, uniforme en transparante rechtsregels op het juiste niveau.
  • Blijf inzetten op versnelling en vereenvoudiging, inclusief een snelwegprocedure voor prioritaire dossiers.
  • Verhoog de rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen die beroepsindieners moeten betalen wanneer het beroep vernietigd wordt. Dit is vandaag slechts 770 euro en dekt de reële schade niet. In een burgerlijke rechtbank loopt dit op tot 45.000 euro.
  • Toon politieke moed en voer beslissingen uit.
  • Keer terug naar het primaat van de politiek.

Directeur Jonas De Raeve over het vergunningenbeleid

Contactpersonen

Menno Van Gemeren

Senior adviseur belangenbehartiging

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Philippe Reyners

Adviseur Belangenbehartiging