Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Geef bedrijven ruimte om te groeien

Het Limburgse Ruimtepact omvat zeven doelstellingen en drie beleidskaders. Het is opgebouwd met goede ambities, maar onze bezorgdheid blijft dat er te weinig ruimte is om te ondernemen. Het huidig aanbod aan bedrijventerreinen bedraagt 325ha. Dat is opnieuw bijna 100ha minder dan een half jaar voordien, terwijl ons onderzoek tegen 2038 een behoefte aan 350 tot 1.300ha bijkomend ruimtebeslag becijfert. En ook nadien zal bijkomende ruimte nodig zijn. Bovendien is een aanzienlijk deel van het huidige aanbod om verschillende redenen niet gunstig gelegen en dus onbruikbaar.

DIT VRAAGT VOKA - KvK LIMBURG:

  • De doelstellingen moeten haalbaar en betaalbaar zijn. Een streefdoel, maar geen drempel.
  • Er moet een ruime ijzeren voorraad aan bedrijventerreinen voorzien worden en verlaten bedrijfssites moeten voorbehouden blijven aan ondernemingen. We zijn akkoord om ongunstig gelegen terreinen anders in te vullen mits minstens evenwaardige en onmiddellijke compensatie elders.
  • We moeten het potentieel aan ruimte ten volle benutten; het Economisch Netwerk Albertkanaal is daarbij ruimtelijk zeer belangrijk als economisch systeem.
  • Er moet voldoende aandacht zijn voor infrastructuur van hernieuwbare energie. Denk aan zonnepanelen, windmolens en batterijparken.

Directeur Jonas De Raeve over het beleidsplan Ruimte Vlaanderen/Limburg

Contactpersonen

Menno Van Gemeren

Senior adviseur belangenbehartiging

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Philippe Reyners

Adviseur Belangenbehartiging