Skip to main content
  • Valse incoterms 2020 ® -regels en misleidende trainingsaanbiedingen

Valse incoterms 2020 ® -regels en misleidende trainingsaanbiedingen

In de afgelopen maanden zijn verschillende websites en dienstverleners begonnen met het geven van informatie en training over de nieuwe Incoterms® 2020 regels. Wij wijzen erop dat alleen het hoofdkantoor van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en haar Belgisch comité (ICC België) bevoegd zijn om je te informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe regels tot de goedkeuring en publicatie ervan gepland voor midden 2019.

De Incoterms® -regels die in 1936 voor het eerst door het ICC zijn gepubliceerd en sindsdien regelmatig door het ICC worden herzien naar aanleiding van veranderingen in de internationale handelspraktijk, worden wereldwijd gebruikt in alle contracten voor de internationale verkoop van goederen en zijn essentieel voor de rechtszekerheid bij internationale handelstransacties. ICC moedigt het gebruik van Incoterms®-regels over de hele wereld aan, maar wij waarschuwen tegen het gebruik van valse digitale versies en frauduleuze trainingsaanbiedingen die momenteel in België en ergens anders in de wereld in omloop zijn.

De Incoterms® 2010 regels worden momenteel herzien om in te spelen op de marktontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, zoals de toegenomen verplichtingen inzake veiligheidsprocedures. In de afgelopen twee jaar is het wereldwijde netwerk van het ICC meermaals geraadpleegd om commentaar te leveren op de inhoud van de nieuwe regels die op 1 januari 2020 in werking treden. Een van de belangrijkste doelstellingen van de herziening is om de nieuwe regels begrijpelijker en gebruiksvriendelijker te maken om gebruikers te helpen de juiste Incoterms-regel in hun contracten te kiezen en zo kostbare fouten te vermijden.

De laatste jaren zijn er al valse versies van de Incoterms® -regels op het internet in omloop. Wees je ervan bewust dat deze vervalsingen hoogstwaarschijnlijk vervalsingen zijn als ze niet afkomstig zijn van het ICC of een van zijn nationale comités. De toepassing ervan in internationale handelscontracten stelt de gebruikers bloot aan het risico van fouten en geschillen.

Wat de toekomstige Incoterms® 2020-regels betreft, circuleert er veel informatie over de inhoud ervan die niet is geverifieerd. Met het oog hierop willen wij je informeren dat ICC België in 2019, net na de officiële publicatie van het reglement, opleidingen zal aanbieden die gegeven worden door gecertificeerde trainers. Wees dus op je hoede voor opleidingen die op dit moment door andere organisaties kunnen worden aangeboden.

Bij vragen, kan je altijd contact opnemen met Voka - KvK Limburg: eva.guldentops@voka.be of valerie.jennes@voka.be

Of je kan ook altijd terecht bij ICC België via we@iccwbo.be