Skip to main content
Map
  • Vaccinatie: alles wat je moet weten als werkgever en bedrijf

Vaccinatie: alles wat je moet weten als werkgever en bedrijf

  • 16/03/2021

Hoe verloopt de vaccinatiecampagne? Wie komt wanneer aan bod? En wat kan je doen als werkgever? Ook in ondernemingen leven er heel wat vragen over de inentingen tegen covid-19. Wij zetten de meest gestelde op een rij.

Is vaccinatie tegen covid-19 verplicht?

Neen. In België is alleen vaccinatie tegen polio verplicht. Alle andere vaccinaties zijn sterk aanbevolen.

Dat is voor covid-19 niet anders. Je kiest dus zelf of je je laat vaccineren tegen het coronavirus. 

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

Mag je je werknemers verplichten om zich te vaccineren?

Neen. In België voorziet de Codex over het welzijn op het werk strikte regels die de werkgever moet respecteren bij verplichte vaccinatie bij werknemers.

Slechts drie vaccins komen vandaag hiervoor in aanmerking: hepatitis B, tuberculose en tetanus. Deze vaccins zijn bovendien enkel verplicht in bepaalde sectoren en voor specifieke werknemers (bijvoorbeeld de medische sector of noodhulp). 

Bovendien is het coronavaccin geen garantie voor een veilige werkomgeving. Alle veiligheids- en preventiemaatregelen blijven van toepassing. Dit staat los van de mogelijke vaccinatie.

Het blijft de plicht van elke werkgever om deze voorschriften na te leven en erop toe te zien dat werknemers deze respecteren.

Bron: SD Worx, Mensura

Wanneer krijg je een vaccin?
Januari de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra + het zorgpersoneel (dokters, verpleegkundigen, …) in de ziekenhuizen
Februari het personeel uit de eerstelijnszorg (huisartsen, apothekers, …) + collectieve zorgvoorzieningen (gehandicaptenzorg, …) en ander ziekenhuispersoneel
Maart alle mensen van 65 jaar of ouder + mensen met meer risico door bepaalde gezondheidsproblemen
April mensen met een essentiële functie (politionele ordediensten op het terrein)
Juni iedereen ouder dan 18 jaar

Deze timing kan nog veranderen. Klik hier voor een overzicht per fase.

Bron: federale overheid, info-coronavirus.be

Wie staat er op de lijst van kritische functies of essentiële beroepen voor vaccinatie?

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk adviseerde om geen onderscheid te maken tussen beroepen. De Interministeriële Conferentie heeft dit advies gevolgd.

Bijgevolg komt er geen lijst van essentiële of risicoberoepen.

Enkel voor de politionele ordediensten op het terrein wordt er een uitzondering gemaakt. Zij worden bij voorrang gevaccineerd.

Bron: federale overheid

Hoe en wanneer word je uitgenodigd voor de vaccinatie?

Als je aan de beurt bent voor de gratis prik tegen corona, dan krijg je ongeveer 2 weken op voorhand een persoonlijke uitnodiging via de post. Als je gegevens gekend zijn, krijg je ook een sms en een e-mail. 

De brief wordt gestuurd naar je officiële domicilieadres zoals dat bekend is in het rijksregister. De sms en e-mail worden gestuurd naar je telefoonnummer en e-mailadres dat gekend is bij je ziekenfonds. Log in bij of contacteer je ziekenfonds om na te kijken of ze je juiste e-mailadres en gsm-nummer hebben. 

Daarbij heb je de optie om te bevestigen, weigeren of de afspraak te verplaatsen. Er staat in de uitnodiging ook waar je je kan laten vaccineren.

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

 

Waar word je gevaccineerd en hoe verloopt dat?

Waar?

In de uitnodiging per brief, sms of mail om je te laten vaccineren, staat ook waar je dit kan doen. 

Vaccinatiecentra in heel Vlaanderen zorgen ervoor dat iedereen snel en veilig in zijn buurt een vaccin krijgt. Bedoeling is dat iedereen zich kan laten vaccineren op een afstand van 10 à 15 minuten rijden van zijn woonplaats. Mensen die niet tot in het vaccinatiecentrum geraken, worden aan huis gevaccineerd.

Hoe?

In elk vaccinatiecentrum zijn er meerdere vaccinatielijnen. In elke vaccinatielijn wordt één type vaccin toegediend, goed voor 20 à 25 inentingen per uur.

Een vaccinatielijn kan je vergelijken met een lopende band. Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en brengt je naar de registratie. Daar geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en overlopen jullie je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand.

Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige je vaccineert.

Na de vaccinatie mag je een kwartiertje rusten in de wachtruimte onder toezicht van een arts.   

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

Moet je je na de vaccinatie nog aan de coronamaatregelen houden?

Ja, ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven opvolgen.

Pas als meer dan 70 à 80%  van de bevolking is gevaccineerd, zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan.

Als de druk op het gezondheidszorgsysteem vermindert, zullen een aantal versoepelingen mogelijk zijn.

Maar momenteel moet je dus de coronamaatregelen blijven volgen, zowel voor je eigen veiligheid als die van de anderen. 

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

Wat kan je als werkgever doen rond vaccinatie?

Op dit moment zijn de vaccinaties in handen van de overheid. Werkgevers kunnen wel een sensibiliserende rol spelen.

Creëer een breed draagvlak in je onderneming om samen de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Als werkgever sta je in voor een veilige werkomgeving. Geef dus het goede voorbeeld, en leef alle voorgeschreven preventiemaatregelen uit de generieke – en eventueel sectorale – gids na. Zorg er ook voor dat alle aanwezigen op de werkvloer deze preventiemaatregelen kennen én naleven. 

Mogelijk zullen werkgevers - via hun preventiediensten -  in de toekomst wel een rol kunnen spelen bij het vaccineren. Denk aan het griepvaccin dat vrij algemeen via de arbeidsgeneeskundige diensten wordt verspreid.

Werkgevers zullen ook dan hun werknemers kunnen aanmoedigen, maar niet verplichten. Samenwerking met de preventieadviseur – arbeidsarts is zeker aangewezen.

Bron: SD Worx en Mensura

Mag je vaccinatiegegevens van medewerkers registreren?

Nee, dat mag niet.

Of een werknemer zich wel of niet laat vaccineren is een vrijwillige keuze. Vaccinatiegegevens – net als andere medische gegevens – zijn uiterst gevoelig en persoonlijk. Die kun je alleen verwerken op een wettelijke basis en die is er vandaag niet. 

Ook wanneer de werknemer ze vrijwillig deelt of er toestemming toe geeft, is hier geen geldige basis om de vaccinatiegegevens te verwerken.

Je mag je werknemer wel vragen of hij gevaccineerd is, maar hij/zij is niet verplicht om hierop te antwoorden. Deelt hij/zij die info toch, dan mag je die gegevens niet registreren en mag je er ook geen gevolgen aan koppelen, zoals een aanpassing van het uurrooster of verplicht telewerk.

Doe je dat wel, dan riskeer je een schadevergoeding wegens discriminatie en schending van de privacy. Die kan hoog oplopen: tot 6 maanden loon. 

Bron: SD Worx

Mag je medewerkers om een vaccinatiebewijs vragen voor je ze toelaat op de werkplek?

Nee, dat kan niet. De wet voorziet op dit moment geen vaccinatiebewijs. Dus ook als werkgever kun je dit niet eisen van medewerkers of externen die toegang willen tot de werkplek. 

Bron: SD Worx

Waar vind je betrouwbare info voor wie twijfelt over vaccinatie?

Je vindt heel wat informatie terug op de overheidssites laatjevaccineren.be en info-coronavirus.be.

imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel