Skip to main content
  • Update regio Druivenstreek: welke acties ondernam Voka sinds het politieke debat op 30 september 2020?

Update regio Druivenstreek: welke acties ondernam Voka sinds het politieke debat op 30 september 2020?

Op 30 september 2020 organiseerden we een ‘Politieke avond Druivenstreek’. Daarbij gingen burgemeesters Marc Charlier (Tervuren), Danny Vangoidtsenhoven (Huldenberg) en Tim Vandenput (Hoeilaart), en eerste schepen Leo Van den Wijngaert (Overijse) in gesprek over verschillende thema’s die belangrijk zijn voor de Druivenstreek. 

Topics als ‘mobiliteit’, ‘ruimte om te ondernemen’ en ‘werkgelegenheid’ kwamen als voornaamste knelpunten uit de bus. Van deze onderwerpen maakten we de afgelopen maanden dan ook onze prioriteit. Op deze pagina geven we een update van de genomen initiatieven en een overzicht van de zaken die nog op til staan.

Afgelopen initiatieven

22 oktober 2020 – Ruimte om te ondernemen in de Druivenstreek (digitale sessie)

Tijdens deze sessie gaven we een overzicht en stand van zaken van de beschikbare ondernemersruimte in de Druivenstreek. Aansluitend volgde een voorstelling van het project ‘The Woods’, het kantorenpark in Hoeilaart dat volledig vernieuwd zou worden door Immobel.

Voorjaar 2021 – Opvolgoverleg burgemeesters Druivenstreek

In het voorjaar van 2021 brachten Voka-medewerkers Hélène Springer en Fientje Moerman, samen met Luc Van Utterbeeck, regiobestuurder en zaakvoerder JDI, opnieuw een bezoek aan de burgemeesters die deelnamen aan de politieke avond. Het doel? Een nauwere samenwerking creëren tussen Voka, ondernemers uit de Druivenstreek, en de verschillende gemeenten uit de Druivenstreek. Hieruit vloeide o.a. een mooie samenwerking voor het WK-event in Huldenberg voort, waar Voka samen met JDI haar schouders onder zet.

11 mei 2021 – Webinar: Werken aan de Ring Oost: de toekomstvisie op vlak van mobiliteit

Met het programma 'Werken aan de Ring' wordt de Ring stap voor stap klaargemaakt voor het verkeer van morgen. Tijdens dit webinar lichtten Kaat Maes en Jelle Vercauteren van De Werkvennootschap de focus in de Oostrand toe, nl. het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt, het Groenendaalkruispunt en het nieuwe op- en afrittencomplex Jezus-Eik.

Toekomstige initiatieven

Hieronder vindt u een overzicht van de initiatieven die nog zullen plaatsvinden.

Ruimte om te ondernemen Druivenstreek11 juni 2021 – Ruimte om te ondernemen in de Druivenstreek (fysieke vervolgsessie)

Tijdens deze sessie, een vervolg op de digitale sessie in oktober vorig jaar, krijgt u een update van de beschikbare ondernemersruimte in de Druivenstreek. Aansluitend zal vastgoedontwikkelaar Patrimmonia Real Estate het langverwachte project ‘Maleizen’ in Overijse, waarvan de eerste steenlegging in juni voorzien is, voorstellen. De sessie zal fysiek verlopen en op uitnodiging van Immobel plaatsvinden in de ondertussen vernieuwde kantorensite ‘The Woods’. Een rondleiding kan daarbij uiteraard niet ontbreken.

Meer info & inschrijven

Rondetafels15 juni en 17 juni 2021 – Rondetafels regio Druivenstreek

Om ondernemers uit de Druivenstreek nog beter met elkaar in contact te brengen, organiseren we een rondetafel op 15 juni en 17 juni, en dit bij JDI in Neerijse. Deelnemende ondernemers kunnen tijdens deze sessies hun vragen en noden op tafel leggen, zodat we kunnen nagaan hoe Voka optimaal ondersteuning kan bieden. De rondetafels verlopen in een ontspannen, informele sfeer.

Meer info & inschrijven

Debattenreeks10 juni 2021 – Debattenreeks ‘Brussel-Vlaanderen: Samen groeien!’ – Sessie 1: Hoe krijgen we meer Brussels talent aan de slag in Vlaanderen?

In Vlaanderen zoeken ondernemingen verwoed naar talent. Tegelijk groeit in Brussel de grote groep werkzoekenden. De win-win is zonneklaar. Maar hoe krijgen we ook écht meer Brusselaars aan de slag in Vlaanderen? We vragen het aan de top van de VDAB en Actiris tijdens een panelgesprek.

Meer info & inschrijven

Ben u een ondernemer uit de Druivenstreek en wilt u graag mee uw schouders zetten onder onze regiowerking? Aarzel niet en neem contact op met Hélène Springer via Helene.springer@voka.be.

Contactpersoon

Hélène Springer

Adviseur Belangenbehartiging RO & BTM