Skip to main content
  • Update regio Druivenstreek: welke acties ondernam Voka de laatste maanden?

Update regio Druivenstreek: welke acties ondernam Voka de laatste maanden?

Even terug in de tijd: op 30 september 2020 organiseerden we een ‘Politieke avond Druivenstreek’. Daarbij gingen burgemeesters Marc Charlier (Tervuren), Danny Vangoidtsenhoven (Huldenberg) en Tim Vandenput (Hoeilaart), en eerste schepen Leo Van den Wijngaert (Overijse) in gesprek over verschillende thema’s die belangrijk zijn voor de Druivenstreek. 

Topics als ‘mobiliteit’, ‘ruimte om te ondernemen’ en ‘werkgelegenheid’ kwamen als voornaamste knelpunten uit de bus. Van deze onderwerpen maakten we de afgelopen maanden dan ook onze prioriteit. Op deze pagina geven we een beknopte update van de genomen initiatieven.

Overzicht initiatieven Druivenstreek

22 oktober 2020 – Ruimte om te ondernemen in de Druivenstreek (digitale sessie)

Tijdens deze sessie gaven we een overzicht en stand van zaken van de beschikbare ondernemersruimte in de Druivenstreek. Aansluitend volgde een voorstelling van het project ‘The Woods’, het kantorenpark in Hoeilaart dat volledig vernieuwd zou worden door Immobel.

Voorjaar 2021 – Opvolgoverleg tussen Voka en burgemeesters Druivenstreek

In het voorjaar van 2021 brachten Voka-medewerkers Hélène Springer en Fientje Moerman, samen met Luc Van Utterbeeck, regiobestuurder en zaakvoerder JDI, opnieuw een bezoek aan de burgemeesters die deelnamen aan de politieke avond. Het doel? Een nauwere samenwerking creëren tussen Voka, ondernemers uit de Druivenstreek, en de verschillende gemeenten uit de Druivenstreek. Hieruit vloeide o.a. een mooie samenwerking voor het WK-event in Huldenberg voort, waar Voka samen met JDI haar schouders onder zet.

11 mei 2021 – Webinar: Werken aan de Ring Oost: de toekomstvisie op vlak van mobiliteit

Met het programma 'Werken aan de Ring' wordt de Ring stap voor stap klaargemaakt voor het verkeer van morgen. Tijdens dit webinar lichtten Kaat Maes en Jelle Vercauteren van De Werkvennootschap de focus in de Oostrand toe, nl. het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt, het Groenendaalkruispunt en het nieuwe op- en afrittencomplex Jezus-Eik.

11 juni 2021 – Ruimte om te ondernemen in de Druivenstreek (fysieke vervolgsessie)

Tijdens deze sessie, een vervolg op de digitale sessie in oktober 2020, gaven we een update van de beschikbare ondernemersruimte in de Druivenstreek. Aansluitend stelde vastgoedontwikkelaar Patrimmonia Real Estate het project ‘Maleizen’ in Overijse toe. De genodigden kregen een uitgebreide uiteenzetting over de verschillende mogelijkheden en de fases van het project. Een aantal aanwezigen bleek uiteindelijk ook interesse te hebben om op de site een locatie te nemen.

Deze sessie verliep fysiek en vond op uitnodiging van Immobel plaats in de vernieuwde kantorensite 'The Woods'. Tijdens de sessie kregen de aanwezigen een rondleiding doorheen de site.

 

17 juni 2021 – Rondetafel regio Druivenstreek

Om ondernemers uit de Druivenstreek nog beter met elkaar in contact te brengen en co-creatie te stimuleren, organiseerden we op 17 juni een rondetafelgesprek. Deelnemende ondernemers uit de regio kregen tijdens deze sessie de mogelijkheid om hun vragen en noden op tafel te leggen, zodat we konden nagaan hoe Voka optimaal ondersteuning kan bieden en hoe de verschillende bedrijven het Voka-dienstenaanbod op een optimale manier kunnen inzetten om hun bedrijf te versterken. 

Deze rondetafel vond plaats bij JDI in Neerijse. Gastheer was Luc Van Utterbeeck, zaakvoerder van JDI en voorzitter van het regiobestuur Druivenstreek.

10 juni 2021 – Debattenreeks ‘Brussel-Vlaanderen: Samen groeien!’ – Sessie 1: Hoe krijgen we meer Brussels talent aan de slag in Vlaanderen?

In Vlaanderen zoeken ondernemingen verwoed naar talent. Tegelijk groeit in Brussel de grote groep werkzoekenden. De win-win is zonneklaar. Maar hoe krijgen we ook écht meer Brusselaars aan de slag in Vlaanderen? Om na te gaan hoe er meer Brussels talent aan het werk kan worden gezet in Vlaanderen en hoe eventuele hindernissen aangepakt kunnen worden, organiseerden Voka Metropolitan en Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant op 10 juni een online panelgesprek. Panelleden van dienst waren Caroline Mancel van Actiris, Geert Pauwels van VDAB Brussel en Johan Viaene van VDAB Vlaams-Brabant.

Deze activiteit kaderde binnen een debattenreeks waarbij Voka Metropolitan onder het motto “Samen groeien!” beleidsactoren uit Vlaanderen en Brussel samenbrengt om na te gaan hoe het klimaat voor werken en ondernemen in Brussel en de brede Vlaamse Rand door samenwerking kan verbeteren.

Contactpersoon

Hélène Springer

Adviseur Belangenbehartiging RO & BTM