Skip to main content
  • Vlaanderen vs. Wallonië: waarom meer eigen beleid nodig is

Vlaanderen vs. Wallonië: waarom meer eigen beleid nodig is

  • 28/10/2021

Vlaanderen, Wallonië en Brussel lijken soms verschillende werelden. Ook op economisch vlak zijn er belangrijke verschillen, en die zijn niet vrijblijvend. 

De beste manier om de regio’s hun beleid te laten afstemmen op hun specifieke omstandigheden en op hun politieke voorkeuren is om hen de hefbomen van dat beleid zo veel mogelijk zelf in handen te geven.

Hoofdeconoom Bart Van Craeynest maakt in 5 filmpjes de stand van zaken op. Lees zeker ook zijn Voka Paper 'Drie gewesten, drie richtingen naar groei'.

 

Vlaanderen vs. Wallonië: economische groei

 

 

Vlaanderen vs. Wallonië: overheid

Vlaanderen vs. Wallonië: arbeidsmarkt

Vlaanderen vs. Wallonië: onderwijs

Vlaanderen vs. Wallonië: armoede

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

IMU salesforce
VZW - eATA 2021
IMU - btonic
VZW - DigiChambers 2021
VZW - Take The Lead
IMU - LOOK&FIN
ING
SD  Worx