Skip to main content
 • Speech Kris Cloots Nieuwjaarsreceptie Voka Metropolitan & Young Voka Metropolitan

Speech Kris Cloots Nieuwjaarsreceptie Voka Metropolitan & Young Voka Metropolitan

Toespraak 30 januari 2020 
Kris Cloots

Mevrouw en heren minister,
Dames en heren volksvertegenwoordigers,
Geachte genodigden, beste leden en sympathisanten

Vooreerst wil ik graag de Hogeschool Odisee en de KU Leuven – campus Brussel bedanken voor hun gastvrijheid. Zij hebben zelf voorgesteld ons hier te ontvangen, maar wij waren evenzeer vragende partij, want de onderwijs- en de bedrijfswereld hebben elkaar meer dan ooit nodig!
Enerzijds zijn bedrijven hard op zoek naar talent. In de war for talent gaan ze op zoek naar beloften die nu nog op de schoolbanken zitten. 
Anderzijds willen onderwijsmensen hun studenten de beste kansen geven op succes in het verdere beroepsleven, en zijn ze daarom uit op samenwerking met bedrijven.
Met Voka zetten we in op een versterkte samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen. Of het nu gaat om duaal leren, werkplekleren, stages of afstudeerprojecten … Een goede maand geleden organiseerde Odisee - samen met Voka Metropolitan - een matchingevent waarop studenten zich konden presenteren aan bedrijven voor een project of werkplekleren. Deze samenwerking smaakt ongetwijfeld naar meer.
Zo gaan we met Voka ook werken aan een matching van de specifieke expertise aanwezig bij hogescholen en universiteiten met de behoeften aan innovatie bij onze ondernemingen. Op die manier kan de aanwezige kennis in de onderwijswereld naar de markt worden gebracht om onze economie vernieuwende impulsen te geven.
Vlaanderen beschikt nog steeds over uitstekend onderwijs én wetenschappelijk onderzoek. Daarin moeten we blijven investeren, ook in Brussel. Het internationaal karakter van Brussel vormt een unieke troefkaart voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Studenten vinden hier de biotoop om internationaal te denken en doen, weg van onder de kerktoren. (Het is alvast een hele geruststelling dat in deze zaal over alle generaties heen de overtuiging leeft dat Brussel ook voor Vlaanderen de hoofdstad moet blijven.)

Geachtigde genodigden,
Het zijn onzekere tijden voor ondernemers. Er zijn mondiale geo-politieke spanningen. De brexit zelf is een certitude, maar de impact niet. De conjunctuur vertraagt, handelsoorlogen flakkeren op. Technologische ontwikkelingen schudden onze bedrijven door elkaar. 
Als kleine, open economie zijn we in aanzienlijke mate de speelbal van het internationale klimaat…dat laatste woord mag je tegenwoordig ook letterlijk nemen. Dat geldt zeker voor de Brusselse metropool. Dit neemt echter niet weg, dat we zelf alle zeilen kunnen bijzetten om optimaal te surfen op gunstige stromingen. Deze metropool biedt zoveel kansen, dat bleek zonet ook nog maar eens uit ons panelgesprek. Een nieuwe generatie ondernemers staat duidelijk klaar…
We staan aan het begin van een nieuwe regeerperiode. Dat is het momentum voor een krachtig beleid. In de Brusselse metropool kunnen de nieuwe Brusselse en Vlaamse regering het verschil maken. Ze kunnen in 2020 samen de basis leggen voor een groeiversnelling voor de komende 10 jaar, gewoon door aanslepende dossiers eindelijk aan te pakken en doorbraken te forceren. 
Zoals Voka voor Vlaanderen het project Fast Forward Flanders lanceerde, zo is het tijd voor een Fast Forward Brussels.
Met Voka Metropolitan schuiven we 5 prioriteiten naar voor:

 • Maak werk van de grote mobiliteitswerven
  We rekenen er op dat de Vlaamse en Brusselse regering dit jaar een akkoord bereiken over een snelle realisatie van de Werken aan de Ring: niet enkel de snelweg aanpassen, maar ook de aanleg van tramlijnen tussen de Vlaamse rand en Brussel, evenals de fietssnelwegen. Daarnaast dienen de Vlaamse en Brusselse overheid elk te investeren in de nodige overstapparkings. Positief is alvast dat beide regeringen vasthouden aan de geplande mobiliteitsinvesteringen. Maar samenwerking in deze dossiers in cruciaal, dat is de grote uitdaging. Ook voor andere thema’s zoals het rekeningrijden…
 • Maak komaf met het luchthaven-gevecht
  De Brusselse en Vlaamse regering moeten dit jaar de motor zijn van een globaal akkoord over het litige inzake vluchtroutes en geluidsnormen, en de basis te leggen voor een rechtszeker kader voor de verdere ontwikkeling van Brussels Airport, de luchthaven van Brussel. Ze moeten hiervoor niet wachten op de nieuwe federale regering om dit voor te bereiden.
 • Geef investeerders de nodige ruimte
  We denken aan de ontwikkeling van de terreinen van Schaarbeekvorming en de aanpalende BUDA-zone langs het kanaal, voor logistiek en circulaire economie. Het is een echte aberratie dat op dit ogenblik de spoorlijnen worden afgebroken op deze terreinen... Ik verwijs graag nogmaals naar ons verkiezingsmemorandum waar we verdere voorstellen hebben gedaan voor de uitbouw van een Europese boulevard van kennisbedrijven langsheen de as Brussel-Evere-Zaventem, de herontwikkeling van de Heizelvlakte als pool voor zakentoerisme, en de omvorming van de Reyers-site tot een mediacluster. Het gaat hier telkens om grote metropolitane projecten, waar Vlaanderen en Brussel samen moeten optrekken.
 • Zorg snel voor de uitrol van 5G, als sleutel voor een smart city
  Het Brusselse gewest heeft hier een belangrijke sleutel in handen, met de stralingsnormen en vergunningen voor zendmasten. Verder is ook de federale overheid samen met de gewesten aan zet voor de veiling van frequenties, maar laten we hoofdzaak en bijzaak aub niet verwarren, we mogen deze trein niet missen!
 • Breng 10.000 Brusselaars naar een job in Vlaanderen
  VDAB en Actiris hebben elkaar de voorbije jaren gevonden om Brusselse werkzoekenden beter te begeleiden naar jobs in Vlaanderen. Nu is de tijd aangebroken om echt ambitie te tonen: Jaarlijks moeten zeker 2.500 Brusselaars in Vlaanderen aan de slag kunnen. Dit vergt meer aangepaste opleiding en begeleiding op maat van de bedrijven, maar ook een sterkere activering.

Geachte genodigden,
De genoemde prioriteiten getuigen van gezonde ambitie. Die mogen we toch van onze overheden verwachten. Aan sommige ingrepen hangt een stevig prijskaartje, maar niet aan allemaal. We verwachten dat de budgetten kunnen worden gevonden zonder de schulden te verhogen, door een grondige herschikking van bestaande uitgavenpatronen. 
Maar het is evenzeer aan de bedrijven om ambitie te tonen en zelf inspanningen te leveren, zoals:
-    Een bijdrage te leveren tot de modal shift, die de druk op de wegen zal verminderen
-    Het aanbrengen van nieuwe investeringsprojecten
-    Een bijdrage te leveren tot opleiding en aanwerving van Brusselse werkzoekenden
-    Te investeren in de digitale transformatie
Laten we van 2020 ook een jaar maken waarin overheden, het bedrijfsleven én de onderwijswereld elkaar vinden rond concrete samenwerkingsprojecten, want samenwerken loont!
Ik wens u allen alvast voor het nieuwe jaar, veel succes in alles wat u onderneemt, en vooral in de projecten waarin u samenwerkt. We krijgen er dit jaar zelfs een extra dag de tijd voor, een beetje zoals ook de studenten aan deze school extra tijd krijgen om hun examens af te leggen.
Ik dank voor uw aandacht en nog meer voor uw engagement.
Gelukkig Nieuwjaar!