Skip to main content
  • SFDR: duurzaamheidsrapportering voor financiële ondernemingen

SFDR: duurzaamheidsrapportering voor financiële ondernemingen

Wat? 

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die in 2019 is ingevoerd en in maart 2021 in werking is getreden, maakt deel uit van een nieuwe golf van Europese regelgeving die gericht is op het opbouwen van een duurzame economie.

Om dit te bereiken, richt de SFDR zich op openbaarmakingen. De algemene overtuiging is dat als eindbeleggers door meer transparantie een beter inzicht krijgen in de impact die hun beleggingen hebben op de samenleving en het milieu, dit hen ertoe zal aanzetten kapitaal te verschuiven naar activiteiten die minder schadelijk en mogelijk zelfs positief zijn.

Het SFDR is bedoeld om de obstakels weg te nemen die beleggers verhinderen toegang te krijgen tot de duurzaamheidsinformatie die zij nodig hebben om goede beslissingen te nemen en heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Het verbeteren van de informatieverschaffing, zodat institutionele vermogensbezitters en retailklanten de duurzaamheidskenmerken van financiële producten en bedrijven kunnen begrijpen, vergelijken en monitoren.
  • Zorgen voor een gelijk speelveld binnen de EU, zodat Europese bedrijven niet worden blootgesteld aan oneerlijke concurrentie van bedrijven buiten de EU.
  • Het tegengaan van greenwashing.

Voor wie? 

Het SFDR is van toepassing op twee categorieën financiële ondernemingen:

  • Financiële adviseurs die beleggingsadvies of verzekeringsadvies verstrekken met betrekking tot op verzekeringen gebaseerde beleggingsproducten (IBIP's).
  • Financiële marktdeelnemers die financiële producten vervaardigen en verkopen en portefeuillebeheerdiensten verrichten.

Denk hierbij bv. aan vermogensbeheerders, banken, financiële adviseurs, aanbieders van pensioenfondsen en verzekeraars. 

Evolutie dossier

Het SFDR is reeds in voege sinds 2021. 

Terug naar het overzicht

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen