Skip to main content
  • Seminariereeks: Het nieuwe vennootschapsrecht

Seminariereeks: Het nieuwe vennootschapsrecht

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is een feit. Het parlement heeft recent het nieuwe Wetboek goedgekeurd. Het vennootschapsrecht wordt hervormd tot een moderner en eenvoudiger geheel. De fundamentele wijzigingen hebben een directe impact op de werking van zowel bestaande, als nieuw op te richten vennootschappen. Er zijn vooral veel opportuniteiten voor een creatieve en gedreven ondernemer. Voka West-Vlaanderen wil u wegwijs maken bij deze grondige hervorming.

Daarom organiseren wij voor u vier sessies waarbij op een bevattelijke en pragmatische manier de verschillende nieuwigheden worden toegelicht.

Module 1: Welke opportuniteiten biedt het nieuwe vennootschapsrecht? - Algemeen overzicht en overgangsrecht

Tijdens deze sessie wordt een overzicht gegeven van de meest markante nieuwigheden. Het aantal vennootschapsvormen zal worden afgeslankt tot vier waarvan de BV de meest courante zou moeten worden. Voor elke vennootschapsvorm zal worden uitgelegd welke impact het nieuwe wetboek heeft en binnen welke periode de statuten zullen moeten aangepast worden. Tegelijkertijd biedt het wetboek veel opportuniteiten waarvan men vanaf de inwerkingtreding toepassing zal kunnen maken.

Inschrijven voor module 1 kan via deze link.

Module 2: Hoe de zeggenschap binnen uw vennootschap vormgeven? - Nieuwe regels inzake bestuur en meervoudig stemrecht

Het nieuwe WVV biedt veel mogelijkheden voor een creatieve geest. Daarbij kan gedacht worden aan de introductie van het meervoudig stemrecht en een verschillende behandeling van aandeelhouders bij winstuitkeringen. Via de statuten zal men een vennootschap op maat van de aandeelhouders kunnen maken. Ook de governance verandert grondig. Bij de NV zal uit drie verschillende bestuursmodellen kunnen gekozen worden. Bestuurders zullen ook een ontslagbescherming kunnen bedingen of ervoor kunnen zorgen dat ze quasi onafzetbaar zijn. Hoe kan dit alles gemoduleerd worden?

Inschrijven voor module 2 kan via deze link.

Module 3: Alle BVBA’s worden kapitaalloze BV’s – Hoe functioneert een BV zonder kapitaal?

De meest ingrijpende wijziging van het WVV is de invoering van de kapitaalloze BV. Een BV zal geen kapitaal meer bezitten maar een vermogen. Dit vermogen kan gevormd worden door een inbreng in geld of in natura. Daarnaast zal ook een inbreng van nijverheid mogelijk worden. Er wordt stilgestaan bij de verschillende vermogensbewegingen. Hoe moet een dividend voortaan uitgekeerd worden? Ook de governance binnen de BV wordt in detail verduidelijkt.

Inschrijven voor module 3 kan via deze link.

Module 4: Nieuwe aansprakelijkheidsregels voor bestuurders - Slaan en zalven 

Het WVV biedt veel vrijheid waar de bestuurder omzichtig mee zal moeten omgaan. Wanneer de bestuurders verzuimen om correct te handelen zal hun aansprakelijkheid in het gedrang komen. De verscherpte bestuurdersaansprakelijkheid wordt toegelicht. Maar er is ook goed nieuws. De bedragen waartoe bestuurders zullen kunnen veroordeeld worden zullen in de toekomst geplafonneerd worden afhankelijk van de grootte van de vennootschap. Slaan en zalven dus.

Inschrijven voor module 4 kan via deze link.

Voor meer info over deze seminariereeks kunt u contact opnemen met Bart Vansevenant.

Hulp nodig?

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag