Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Voka Rentrée 2023: “Alle hens aan dek om industrie hier te houden”

Voka Rentrée 2023: “Alle hens aan dek om industrie hier te houden”

  • 01/09/2023

"We moeten er alles aan doen om de industrie in Vlaanderen te behouden en verder te versterken. Want met een tanende industrie, zal ook de rest van onze economie achteruitgaan." Met die oproep richtte Voka-voorzitter Rudy Provoost zich tot de aanwezige politici op de Voka Rentrée in de Brusselse Bozar. Minister-president Jambon en de verschillende Vlaamse partijvoorzitters tekenden present net als tal van ministers en parlementsleden van alle partijen. Voka riep de verschillende regeringen op om nog volop beleid te voeren in de komende maanden. Tijdens het voorzittersdebat bleek dat de meningen toch nog vaak uiteen liepen.

Herbekijk de livestream

De Voka Rentrée vormt elk jaar in september de aftrap van het nieuwe politiek-economische werkjaar. Tegelijk is het een event waar de fine fleur van de ondernemerswereld en de Wetstraat elkaar na de zomervakantie ontmoeten en van gedachten wisselen. Het was een blij weerzien, al maakten heel wat ondernemers zich ook zorgen: de tanende concurrentiekracht, de krappe arbeidsmarkt en het vergunningenbeleid waren veel gehoorde onderwerpen tijdens de gesprekken.

Voka-voorzitter Rudy Provoost riep de politici dan ook op om met de verkiezingen in het vooruitzicht niet tot stilstand te komen: “Benut elke kans om nog goede zaken te realiseren. Onze industrie kan de grote klimaatsprong enkel maken in een concurrentiële omgeving en met een overheid die haar ondersteunende rol maximaal invult. De eerste stap is het creëren van een rechtszeker vergunningenkader. Het stikstofdecreet moet dan ook zo snel als mogelijk goedgekeurd worden.” 

Benut elke kans om nog goede zaken te realiseren.

Rudy Provoost, Voorzitter Voka

Voorzittersdebat

'Stikstofakkoord', het woord was gevallen, en meteen ook het startschot van het debat onder de partijvoorzitters. Bart De Wever (N-VA) was formeel: “We hebben hier al twee keer een akkoord over gesloten. Pacta sunt servanda. Dit akkoord moet decretaal verankerd worden anders is geen enkele vergunning nog rechtszeker.” Tom Ongena (Open Vld) was voorzichtiger. “Wij hebben het voorstel mee ingediend, maar er moeten nog zaken afgetoetst worden. We moeten niet enkel de landbouwers een toekomst geven, maar ook het zwaard van Damocles wegnemen dat boven alle ondernemingen hangt." Ook Sammy Mahdi (cd&v) stond op de rem: “We moeten gaan voor een breder kader waar investeringen mogelijk zijn. De dreiging voor de landbouwers vandaag, zal morgen voor de hele industrie gelden.” Bruno Tobback (Vooruit), die naast Bart De Wever als enige van de partijvoorzitters had aangegeven volledig achter het huidige akkoord te staan, verklaarde: “Het probleem is dat men tegen iedereen ‘ja’ wil zeggen, maar dat gaat niet in dit geval. Als politiek moet je keuzes durven maken.” Tom Van Grieken (Vlaams Belang): “Alleen Vlaanderen heeft een stikstofprobleem omdat we de Europese regels veel te strikt interpreteren.”

Het stikstofakkoord moet decretaal verankerd worden anders is geen enkele vergunning nog rechtszeker.

Bart De Wever, N-VA

Automatische loonindexering

Moet de automatische loonindexering behouden blijven? Volgens Bart De Wever is die onhoudbaar. “Je moet die netto uitkeren, niet bruto, want dat leidt tot een enorm competitiviteitsprobleem. Op één jaar tijd zijn de brutolonen met 17% gestegen, in de eurozone gemiddeld met 9%. Alle inspanningen die de Zweedse regering heeft gedaan zijn weg.” Tom Van Grieken was het daar niet mee eens: “Je hebt net dat bruto-stuk nodig om de sociale zekerheid in stand te houden. Trek de belastingvrije som op tot het leefloon, dan krijgen ook de laagste lonen meer. Hoe ga je dat financieren? Op Belgische niveau is er geen geld. Waarom niet? Vlaanderen blijft een communautaire factuur betalen voor bodemloze Waalse putten waar niemand heeft om gevraagd.”

Ook Raoul Hedebouw (PVDA) wil niet tornen aan de index: “De arbeiders en bedienden houden dankzij hun koopkracht de binnenlandse vraag, de motor van onze economie, op pijl. Vanwaar dan de prijsstijgingen? Dat komt door de marges van bedrijven.”

Op de vraag of ondernemingen nog meer moeten bijdragen, antwoordde Nadia Naji (Groen): “Als we kijken naar de klimaattransitie, dan zie ik dat we de industrie nodig hebben. We zijn daar een grote bondgenoot. Ik wil met de industrie een klimaatpact sluiten en samenwerken. Maar dat betekent niet dat we zomaar checks gaan geven aan de grote vervuilers. Niet a la tête du lobby. Of dat grote multinationals die winsten doorsluizen naar belastingparadijzen, niet meer moeten bijdragen.” 
 

Als we kijken naar de klimaattransitie, dan zie ik dat we de industrie nodig hebben. We zijn daar een grote bondgenoot.

Nadia Naji, Groen

Werkloosheidsuitkering

Wie twee jaar werkloos is, moet zijn uitkering verliezen, was een volgende stelling. Bart De Wever: “We betalen te veel uitkeringen aan mensen die dat niet nodig hebben. We hebben dat vastgesteld door de wachtuitkering te schrappen: een derde vond dan miraculeus werk, een derde verdween in de inactiviteit maar vroeg geen uitkering aan, een derde ging naar het leefloon. Werkloosheid is geen levenskeuze die een gemeenschap kan financieren. Dat is een evidentie die heel de wereld heeft aanvaardt, behalve België.” Raoul Hedebouw dacht daar heel anders over: “Sociale studies tonen aan dat het stoppen in de tijd van de werkloosheidsuitkering niet oplost. Waarom? Mensen die van het OCMW leven gaan nog minder naar werk zoeken omdat ze bezig zijn met overleven.”

Na het plenair gedeelte was er traditioneel nog tijd voor een glas en een hapje. Daarmee was de aftrap van het politiek-economische werkjaar echt gegeven.

Fotoverslag

Fotoverslag

Contactpersoon

imu - VZW - Maattwerk
imu - vzw - obd 1