Skip to main content
  • Relance: 10 cijfers

Relance: 10 cijfers

  • 06/09/2021

Hoe schieten we de relance écht op gang? Voka laat enkele cruciale facts & figures voor zich spreken.

Ons Kenniscentrum analyseert hier 10 sprekende cijfers op rij. Een reeks in samenwerking met de nieuwssite Business AM

1. Waarom we 2% groei nodig hebben

2% groei

Er gaan stemmen op dat we af moeten van economische groei. Maar als we onze economie – én onze welvaart – weer on track willen krijgen, is 2% groei toch nodig.

Lees meer

2. Waarom we absoluut 640.000 mensen aan het werk moeten krijgen

arbeidsmarkt

De werkzaamheidsgraad moet omhoog naar 80% Dat is absoluut nodig, maar het activeringsbeleid moet dan wel uit andere vaatjes tappen.

Lees meer

3. Hoe 8 ministers van volksgezondheid een doelgericht beleid in de weg staan

volksgezondheid

De snelle ontwikkelingen en hyperspecialisatie in gezondheidszorg zorgden voor een even snelle stijging van de levenskwaliteit en levensduur. Maar we benutten de voordelen niet optimaal door versnipperd beleid.

Lees meer

4. Waarom we niet te lang mogen wachten met de begrotingsinspanning van 23 miljard

begroting

Onze overheidsfinanciën waren voor corona al wankel, en dat is met de crisis uiteraard niet verbeterd. Om die overheidsfinanciën terug op de rails te krijgen, ligt een inspanning van 23 miljard te wachten.

Lees meer

 

 

5. Waarom 19% afgestudeerden in STEM echt te weinig is

STEM

De krapte aan STEM-profielen is een structureel probleem dat ons groeipotentieel bedreigt. Temeer omdat ons grote transformaties te wachten staan op het vlak van digitalisering, klimaat en energie.

Lees meer

6. Hoe we 1 miljoen extra gepensioneerden kunnen opvangen

gepensioneerden

In ons pensioenstelsel ligt een extra factuur van 13 miljard te wachten. Zonder grondige hervormingen dreigen de geloofwaardigheid en de houdbaarheid van onze pensioenen nog meer onder druk te komen.

Lees meer

7. Hoe we onze uitstoot met 47% omlaag krijgen

uitstoot

Onze uitstoot moet tegen 2030 met 47% naar beneden volgens de nieuwe plannen van de Europese Commissie. Ter vergelijking: tussen 2005 en 2019 daalde de Vlaamse uitstoot structureel slechts met 5,4%.

Lees meer

8. -2,9%: waarom we de belastingdruk op arbeid verder moeten verlagen

fiscaliteit

Tussen 2015 en 2019 daalde de impliciete belastingdruk op arbeid met 2,9%. In die periode de sterkste afname in de EU. Dat beleid wierp vruchten af, en de werkzaamheidgraad nam toe.

Lees meer

9. Waarom onze 29e plaats op de ranglijst voor ondernemerschap een probleem is

ondernemerschap

België blijft ondermaats scoren op het vlak van ondernemerschap. Inzetten op een gezondere ondernemersdynamiek is een goedkope maatregel om onze economie te versterken.

Lees meer

10. Nog 0 vergunningen via 'complexe projecten'

complexe projecten

We zijn 7 jaar na het decreet ‘complexe projecten’, dat een procesaanpak voorziet om projecten te realiseren binnen een aanvaardbare termijn en met een zo groot mogelijk draagvlak. Er zijn 13 dossiers opgestart maar tot op vandaag 0 vergunningen afgeleverd.

Lees meer

Contactpersoon

Frank Beckx

Directeur Kennis- en Lobbycentrum

IMU - vzw - Salesforce
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - salesforce
IMU - VZW - multibureau
IMU - vzw - Bank van Breda
IMU - vzw - Bebat