Skip to main content
Map
  • Relancevoorstel 10: Voer een doordachte leerrekening in

Relancevoorstel 10: Voer een doordachte leerrekening in

  • 25/06/2021

We moeten werk maken van een doordachte leerrekening. Een soort van Vlaamse 'MyPension', maar dan voor vorming dat  de Vlaming zal moeten aanzetten tot het in handen nemen van zijn eigen loopbaan. 

Onze economie en arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en in transformatie, mede door de diverse technologische ontwikkelingen. Jobs verdwijnen en nieuwe worden gecreëerd, al is zowat iedereen het erover eens dat de grootste wijziging wellicht zit in de inhoud van de job, waarbij bepaalde taken en competenties minder relevant worden en nieuwe skills noodzakelijk zijn.

Dat vraagt een adaptief en voldoende responsief onderwijs en vormingsaanbod, al ligt de grootste uitdaging wellicht bij de werknemer zelf die zich levenslang zal moeten vormen. Dat laatste is een probleem.

levenslang leren

Algemeen ontbreekt het Vlaanderen aan een echte leercultuur en wordt opleiding nog te veel beschouwd als iets éénmaligs voor de start van de loopbaan. Dat bleek onlangs nog maar eens uit het recente rapport Oeso Skills Strategie Vlaanderen.

7% van de Belgen op beroepsleeftijd volgt een opleiding. In Zweden is dat 29 %. Laat ons daarom een leerrekening invoeren om hier verandering in te brengen. 

Levenslang leren

De leer – en loopbaanrekening is momenteel een maatregel in opbouw. Het moet iedereen motiveren door inzichtelijk te maken welke vormen van ondersteuning er zijn zoals het Vlaams OpleidingsVerlof en daar ook de middelen aan te koppelen die men kan inzetten.

We moeten werk maken van een doordachte leerrekening, een virtueel portaal waar werknemers in één oogopslag zien hoe het staat met hun loopbaan en rechten met betrekking tot opleiding. Een soort van Vlaamse 'MyPension', maar dan voor vorming dat de Vlaming zal moeten aanzetten tot het in handen nemen van zijn eigen loopbaan.