Skip to main content
Map
 • Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Een Raad van Bestuur vormt een cruciale schakel in de governance-keten.

Het succes van een bedrijf wordt veelal bepaald door haar leiding en de strategie die ze volgt. Daarom is het uitermate belangrijk dat het bedrijf beschikt over een ervaren, onafhankelijk en betrokken klankbord waarop het management kan terugvallen bij onder meer het nemen van strategische beslissingen.

De raad heeft in hoofdzaak twee rollen:

 • Strategische rol
 • Monitoring rol

In de eerste plaats neemt de raad van bestuur de taken waar die hem wettelijk zijn opgedragen.
Het gaat onder meer om: 

 • De jaarlijkse vaststelling van de (geconsolideerde) jaarrekening.
 • Dopstelling en goedkeuring van het (geconsolideerd) jaarverslag.
 • De redactie van bijzondere verslagen die wettelijk worden voorgeschreven (bijvoorbeeld bij kapitaalverhoging in natura of opheffing van voorkeurrecht).
 • Het toepassen van de alarmbelprocedure bij daling van het netto-actief in de door de wet bepaalde mate. 


Daarnaast kan de Raad van Bestuur voor de onderneming een zeer belangrijke bijkomende rol spelen en zorgen voor concrete resultaten indien men goed omschrijft wat de taken precies inhouden. 

Mogelijke taken zijn: 

 • Toezicht houden op het langetermijnperspectief:
  Alle stakeholders van de onderneming hebben bepaalde belangen. Aandeelhouders hebben graag de juiste dividendenpolitiek, de onderneming heeft graag het nodige werkkapitaal om te investeren. De raad houdt toezicht op de juiste balans tussen mogelijk tegenstrijdige belangen zodat de concurrentiepositie niet wordt ondermijnd. 
 • Toezicht houden op de financiële verplichtingen en wettelijke verplichtingen zodat de continuïteit van het bedrijf kan worden gegarandeerd.
 • Het management ondersteunen bij de belangrijkste strategische beslissingen
 • Het verlenen van advies en het uitwisselen van ervaringen. 
 • Het management ondersteunen bij de uitvoering van het algemene beleid van de onderneming en meer specifiek het toezicht houden op het feit of het beleid effectief aansluit bij de doelstellingen van het bedrijf. 
 • Aanstellen van het management van de onderneming die de dagelijkse leiding van de onderneming op zich neemt, als ook de evaluatie van dit management. De raad zorgt er ook voor dat het management effectief beslissingen neemt en ook uitvoert  en dat de vooropgestelde objectieven behaald.
 • Tenslotte heeft de Raad van Bestuur in kleinere bedrijven of familiale ondernemingen eveneens een remediërende rol bij conflicten.
   

Welke meerwaarde kan een actieve Raad van Bestuur zijn?

 • Professionalisering van de onderneming
 • Bevordert leiderschap op lange termijn
 • Stimuleert het vertrouwen van investeerders en werknemers
 • Stimuleert het strategisch denken
 • Ondersteunt de vooruitgang van groeiondernemers
 • Degelijk monitoring, controle en risicobeheer
 • Toegang tot een netwerk van bijhorende relaties
   

Een Raad van Bestuur voor een verdere professionalisering van jouw bedrijf

Welke Raad van Bestuur past het best bij jouw onderneming?

Binnen het (familie)bedrijf kan een Raad van Bestuur verschillende maten en vormen aannemen. Vele bedrijven maken vandaag slechts gebruik van een Raad van Bestuur voor de wettelijke formele aangelegenheden. De Raad van Bestuur heeft dan een eerder non-actieve rol binnen de onderneming. De vormgeving hangt vaak samen met de grootte en complexiteit van de onderneming alsook de generatie die aan het roer van de onderneming staat. 

Vier gradaties van betrokkenheid bij een raad van bestuur kunnen onderscheiden worden. Echter raden wij aan om alles uit een Raad van Bestuur te halen door te kiezen voor een actieve, betrokken raad om zo de juiste beslissingen te kunnen maken voor jouw bedrijf.

Papieren raad: De raad van bestuur fungeert slechts als een wettelijk verplicht gegeven en bestaat enkel op papier. Het aantal bestuurders is in veel voorkomende gevallen beperkt tot het wettelijk minimum. De bestuurders zijn eveneens de managers van het bedrijf waardoor formele vergaderingen overbodig zijn. 

Stempel raad: De raad van bestuur wordt georganiseerd met vaste vergadermomenten, maar ze heeft weinig tot geen beslissingsmacht. 

Adviserende raad: De raad van bestuur vormt een klankbord voor de ondernemer. Haar voornaamste taak is om advies te verlenen met betrekking tot belangrijke zaken en beslissingen. 

Actieve raad: De raad van bestuur werkt actief en vergadert op geregelde tijdstippen. De meerderheid zijn externe bestuurders. Zij zorgen voor interactie met het management. Hun voornaamste taken zijn het uitwerken van de strategie, adviseren en controleren van het management en bemiddelen bij conflicten.
 

Hoe richt je zo een raad op? Hoe vind je de juiste mensen die bij jouw onderneming passen?

De opleiding Corporate Governance in Raden van Advies en Raden van Bestuur zorgt voor de nodige handvaten voor een optimale werking van deze organen. In 3 modules, die samen of afzonderlijk gevolgd kunnen worden, staan we stil bij het toepassen van de principes van deugdelijk bestuur in Raden van Advies en Raden van Bestuur, bij de toepasselijke wetgeving en bestuurdersaansprakelijkheid én bij hoe je jouw rol als adviseur of bestuurder zo optimaal mogelijk kan vervullen.

Meer info?

Versterk jouw bedrijf met onze exclusieve matchmakingtool.

Met deze tool kan je kandidaten matchen met de noden van jouw bedrijf. Je geeft aan welke competenties reeds aanwezig zijn in je organisatie om zo tot een ideale Raad van Advies komen. In onze database met maar liefst 150 externe adviseurs vind je vast en zeker de juiste match voor jouw Raad van Advies. Voor meer info mag je contact opnemen met collega Carolien Houbrechts: carolien.houbrechts@voka.be

Contactpersoon

Ellen Heymans

Senior adviseur ondernemingen

LAB: Raden van Bestuur

Meer info & inschrijven

Hulp nodig?