Skip to main content
Map
 • Raad van Advies

Elke kmo'er heeft wel eens een klankbord nodig.

Een Raad van Advies verleent advies omtrent de bedrijfsvoering van een onderneming. Er wordt gedebatteerd over allerhande vraagstukken die zowel juridisch, financieel, internationaal, tactisch of strategisch van aard kunnen zijn. 

Je kan dus stellen dat de Raad van Advies een kritisch klankbord is voor het managementteam. Een denktank waarin de wisselwerking tussen Raad en management leidt tot meer kwalitatieve en gefundeerde beslissingen. Het kan een startschot zijn voor verdere professionalisering en groei van jouw onderneming.

Goed om te weten:

 • Vergaderingen zijn vertrouwelijk
 • Raad dient om advies in te winnen of bekommernissen voor te leggen.
 • Het advies heeft geen bindend karakter. 
 • De adviseurs hebben geen beslissingsbevoegdheid zoals in een Raad van Bestuur.
 • Formuleren hoogstens aanbevelingen. 
 • Aangezien dit geen wettelijk erkend orgaan is, zijn de formaliteiten en administratie van de raad ook eerder beperkt.

Waar hou je best rekening mee als je een Raad van Advies wilt opstarten?

Alles start met de juiste selectie:

 • Het is noodzakelijk om personen te vinden met complementaire kennis en vaardigheden. Zo vergroot je de mix van uiteenlopende expertises.
 • Organiseer de juiste structuur van dit orgaan en onderhoud een duidelijke communicatie.
 • Voorzie de juiste overeenkomsten om ieders engagement vast te leggen.
 • Een vlotte samenwerking is belangrijk. Hierbij spelen de persoonlijkheidskenmerken, individuele waarden en bedrijfsdoelstellingen een belangrijk aspect in de selectie van uw adviseurs.
 • Het wordt aanbevolen een Raad te voorzien van een evenwichtige samenstelling met enerzijds interne leden van de onderneming en anderzijds externe leden met diverse

Bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg kan je terecht om jouw Raad van Advies samen te stellen. Dit doen wij aan de hand van een begeleidingstraject.
Wij houden rekening met alle aspecten om jouw raad zo divers mogelijk te krijgen.

Jouw Raad van Advies met Voka - KvK Limburg

Wil jij graag een Raad van Advies laten opstarten met Voka - KvK Limburg?

“In dit begeleidingstraject begeleidt Voka-KvK Limburg jou individueel in zowel de samenstelling van de Raad, als gedurende het eerste werkingsjaar van de Raad. Je bent zeker van een kwalitatieve samenstelling en je wordt ontnomen van alle administratieve taken.”

Meer info?

De opleiding Corporate Governance in Raden van Advies en Raden van Bestuur zorgt voor de nodige handvaten voor een optimale werking van deze organen. In 3 modules, die samen of afzonderlijk gevolgd kunnen worden, staan we stil bij het toepassen van de principes van deugdelijk bestuur in Raden van Advies en Raden van Bestuur, bij de toepasselijke wetgeving en bestuurdersaansprakelijkheid én bij hoe je jouw rol als adviseur of bestuurder zo optimaal mogelijk kan vervullen.

Meer info?

Versterk jouw bedrijf met onze exclusieve matchmakingtool.

Met deze tool kan je kandidaten matchen met de noden van jouw bedrijf. Je geeft aan welke competenties reeds aanwezig zijn in je organisatie om zo tot een ideale Raad van Advies komen. In onze database met maar liefst 150 externe adviseurs vind je vast en zeker de juiste match voor jouw Raad van Advies. Voor meer info mag je contact opnemen met collega Carolien Houbrechts: carolien.houbrechts@voka.be

Een Raad van Advies biedt de mogelijkheid om advies in te winnen en vragen of bekommernissen voor te leggen aan experts met diverse achtergronden en expertise.

Ben jij kandidaat externe adviseur?

Het kan voor jou interessant zijn een mandaat op te nemen binnen een onderneming, bijvoorbeeld in de Raad van Advies.

 • Heb jij een objectieve en kritische kijk op de onderneming?
 • Kan jij onpartijdige wijze raad geven vanuit persoonlijke ervaring en expertise?

Het is van groot belang dat jouw waarden, als kandidaat externe adviseur, in overeenstemming zijn met de waarden van het bedrijf. Daarom zullen de kenmerken van een externe adviseur zo dicht mogelijk moeten aanleunen aan de vooropgestelde profielschets door de betreffende onderneming

Contactpersonen

Ellen Heymans

Adviseur eigenaars-ondernemers

Carolien Houbrechts

Adviseur eigenaars-ondernemers