Skip to main content

Voka Paper - Levenslang leren

Voka Paper in 30 seconden

Wat is het probleem?

  • Er gaat veel geld naar levenslang leren. Werkgevers betalen per jaar gemiddeld 1.405 euro opleidingskosten per medewerker.
  • Toch lopen we volgens de OESO ver achter op het vlak van impact van levenslang leren.

Waarom is het belangrijk?

  • Om onze welvaart te behouden moeten we met z’n allen langer werken.
  • Door de technologische revolutie zullen jobs snel veranderen.
  • Levenslang leren maakt mensen wendbaar, en dat zullen we nodig hebben.

Wat kunnen we eraan doen?

  • In kaart brengen welke jobs het risico lopen om zwaar te veranderen of te verdwijnen.
  • De krachten en middelen beter bundelen door bijvoorbeeld sectoroverschrijdend opleidingen aan te bieden.
  • Inzetten op vorming in plaats van op ontslag.
  • Een doordachte individuele leerrekening per werkende onderzoeken.
  • Instellingen voor hoger onderwijs stimuleren om meer rekening te houden met werkende lerenden.

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Full bio of Jonas De Raeve

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

Full bio of Sonja Teughels