Skip to main content
  • PROGRES

Project Accelerating Growth, Resources and Enterprise Support (PROGRES) zet de versterking van de kmo’s in Oost- en West-Vlaanderen, Noord Frankrijk en Wallonië centraal.

 

Progres

Waarom deze regio?

Deze regio wordt enerzijds gekenmerkt door sterke internationaal concurrerende en innovatieve sectoren. Anderzijds door gebieden waar nog onderzoek nodig is naar nieuwe bronnen van groei en van economische diversifiëring.

Wat is de doelstelling van dit project?

PROGRES heeft de ambitie om het concurrentievermogen van de verschillende doelgroepen te versterken: pre-starters, startups en middelgrote ondernemingen en spin-outs in de grensoverschrijdende regio. Dit gebeurt via een geïntegreerd aanbod van geavanceerde, kwalitatieve en innovatieve diensten om deze structurele beperkingen aan te pakken. 

Dit gebeurt onder meer door:

  • Verkennende bezoeken naar kenniscentra in Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Wallonië
  • Gezamenlijke missies naar dynamische start-up-hubs zoals Berlijn en Amsterdam
  • Individuele begeleiding van groeibedrijven door een team van experten
  • B2B matching events en netwerkactiviteiten

De rode draad van de verschillende projectactiviteiten is grensoverschrijdende groei, vanuit de achterliggende gedachte dat een dynamische en duurzame economie moet kunnen beschikken over performante en aantrekkelijke ondernemingen om in de samenwerkingszone industriële of commerciële partnerships te ontwikkelen of hen toegang te bieden tot grensoverschrijdende of zelfs internationale markten en/of hun financiering.

Meer info over het project

Looptijd van het project: van 01/07/2016 tot 30/06/2020.

Het totale projectbudget van PROGRES bedraagt € 3.371.322, waarvan € 1.685.661,31 gefinancierd wordt binnen het Interreg V A programma France-Wallonie-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen kan hiervoor eveneens rekenen op een financiële bijdrage van de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Meer informatie?

Contacteer Els Delaere of bel 09 266 14 57.

Coaching op maat

Heeft u plannen met de Noord-Franse of Waalse markt? Heeft u andere groei- of internationalisatieplannen of hebben uw plannen nog wat bijschaving nodig? Grijp dan deze kans op individuele coaching!

Maak uw keuze uit twee mogelijkheden:

Pakket 1 (gratis)

Op maat van uw case stellen de Progres- initiatiefnemers een klankbordgroep samen met een zestal consultants: specialisten op het gebied van internationalisatie, marketing, sales, strategie, juridisch advies ... U stelt uw project kort voor, waarna u samen met de coaches dieper ingaat op een aantal aspecten. Op basis van dit gesprek wordt dan bepaald op welk facet het beste verder ingegaan wordt, in de individuele coaching. U krijgt een coach, uit de klankbordgroep of daarbuiten, die u 12 uur verder begeleiding biedt. 

Pakket 2 (€ 750)

Identificeer opportuniteiten voor uw bedrijf, onderzoeks- of marktgerelateerd! Uw deelname kan synergieën met zich meebrengen die het innovatieproces optimaliseren en toegang tot nieuwe technologieën mogelijk maken. En last but not least: u zal deel uitmaken van een exclusief kennisnetwerk!

Het pakket omvat: 

  • 4 dagen consultancy door een expert van Deloitte
  • 4 experts bekijken mogelijke samenwerkingsprojecten voor uw bedrijf
  • deelname aan 3 VIP VC fundraising events
  • deelname aan beurzen, conferenties en missies in binnen- en buitenland.

Contacteer Christel Geltmeyer voor meer informatie.

Provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Els Delaere

Innovatie - Arbeidsmarkt - Duurzaam Ondernemen

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat