Skip to main content
Map
  • PROGRES

Project Accelerating Growth, Resources and Enterprise Support (PROGRES) zet de versterking van de kmo’s in Oost- en West-Vlaanderen, Noord Frankrijk en Wallonië centraal.

Progres

Waarom deze regio?

Deze regio wordt enerzijds gekenmerkt door sterke internationaal concurrerende en innovatieve sectoren. Anderzijds door gebieden waar nog onderzoek nodig is naar nieuwe bronnen van groei en van economische diversifiëring.

Wat is de doelstelling van dit project?

PROGRES heeft de ambitie om het concurrentievermogen van de verschillende doelgroepen te versterken: pre-starters, startups en middelgrote ondernemingen en spin-outs in de grensoverschrijdende regio. Dit gebeurt via een geïntegreerd aanbod van geavanceerde, kwalitatieve en innovatieve diensten om deze structurele beperkingen aan te pakken. 

Dit gebeurt onder meer door:

  • Verkennende bezoeken naar kenniscentra in Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Wallonië
  • Gezamenlijke missies naar dynamische start-up-hubs zoals Berlijn en Amsterdam
  • Individuele begeleiding van groeibedrijven door een team van experten
  • B2B-matching events en netwerkactiviteiten

De rode draad van de verschillende projectactiviteiten is grensoverschrijdende groei, vanuit de achterliggende gedachte dat een dynamische en duurzame economie moet kunnen beschikken over performante en aantrekkelijke ondernemingen om in de samenwerkingszone industriële of commerciële partnerships te ontwikkelen of hen toegang te bieden tot grensoverschrijdende of zelfs internationale markten en/of hun financiering.

Meer info over het project

Looptijd van het project: van 01/07/2016 tot 30/06/2020.

Het totale projectbudget van PROGRES bedraagt € 3.371.322, waarvan € 1.685.661,31 gefinancierd wordt binnen het Interreg V A programma France-Wallonie-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen kan hiervoor eveneens rekenen op een financiële bijdrage van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Misschien ontmoet je wel die onbereikbare klant

Wanneer?

Vrijdag 10 juni van 12u tot 17u

Waar?

Gent, Van Der Valk - Hotel Nazareth 

Wat staat er op de planning?

  • Een namiddag werken op een prestigieuze locatie
  • Minimaal 25, maximaal 49 beslissers
  • Doeltreffendheid gegarandeerd: Op basis van jouw criteria nodigen we ondernemers uit die tot jouw doelgroep behoren
  • Jij bent de enige vertegenwoordiger van jouw activiteit

Hier vind je meer informatie over dit unieke event!

Afbeelding discovery meeting

Meer informatie?

Contacteer Els Delaere of bel 09 266 14 57.

Subsidie- en financiering

 Afbeelding

Op zoek naar groeisubsidies of financiering om te investeren? Ben je gevestigd in Vlaanderen, Wallonië of Frankrijk? Kom dan luisteren naar het subsidie- en financieringsaanbod in jouw regio, of ontdek de mogelijkheden om te investeren over de taal- of landsgrens.

Nog vragen? Boek aansluitend een online speeddate met de aanwezige experts.

À la recherche de subventions pour assurer votre croissance ou de financements pour investir? Vous êtes situé en Flandre, en Wallonie ou en France? Venez découvrir l'offre de subventions et de financements dans votre région, ou encore les possibilités d'investir au-delà la frontière linguistique ou nationale.

Des questions supplémentaires? Réservez ensuite un speeddate en ligne avec les experts présents.

Programma/Programme

Programma subsidiezitdag

 

Bekijk hier alle presentaties van de zitting/Trouvez toutes les présentations de la session ici 

Download

 

Provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Els Delaere

Arbeidsmarkt - Duurzaam Ondernemen