Skip to main content
  • Oproep vertegenwoordiging GECORO en Economische Adviesraad

Oproep vertegenwoordiging GECORO en Economische Adviesraad

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur worden in de steden en gemeenten momenteel de GECORO’s (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en de Economische Adviesraden samengesteld voor de komende legislatuur 2019-2024.

Deze gemeentelijke adviesraden zijn belangrijke organen waar advies wordt gegeven aan het bestuur om het ruimtelijk en economisch beleid van de gemeente of stad in de gewenste richting te sturen. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft in deze gemeentelijke adviesraden ook een stem en wij laten deze stem graag vertegenwoordigen door onze ondernemers en bedrijfsleiders. 

Om onze ambitie waar te maken om van West-Vlaanderen tegen 2025 de regio met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa te maken, zoekt Voka West-Vlaanderen geëngageerde ondernemers/bedrijfsleiders die namens onze organisatie wensen te zetelen in de GECORO en/of Economische Adviesraad. Zo kunnen we in alle 64 gemeenten van onze provincie een ondernemingsvriendelijk klimaat realiseren.  

Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn er een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden:

  • Lid zijn van Voka West-Vlaanderen;
  • Algemeen belang van de ondernemingen vertegenwoordigen;
  • De agenda van de vergaderingen vooraf doorsturen naar Voka West-Vlaanderen, advies inwinnen bij Voka voor belangrijke dossiers en briefing aan Voka na de vergaderingen;
  • Een binding hebben met de betreffende gemeente;
  • Expertise hebben op vlak van ruimtelijke ordening (voor de GECORO);
  • Een goede kennis hebben van wat er leeft in de gemeente en wat noodzakelijk is in de gemeente. 

Indien u kandidaat bent om in de GECORO en/of Economische Adviesraad te zetelen namens Voka West-Vlaanderen, gelieve dan uw kandidatuur met motivering (ervaring, expertise, achtergrond,…) door te sturen naar jonas.plouvier@voka.be uiterlijk tegen woensdagavond 13 februari. 

Uw kandidatuur wordt door Voka in overweging genomen en op basis van de voorwaarden en motivering kiest Voka de meest geschikte kandidaat en draagt deze voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet hierover dan zijn goedkeuring geven. 

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag