Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
Voka Opleiding

10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de ‘nieuwe’ ontslagregels: een evaluatie

Human Resources

Sinds 1 januari 2014 is het eenheidsstatuut van kracht. Deze nieuwe wet had de bedoeling om de ongelijkheid tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Na 10 jaar is het dus tijd voor een grondige evaluatie: Anne Wils en Karlien Vanweser van Claeys & Engels lichten de Wet Eenheidsstatuut door. 

Tien jaar na de inwerkingtreding van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden is het tijd voor een grondige doorlichting. De recente wetswijzigingen alsook de belangrijkste rechtspraak van de voorbije tien jaar zullen aan bod komen.

 • De principes van de Wet Eenheidsstatuut in een notendop

 • Wetswijzigingen na 1 januari 2014 zoals de recente aanpassing van de maximale opzeggingstermijn voor de werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang nam vóór 1 januari 2014 en het lot van de opzeggingsclausule 

 • Rechtspraak waartoe de Wet Eenheidsstatuut in de praktijk aanleiding heeft gegeven de afgelopen tien jaar 

Wat heb je geleerd na dit traject?

 • De principes van de Wet Eenheidsstatuut zullen volledig opgefrist zijn. 

 • Je bent volledig up-to-date van de recente wetswijzigingen die een impact hebben op het ontslagrecht zoals bijvoorbeeld de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen. 

 • Je bezit een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de afgelopen tien jaar die relevant kan zijn voor de praktijk. 

   

Doelgroep en voorkennis

 • Bedrijfsjuristen

 • Personeelsverantwoordelijken 

 • Medewerkers van sociale secretariaten en financiële en algemene directies met een goede vooropleiding 

 • Accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

Er is enige ervaring vereist.

Programma in detail
De principes van de Wet Eenheidsstatuut in een notendop
 • de ‘nieuwe’ ontslagregels die door deze wet werden ingevoerd

 • de overgangsregeling voor arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vóór 1 januari 2014

 • de diverse andere maatregelen die toen het licht zagen:

  • het algemeen stelsel van outplacement

  • de inzetbaarheidsverhogende maatregelen

  • de bijzondere compenserende bijdrage op de verbrekingsvergoeding

Wetswijzigingen na 1 januari 2014
 • de recente aanpassing van de maximale opzeggingstermijn voor de werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang nam vóór 1 januari 2014 (wet van 20 maart 2023)

 • het lot van de opzeggingsclausule die vóór 1 januari 2014 rechtsgeldig werd overeengekomen (wet van 5 november 2023)

 • de afschaffing van de gedeeltelijke terugbetaling van de inschakelingsvergoeding vanaf 1 januari 2023 (wet van 26 december 2022)

 • de impact van de Arbeidsdeal (wet van 3 oktober 2022) op de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen: deze verplichtingen zijn van toepassing op werknemers die ontslagen worden door de werkgever en recht hebben op een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken

Rechtspraak waartoe de Wet Eenheidsstatuut in de praktijk aanleiding heeft gegeven de afgelopen 10 jaar
 •  is de overgangsregeling van de Wet Eenheidsstatuut van toepassing wanneer in de arbeidsovereenkomst die een aanvang heeft genomen op of na 1 januari 2014, een conventionele anciënniteit werd overeengekomen die teruggaat tot vóór 1 januari 2014?

 • is de overgangsregeling van de Wet Eenheidsstatuut van toepassing wanneer de arbeidsovereenkomst die een aanvang heeft genomen op of na 1 januari 2014, wordt voorafgegaan door een tewerkstelling als uitzendkracht?

 • moet de voorafgaande tewerkstelling als uitzendkracht worden meegerekend bij de berekening van het vast gedeelte van de beschermingsvergoeding als
  (kandidaat-)personeelsafgevaardigde?

 • wat is het lot van de opzeggingsclausule voor arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vóór 1 januari 2014?

 • moet de outplacementaftrek worden berekend op basis van het vast maandloon of toch op basis van het loon waarop de opzeggingsvergoeding wordt berekend?

Jouw docenten

Maak kennis met Anne Wils, Senior Associate - Advocaat bij Claeys & Engels

Anne verleent juridisch en strategisch advies aan werkgevers omtrent de vele aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht. Zo adviseert zij onder meer over de eventuele risico’s, de financiële consequenties en de concreet te ondernemen stappen in het kader van individuele ontslagen. Daarnaast bezorgt Anne op dagdagelijkse basis een snel en praktisch advies aan cliënten over alle vragen inzake het arbeidsovereenkomstenrecht, aanwervingen, beschermde werknemers, sociale verkiezingen, enzovoort.

Anne Wils

Maak kennis met Karlien Vanweser, Associate – Advocaat bij Claeys & Engels

Karlien is actief in verschillende takken van het arbeidsrecht. Zij verleent juridisch en strategisch advies aan werkgevers omtrent de vele aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht. Daarnaast legt Karlien zich toe op gerechtelijke procedures en pleit zij dan ook regelmatig voor de arbeidsrechtbanken.

Karlien Vanweser

Hulp nodig of meer informatie over uw inschrijving? Contacteer:

Laura Van Wijmeersch

Manager kameracademie en themanetwerken

Full bio of Laura Van Wijmeersch

Hannah Baveco

Coördinator Kameracademie

Full bio of Hannah Baveco

Bea Vanmeert

Projectmedewerker Kameracademie

Full bio of Bea Vanmeert

Partners

claeys & engels

Adres

Voka – Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 270,00 excl. btw

Niet-leden:
€ 410,00 excl. btw

Nog geen lid? Neem contact op met erika.paps@voka.be voor info over onze vele ledenvoordelen.

Voorwaarden

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Voor deze opleiding is het Vlaams Opleidingsverlof niet van toepassing. 

KMO-portefeuille

Voor deze activiteit kan u kmo-portefeuille aanvragen (besparing tot 30%), indien u hiervoor in aanmerking komt en dit ten laatste 14 dagen na de eerste sessie via www.kmo-portefeuille.be. Indien je beroep doet op kmo-portefeuille, dien je nog btw op de volledige opleidingskost te betalen. 

 • Registratienummer: DV.0105507

 • Type dienstverlening: Opleiding

 • Datum inschrijving: 24/05/2024

 • Projectbedrag: € 270 (lid) of € 410 (niet-lid)

 • Aantal opleidingsuren: 3uren

 • Thema: Personeelsmanagement

 • Bedrijf inschrijving = bedrijf factuur =  bedrijf aanvraag KMO-portefeuille

  kmo-portefeuille | KLAV - Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond

Annulatie

Annuleren kan enkel schriftelijk via mail tot en met 10/05/2024. Nadien blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich wel door een andere persoon laten vervangen. De kamer behoudt zich het recht om de opleiding te annuleren, indien ondanks alle inspanningen, de omstandigheden ons ertoe dwingen. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort binnen een redelijke periode.

Privacy

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.