Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

LAB Duurzame Transitie

De Green Deal moet de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal maken. De nieuwe klimaatwet zal onze manier van werken veranderen en zal een kans zijn om nieuwe producten te ontwikkelen, voor nieuwe klanten. Tijdens dit traject verdiepen we ons samen met experts in de ingrijpendste thema's van de Green Deal. Tijdens elke sessie bezoeken we een toonaangevend bedrijf om duurzame oplossingen, innovatieve technieken of alternatieve businessmodellen binnen deze thema's te aanschouwen.

Met de Europese Green Deal is een omvattende en ambitieuze groeistrategie uitgetekend. Een strategie die het vermogen heeft om de Europese economie in de juiste richting te duwen. De rode draad doorheen dit plan is een bindend engagement om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Dit plan omvat onder meer maatregelen voor het terugdringen van emissies, doelstellingen voor slim en duurzaam vervoer, een strategie voor duurzamer geteeld voedsel, een voortzetting van het circulair actieplan en een aanpak voor het herstel van de biodiversiteit.

In het LAB duurzame transitie pikken we de elementen uit de Green Deal die relevant zijn voor bedrijven. In dit kortlopend traject tonen we samen met experts de meest belangrijke transformaties, stimulansen en wetgevingen die op bedrijven afkomen. Aan de hand van bedrijfscases laten we zien op welke duurzame transities vandaag al ingezet kan worden. 

Wat haal je uit dit traject?

  • Diepgaande kennis over de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU en de implicaties voor bedrijven
  • Inzicht in duurzame transformaties waarop jouw onderneming kan inzetten
  • Inspiratie door best practices regelrecht uit het bedrijfsleven
Sessie 1: Schone, betaalbare en veilige energie (07.09.2021)

INHOUDELIJK

Het thema
Om tegen 2030 de uitstoot van schadelijke stoffen met 55% te verminderen, moet de klimaat- en energiewetgeving worden aangepast. De Europese Unie heeft dit samengevat in het pakket ‘Fit for 55’, dat betrekking heeft op hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie, gebouwen, landgebruik, energiebelasting, de verdeling van de inspanningen, de handel in emissierechten en een breed scala aan andere wetgevingsteksten.

Tijdens deze sessie zullen we dit pakket toelichten en dieper ingaan op de nieuwe Carbon Strategy en hoe de emissiebelastingen (ETS en CBAM) hierin passen. Marij d'Abioul zal tijdens deze sessie een toelichting geven bij de energietranstie en dit kwantificeren a.d.h.v. de en-roads tool. Onze eigen energiespecialist Lorenzo zal een duiding geven omtrent de wijzigingen die we mogen verwachten in onze energiefactuur.

Bedrijfsbezoek 
Encon is een onafhankelijk bureau dat bedrijven ondersteunt met creatieve en vernieuwende oplossingen in hun transitie om duurzamer te worden.

De experts
Koen Meeus is actief als expert klimaatbeleid bij de Dienst Klimaatverandering, een dienst binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Marij d'Abioul heeft als technische energiespecialist bij Encon een uitgebreid palmares op vlak van hernieuwbare energie, in het bijzonder windenergie.
Lerten Viroux is teamleader carbon strategy bij Encon en hun expert op vlak van CO2.
Lorenzo Van de Pol, adviseur klimaat en energie, volgt op het Voka-kenniscentrum alle dossiers op rond klimaat en energie. 


PRAKTISCH

Datum: 20/05/2021 van 15u tot 19u
Locatie: Encon (Kieleberg 41, 3740 Bilzen)

Op het einde van de sessie is er een receptie voorzien met hapjes

Sessie 2: Duurzame en slimme mobiliteit (30.09.2021)

INHOUDELIJK

Het thema
Mobiliteit is goed voor een kwart van de broeikasgasemissies van de EU. Om klimaatneutraliteit te realiseren moeten de vervoersemissies met 90% afnemen en zal een aanzienlijk deel van het goederenvervoer over de weg moeten omschakelen naar het spoor en de binnenwateren. De korte vaart en emissievrije voertuigen zijn ook essentieel binnen dit verhaal. Bovendien zal de EU inzetten op de multimodale uitwisseling van gegevens en slimme verkeersbeheersystemen. Uiteindelijk moeten alle vrachten via multimodale terminals samenkomen. Bovendien zal een hervorming van de financiering plaatsvinden met volledige implementatie van systemen als ‘polluter pays’ en ‘user pays’ zodat vervoersgebruikers de volledige kosten dragen. 

Tijdens deze sessie staat er een bezoek bij het Europees Distributiecentrum van Carglass op het programma. Alvorens we in de interne keuken kijken van dit gigantisch distributiecentrum, zal Daniel Mes de krijtlijnen van de EU-strategie voor Duurzame en Slimme Mobiliteit toelichten. Na het bedrijfsbezoek zetten we de sessie verder met een uiteenzetting van Johan Grutman. Johan zal jullie overtuigen van de voordelen van de binnenvaart en vertellen welke stimuleringsmaatregelen hier omtrent op tafel liggen.

Bedrijfsbezoek
In mei 2019 opende Carglass officieel haar gloednieuw Europees Distributiecentrum (EDC) in Bilzen. Jaarlijks passeren er zo’n 1.4 miljoen autoruiten die ze van daaruit verdelen over elf landen in Europa. Met 42.000 vierkante meter meteen de grootste distributiesite voor autoruiten ter wereld!

De experts
Daniel Mes is kabinetsadviseur en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans
Johan Grutman is als logistiek expert actief als marktdeveloper bij de Vlaamse Waterweg.


PRAKTISCH

Datum: 30/09/2021 van 15u tot 19u
Locatie: EDC Carglass (Kruisbosstraat 5, 3740 Bilzen)

Op het einde van de sessie is er een receptie voorzien met hapjes

Sessie 3: Lean, modulair en circulair - Hoe bouwen we in de toekomst? (17.02.2022)

INHOUDELIJK

Het thema
De Europese Unie heeft een kader uitgewerkt waarmee gebouwen in de toekomst op duurzame wijze gebouwd zullen worden. ‘Level(s) - The European framework for sustainable buildings’ maakt gebruik van bestaande normen om een gemeenschappelijke taal te bieden voor de bouwsector, die onmiddellijk toepasbaar is bij bouwprojecten, portfolio’s en beleidslijnen. Deze aanpak focust op de volledige levenscyclus van gebouwen. Centraal staan kernwoorden als lean, modulair en circulariteit. Niet enkel CO2-emissies hebben een invloed op de milieu-impact van gebouwen. Ook de gebruikte materialen hebben een invloed. Met de TOTEM-tool (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials) stelt OVAM de bouwsector in staat de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te kwantificeren. 

Het inhoudelijk deel van deze sessie gaat door bij Greenville, de incubator voor cleantech en circulaire economie. Daar zal Knauf Insulation, dat nauw betrokken is bij de ontwikkeling van Level(s), dit nieuwe kader voor de bouw en hun ervaringen bij de testperiode toelichten. Vervolgens geeft OVAM een uiteenzetting over de TOTEM-tool en zal architect Kris Blykers ons doorheen de totstandkoming van het naastgelegen LAB2FAB loodsen. We nemen ook een kijkje binnen deze test- en productieruimte voor innovatieve bedrijven, dat gebouwd is volgens circulaire en modulaire principes. 

Bedrijfsbezoek
LAB2FAB, opgericht door Greenville is een living lab met technische units en hightechapparatuur. Het gebouw is een voorbeeld van innovatief en duurzaam bouwen. Het gebouw kent een doorgedreven isolatie en maakt gebruik van hernieuwbare energietechnieken. Daarnaast heeft men in het kader van Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen zeer veel aandacht besteed aan de levenscyclusanalyse van het materiaalgebruik.

De experts
Kris Blykers is architect en zaakvoerder bij a-tract architecture
Expert van OVAM (TBA)
Knauf Insulation (TBA)

PRAKTISCH

Datum: 17/02/2022 van 13u - 17u
Locatie: LAB2FAB (Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren)

Op het einde van de sessie is er een receptie voorzien met hapjes

Sessie 4: Energie intensieve industrie - uitdagingen en opportuniteiten (geannuleerd)

INHOUDELIJK

Het thema
Energie-intensieve industrieën zijn essentieel voor de Europese Economie. De sectoren ijzer en staal, mineralen, raffinaderijen en chemische industrieën zijn goed voor 11% van de totale Europese werkgelegenheid, zijn belangrijke toeleveranciers van andere sectoren en bieden een concurrentievoordeel voor hightechproductie zoals de automobielindustrie. De Europese doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, impliceert echter een zeer drastische verandering in de manier waarop deze energie-intensieve industrieën in de toekomst zullen produceren.

Bedrijfsbezoek
Aperam is een wereldspeler in roestvast staal, dat onder meer in hun fabriek in Genk geproduceerd wordt. Dit innovatief bedrijf is 's werelds groenste producent van roestvrij staal. De producten van Aperam zijn eindeloos recycleerbaar en hebben een toonaangevende CO2-voetafdruk. 
Al sinds 1996 verwerkt Orbix de bijproducten van het nabijgelegen Aperam, dat roestvrij staal produceert. Orbix zet hun restproduct - metaalslakken, gaande van bijna puur zand tot grind - om in grondstoffen voor bouwmaterialen. 

 

PRAKTISCH

Datum: 28/10/2021 van 15u tot 19u
Locatie: Aperam (Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk)

Op het einde van de sessie is er een receptie voorzien met hapjes

Sessie 5: Actieplan voor de Circulaire Economie (18.11.2021)

INHOUDELIJK

Het thema
In een circulaire economie worden materialen en producten zoveel en zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. Het actieplan voor de circulaire economie is daarom een essentieel onderdeel van de Green Deal. Doorheen de levenscyclus van een product worden maatregelen en initiatieven voorgesteld die een grote invloed hebben op het bedrijfsproces, bv. aangaande het gebruik van grondstoffen, het productdesign, het productieproces, … Ook krijgen consumenten meer rechten, zoals een ‘recht op herstel’. Het plan focust op de sectoren die veel grondstoffen gebruiken en waar een groot circulair potentieel is: elektronica, batterijen, auto’s, verpakkingsindustrie, plastics, textiel, bouwsector en voeding. 

In deze sessie focussen we op innovatieve en duurzame materialen, o.a. binnen de plasticindustrie. Om de ontwikkeling van de laatste innovatieve technologieën te aanschouwen, gaan we langs bij DSM. Site Manager, Ruud Jacobs zal een ons doorheen de innovatieve processen van DSM loodsen. Liese Cloots van OVAM vertelt vervolgens meer over het circulair actieplan van de EU. Daarna zal Vincent De Smedt van Edmire ons toelichten hoe een circulair design tot stand komt. Afsluitend zal Thomas Vandenhaute van Sirris al deze facetten bundelen in zijn uiteenzetting over de circulaire economie.

Bedrijfsbezoek
Royal DSM is een wereldwijd, doelgericht, wetenschappelijk onderbouwd bedrijf actief in Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven.

De experts
Ruud Jacobs is site director van DSM in Genk
Vincent De Smedt is Managing Director van het ontwerpadviesbureau Edmire.
Thomas Vandenhaute is project leader Circular Economy bij Sirris, het collectief centrum van en voor de technologische industrie.
Liese Cloots is het hoofd van de dienst International Policy bij OVAM 


PRAKTISCH

Datum: 18/11/2021 van 15u tot 19u
Locatie: DSM (Paniswijerstraat 92, 3600 Genk)

Op het einde van de sessie is er een receptie voorzien met hapjes

Sessie 6: EU-Biodiversiteitsstrategie & EU Taxonomie (05.05.2022)

INHOUDELIJK

Het thema
Biodiversiteit staat centraal in het Europees coronaherstelplan en biedt onmiddellijke zakelijke en investeringskansen. De impact is niet min. Inzetten op natuurherstel levert de economie miljarden euro’s winst op. De cruciale economische sectoren, gezien hun directe afhankelijkheid van de natuur, zijn de bouw, landbouw en voeding en dranken. Maar ook chemie, luchtvaart, toerisme, vastgoed, mijnbouw en metaalindustrie, logistiek en transport en retail zijn voor meer dan de helft van hun omzet afhankelijk van biodiversiteit. 
EU-taxonomie is nauw verbonden aan biodiversiteit. Dit classificatiesysteem van ecologisch duurzame activiteiten is het kompas voor duurzame investeringen. Het creëert zekerheid voor beleggers, beschermt investeerders tegen greenwashing, helpt bedrijven in hun transitie en verschuift investeringen naar waar ze het meest nodig zijn.

Bedrijfsbezoek
Steengoed Projecten is een verkoepeling van alle grindwinningsbedrijven in de Maasvallei. Het grootschalige ontginningsproject Elerweerd genereert volgens een studie van UHasselt een belangrijke maatschappelijke return voor mens, milieu en economie.
Het RivierPark Maasvallei vormt een natuurrijk, grensoverschrijdend rivierlandschap waar bewoners en bezoekers tot rust komen. De ecologische hoofdweg die de rivier is, vormt het hart en de basis voor duurzame beleving. Kwaliteit, aandacht voor erfgoed en samenhang zorgen voor een landschap waar het goed is om te leven, te werken en te ontspannen

De experts
Frank Liebens is directeur van Steengoed en zetelt in de Raad van Bestuur van het Overlegcomité Vlaamse Ontginners (O.V.O)
Lambert Schoenmakers en Katrien Schaerlaekens waren/zijn projectleiders van het RivierPark Maasvallei, werkzaam voor het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM).
Guy Pollentier is Head of Sustainable Business Competence Centre bij BNP Paribas Fortis

PRAKTISCH

Datum: 05/05/2022 van 15u - 19u
Locatie: Steengoed (Rooselaerspad 19, 3650 Dilsen-Stokkem)

Op het einde van de sessie is er een receptie voorzien met hapjes

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Aantal opleidingsuren: 18 uren

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskosten. Opgelet: Bedrijf inschrijving = bedrijf factuur = bedrijf aanvraag KMO-portefeuille. De aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

KMO-portefeuille   Mensura    Proximus

Vind alle opleidingen via www.voka.be/opleidingen-limburg

Contactpersoon

Ilse Briers

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 1.200,00 excl. btw

Niet-leden:
€ 1.500,00 excl. btw 

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Contactpersoon

Ilse Briers

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 1.200,00 excl. btw

Niet-leden:
€ 1.500,00 excl. btw 

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.