Skip to main content
Map
Voka Opleiding

Stakeholdermanagement: hoe blijf ik relevant en innovatief?

Duurzaam Ondernemen

Hoe blijf ik relevant en innovatief? Als onderneming werk je niet op een eiland. Verschillende groepen belanghebbenden – stakeholders – gaan met je onderneming in interactie en bepalen mee je kansen op succes. De kwaliteit van de partnerships met stakeholders is met andere woorden bepalend om innovatief en maatschappelijk relevant te blijven. De eerste stap is dus: ken je stakeholders.

In deze workshop introduceren we op een interactieve manier een handige tool voor stakeholdersmanagement. Deze tool zal je nadien ook kunnen gebruiken om jouw duurzaamheidsbeleid verder op punt te zetten.

Met deze tool krijg je een methodiek aangereikt die je als onderneming/organisatie helpt bij:

 • het in beeld brengen en identificeren van je stakeholders
 • het verwerven van inzicht in welke mate stakeholders macht of invloed hebben op jouw organisatie
 • het in beeld brengen van en in dialoog treden met de stakeholders die belangrijk zijn voor het duurzaamheidsbeleid in jouw onderneming.
Programma

De tool is opgedeeld in verschillende onderdelen:

 1. Stakeholderidentificatie
 2. Indeling stakeholders volgens belang en betrokkenheid bij het duurzaamheidsbeleid
 3. Relaties met stakeholders omschrijven
 4. Stakeholderconsultatie
 5. Uitwerken communicatieplan stakeholders
 6. Periodiek evalueren van stakeholdermap en -relaties, resultaten

Als bedrijf sta je midden in de maatschappij en ontdek je dat een strategisch stakeholderbeleid noodzakelijk is voor je beleidsvoering en duurzame ontwikkeling. Iedere stakeholder of belanghebbende heeft immers zijn eigen verwachtingen en behoeften. Inzicht krijgen in de verschillende stakeholders en in de stakeholderrelaties om te ontwikkelen tot meer duurzame relaties vormt de uitdaging voor elke bedrijfsleider en/of directieteam.

Het kennen van je stakeholders en het samenwerken met partners is in het kader van de realisatie van de SDG’s – maar ook in het kader van de upgrade van managementsystemen als ISO – cruciaal. Daarenboven blijken partnerships (met stakeholders), het ingebed zijn in een groter netwerk en het creëren van betrokkenheid cruciaal om innovatief te blijven ondernemen. Voka trekt mee aan de kar via zijn Charter Duurzaam Ondernemen, én via deze workshop. 

SDG's


 

 

Praktisch

De Tool voor Stakeholdermanagement beslaat 2 delen. 

Deel 1: Kadering stakeholdermanagement en duurzaamheid

 • In dit deel krijg je in eerste instantie meer achtergrond over de het belang van een goed stakeholderbeleid, trends en de meerwaarde van het betrekken van stakeholders. De link met duurzaam ondernemen wordt duidelijk.
 • Vervolgens wordt ingezoomd op de meest recente ontwikkelingen inzake duurzaam ondernemen en de vertaling van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen naar de bedrijfscontext.

Deel 2: Tool voor stakeholdermanagement

 • Alvorens met de tool aan de slag te gaan, krijg je een aantal tips en tricks.
 • Vervolgens wordt je systematisch doorheen de tool geleid die je via verschillende brainstormonderdelen tot een strategisch stakeholderbeleid brengt dat jouw duurzaam ondernemen versterkt.
 • Er zijn werkbladen en hulpbladen ontwikkeld om efficiënt met de tool aan de slag te kunnen gaan. 
Doelgroep

Iedereen die duurzaamheid belangrijk vindt voor zijn/haar onderneming

Docent

Kenneth Stulens - Adviseur Duurzaam Ondernemen bij Voka Kamer van Koophandel Limburg.
Kenneth begeleidt al enkele jaren bedrijven die duurzaam willen ondernemen en/of deelnemer zijn van het VCDO (Voka Charter Duurzaam Ondernemen). 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Aantal opleidingsuren: 3 uren
Thema: Duurzaamheid

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Opgelet: Bedrijf inschrijving = bedrijf factuur = bedrijf aanvraag KMO-portefeuille. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

 KMO-portefeuille   Mensura    Proximus

Vind alle opleidingen via www.voka.be/opleidingen-limburg

Contactpersonen

Sofie Olyslaegers

Coördinator Talent

Bea Vanmeert

Projectmedewerker talent

Adres

T2-campus
Thor Park 8040
3600 Genk

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 270,00 ex. BTW

Niet-leden:
€ 410,00 ex. BTW

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.