Skip to main content
Voka Infosessie

Inspiratiesessie Pensioenhervorming

Sinds de gelijktrekking van de pensioenberekening voor zelfstandigen en loontrekkenden in 2021 verlagen de sommen die zelfstandige bedrijfsleiders via een individuele pensioentoezegging fiscaalvriendelijk kunnen opzijzetten. Het optrekken van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen heeft een belangrijk gevolg voor het aanvullend pensioen dat wordt opgebouwd. 

Een onderneming kan voor een zelfstandige bedrijfsleider in het kader van een individuele pensioentoezegging (IPT) bedragen storten voor het aanvullend pensioen. Die bedragen zijn fiscaal aftrekbaar, voor zover aan de zogenaamde 80-procentgrens is voldaan. Voor zelfstandigen en loontrekkenden in 2021 verlagen de sommen die zelfstandige bedrijfsleiders via een individuele pensioentoezegging fiscaalvriendelijk kunnen opzijzetten.

Door de gelijkschakeling van het wettelijk pensioen van de zelfstandige met de werknemer, zal minder voor de individuele pensioentoezegging gestort kunnen worden omdat anders de 80-procentgrens overschreden wordt. Dat betekent dat bij pensionering de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen niet hoger mag zijn dan 80 procent van de laatste normale bruto jaarbezoldiging van de bedrijfsleider. Wordt de 80 procentgrens overschreden, dan is dat deel van de bijdragen niet aftrekbaar.

Prof. dr. Yves Stevens geeft tijdens deze infosessie op 9 november 2022 wat meer uitleg hierover.

Docent - Prof. dr. Yves Steens

Yves Stevens is gespecialiseerd in het sociaal- en pensioenrecht. Als professor sociaal recht aan de KU Leuven verzorgt hij colleges die verband houden met het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht, de aanvullende sociale verzekeringen en de juridische aspecten van HRM. Vanuit sociaalrechtelijk oogpunt volgt hij de Belgische en internationale evoluties. Zo heeft hij wereldwijde onderzoekservaring met onderzoeksopdrachten in onder meer Australië, Japan, Verenigde Staten, Bulgarije, Griekenland, Italië, Spanje, Finland, Frankrijk en Nederland.

Prof. dr. Yves Stevens | LinkedIn

Vind alle opleidingen via www.voka.be/opleidingen-limburg

VLAIO

Contactpersoon

Lien Jonkmans

Projectmedewerker eigenaars-ondernemers

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

Gratis
Gelieve op voorhand in te schrijven

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?