Skip to main content
  • Online in de VS: explosie rechtszaken

Online in de VS: explosie rechtszaken

Amerika kent een nieuwe rage. In 2017 is door een federale rechtbank in Florida een uitspraak gedaan, waarna het aantal rechtszaken inzake schending van burgerrechten is geëxplodeerd. Rechtszaken tegen …. nietsvermoedende ondernemers met een website. Waar gaat het om? Om ‘websight’.

Een visueel gehandicapte persoon blijkt in de praktijk in verregaande mate beperkt als het gaat om website bezoeken. Een doorsnee website laat zich navigeren middels zicht en muisklikken. Een visueel gehandicapte heeft dat zicht niet, heeft geen ‘websight’ en kan derhalve niet genieten van toegang en inhoud van de betreffende website. Dat raakt de burgerrechten, waarna een dagvaarding voor een ‘ADA lawsuit’ (1) ‐ ook wel ‘surf‐by lawsuit’ genoemd ‐ de deur uitgaat.

Surf-by en drive-by lawsuits

Surf‐by lawsuits zijn een variatie op de drive‐by lawsuits. Bij de drive-by lawsuits werden localiteiten bezocht of enkel (vanuit de auto, vandaar de term drive‐by) bekeken op overeenstemming met geldende eisen ten aanzien van mindervalide personen; bij gebreke waarvan een dagvaarding vertrok richting de uitbater van de localiteit.

Duizenden surf-by lawsuits

We hebben het over duizenden zaken waarvan een explosie sinds korte tijd aan de gang is. Lukraak lijken websites te worden bezocht, die aan nader (oppervlakkig) onderzoek worden onderworpen. Wanneer van enige belemmering blijkt – en dat lijkt in heel veel gevallen zo te zijn ‐ draait de printer en rinkelt de kassa.

Let wel, alle goeden ten spijt, het gaat hier om een handvol ‘plaintiffs’ en hun advocaten die stelsel‐ en seriematig rechtszaken aanhangig maken. Op individuele basis, maar tevens als zogenoemde ‘class action’, een rechtszaak namens een groep of zelfs namens alle visueel gehandicapte personen in de VS. Zaken die niet of nauwelijks zijn te winnen.

Wat te doen?

In eerste instantie moet men zich afvragen, wat had moeten worden gedaan, dat is ook waar ADA rechtszaken om draaien. Een website dient publiekelijk toegankelijk te zijn, voor eenieder, dus ook voor visueel gehandicapten. Die toegankelijkheid kan door een visueel gehandicapte persoon worden gecreëerd door gebruik te maken van screen reading software. Echter, dan dient de website ook voor dat gebruik te zijn ingericht en gebouwd. Daarvoor bestaan richtlijnen, genaamd WCAG 2.0 (2).

Indien een website compliant is met die richtlijnen, is de grond voor een ADA rechtszaak, waar het hier om draait, geheel of grotendeels weggenomen.

Dagvaarding

Indien een dagvaarding wordt ontvangen, wordt dringend geadviseerd om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een deskundige op dit gebied.

 

© Hans van Velzen, 7 maart 2018 VAN VELZEN C.S. BELGIUM B.V.B.A.

Contact: https://vviworld.net

legal@vviworld.net

 

Opmerking: Het voorgaande is niet uitputtend bedoeld. De inhoud van deze publicatie werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, heeft een informatieve strekking, is globaal en beschrijvend van opzet en is niet bedoeld als juridisch advies of als leidraad voor onder meer vestigingsaangelegenheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

(1) Americans with Disabilities Act of 1990

(2) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), gepubliceerd door het World Wide Web Consortium (W3C). In de loop van 2018 wordt een update in de vorm van een WCAG 2.1 versie verwacht. URL: https://www.w3.org/WAI/intro/wcag