Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Zwaard van Damocles boven mobiliteitsdossiers

Zwaard van Damocles boven mobiliteitsdossiers

  • 09/06/2023

Beslissende maanden in de Brusselse mobiliteitspuzzel

De komende maanden dienen knopen te worden doorgehakt in enkele mobiliteitsdossiers die beslissend zijn voor de bereikbaarheid van de Brusselse metropool. Het gaat om de werken aan de Ring, de herinrichting van de Van Praetlaan in het verlengde van de A12 en de omgevingsvergunning voor de luchthaventram.

Tekst: Jan Van Doren

Tracé van de Ring

Tot begin juli loopt het openbaar onderzoek over het voorstel van GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) dat de Vlaamse regering net voor het paasreces goedkeurde, met het oog op een aangepast tracé voor de Brusselse Ring. Op basis daarvan zal de Vlaamse regering dan een definitieve vaststelling van het GRUP voorbereiden. Een beslissing wordt voorjaar 2024 verwacht. Daarna kunnen de nodige vergunningsprocedures voor de werken worden opgestart. De start van de werken is voorzien in 2026.

Voor het geplande tracé voorzien in de zone Zaventem wordt naast de bestaande ring in een parallelle stedelijke ring voor lokaal verkeer voorzien. In de zone Vilvoorde en Wemmel komt er geen parallelle structuur. Daar wordt de doorstroming geoptimaliseerd door in een vierde rijstrook te voorzien en op- en afritten aan te pakken. Het nieuwe tracé ent zich dus in belangrijke mate op de bestaande infrastructuur. 

Voka Metropolitan is tevreden met het tracé, dat zal zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en tegelijk minder sluipverkeer.  Het is aan de betrokken lokale besturen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om advies te geven. “We rekenen op hun constructieve medewerking”, aldus Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan.

Van Praetlaan

De Van Praetlaan wordt teruggebracht naar één rijstrook voor inkomend verkeer, naast twee stroken voor uitgaand verkeer ter vervanging van de parallelle Vuurkruisenlaan, die geschrapt wordt voor autoverkeer. Als de Van Praetlaan ingekrompen wordt naar slechts één rijstrook, ontstaan mobiliteitsproblemen die een negatieve impact hebben op de economische activiteit in Brussel, en inzonderheid voor de bedrijvigheid aan het kanaal.

Voka Metropolitan tekende dan ook bezwaar aan en dringt aan op structureel overleg tussen het Brussels en het Vlaams Gewest. “Beperking van toegangswegen voor automobilisten dient voorafgegaan te worden door maatregelen om alternatieven te bieden, met overstapparkings geconnecteerd op performant openbaar vervoer”, aldus Van Doren.

Foto: De Van Praetlaan wordt omgevormd tot een stadsboulevard.

Parkway

Luchthaventram

Het project van de luchthaventram voorziet in het doortrekken tot aan de luchthaven van de bestaande tramlijn van de MIVB, die loopt langs de Leopold III-laan in Evere tot aan de NAVO. De luchthaventram zorgt voor een vlottere bereikbaarheid met openbaar vervoer voor de bedrijven in de luchthavenregio.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient nog een paar honderd meter sporen aan te leggen. De vergunningsprocedure is daar ongeveer rond. Het Vlaamse Gewest dient een vergunning toe te kennen voor 4 km sporen. Het openbaar onderzoek daarover liep de voorbije maanden en is afgerond. Het is aan de Vlaamse regering om tegen begin september de vergunning toe te kennen. Voka Metropolitan rekent erop dat de Brusselse en Vlaamse regering de vergunning binnen de vooropgestelde timing goedkeuren, om dan volgend jaar een aanbesteding te kunnen doen en de werken te starten.

Luchthaventram

Artikel uit publicatie