Skip to main content
  • Nieuws
  • Zorgsector moet op korte termijn versterkt worden met niet-zorgverleners zoals tijdelijk werklozen

Zorgsector moet op korte termijn versterkt worden met niet-zorgverleners zoals tijdelijk werklozen

  • 29/10/2020

Het groeiend aantal coronabesmettingen en de snel stijgende ziekenhuisopnames zet onze zorgsector heel zwaar onder druk, zeker omdat er ook heel wat uitval is bij het zorgpersoneel door besmetting of quarantaine. “Daarom moeten we op korte termijn de ondersteunende diensten in de zorg versterken met niet-zorgverleners, bijvoorbeeld vanuit de tijdelijke werkloosheid of met zelfstandige ondernemers die nu noodgedwongen gesloten zijn”, stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Op het online congres ‘Corona als brug van hervormingen – van schets tot realiteit’ van de Voka Health Community buigt zich vandaag een resem toppers uit zorg en welzijn over de aanpak van de pandemie, de lessons learned en de toekomst van deze cruciale sector. 

Hoe kunnen we onze zorg beter organiseren? En welke lessen trekken we uit de aanpak van de pandemie? Op een online congres laat de Voka Health Community vandaag enkele cruciale spelers over aan het woord. Zoals Vlaams minister Wouter Beke, viroloog-expert Herman Goossens, Margot Cloet (Zorgnet-Icuro), Johan De Muynck (Zorgbedrijf Antwerpen), Niko Dierickx (AZ Sint-Lucas) en Jan De Maeseneer (UGent). Daarnaast gaan Noël Slangen (Kinderarmoedefonds), Jean-Jacques Cassiman (Kom op tegen Kanker), Martine Tempels (Telenet Group) en Gretel Schrijvers (Mensura) in op de stappen die nodig zijn voor een duurzame transformatie van welzijn, zorg en bij uitbreiding de hele maatschappij.

Deze tweede golf toont opnieuw aan hoe essentieel deze sector en het zorgpersoneel is voor ieder van ons. “De zorg beroert ons allemaal en zeker nu. De zorg laat ons niet in de steek en onze appreciatie en grote dank zijn er enkel maar groter op geworden”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “We vragen veel van hen. Ze moeten nog meer opschalen, terwijl ze al onder enorme druk staan. Het beste kunnen we ons zorgpersoneel bedanken via ons gedrag. Door zelf het goede voorbeeld te geven en alle maatregelen te volgen, en de corona-app te gebruiken. Maar ook door de juiste lessen te trekken uit de aanpak van deze pandemie.”

Coronalessen trekken 

“We moeten op korte termijn de ondersteunende diensten in de zorg versterken met niet-zorgverleners, bijvoorbeeld vanuit de tijdelijke werkloosheid of met een andere inzet van zorgverleners zoals vroedvrouwen, logopedisten, enz. ook in de eerste lijn. Ook zelfstandige ondernemers van wie de activiteit tijdelijk gesloten is, kunnen een hand toesteken, evenals freelancers of jobstudenten of zorgverleners die recent met pensioen zijn gegaan. We moeten bovendien de administratieve druk verminderen. De teststrategie en quarantaineafspraken moeten zo snel mogelijk terug kunnen normaliseren, via de versterking van het federale testplatform en testcentra”, stelt Hans Maertens. “Sneltesten moeten we breed lanceren en brononderzoek moeten we naar voren duwen in de contact tracing. We moeten dus heel kort en snel op de bal spelen om ook deze tweede golf door te komen en een volgende hopelijk te voorkomen.” 

Cruciaal daarbij is de brede inzet van een performante testing, tracking en tracing van hoogrisicocontacten doorheen het ganse land, niet enkel in Vlaanderen. Hans Maertens: “We moeten dit overal op peil brengen, maar zeker ook in Brussel. We moeten regionaal sneller en met meer daadkracht ingrijpen, in functie van de verschillende noden zoals de coronastatus, de context van de grootstad, enzovoort.”

Aandacht voor de continuïteit van ondernemingen en zorginstellingen is evenzeer van groot belang. Ook hiertoe dringt testing zich op en een zo snel mogelijke doorstroming van quarantaineattesten naar de werkgever.

Structurele hervormingen nodig

De gezondheidscrisis noopt ons nu tot onmiddellijke actie. Daarbij mogen we evenwel het langetermijnperspectief in welzijn en zorg niet uit het oog verliezen. “We mogen structurele hervormingen niet langer voor ons uitschuiven. Zo moeten we meer inzetten op preventie, op cure en care, op een financiering die meer afhangt van meerwaarde en minder van volume”, zegt Hans Maertens. “Dit alles met blijvende lessen uit corona, zoals nieuwe samenwerkingsvormen, transparantie, data-gedrevenheid en inzet van digitalisering. De bevoegdheden zullen moeten hertekend worden naar één geïntegreerde aanpak op Vlaams niveau.”

Het relanceplan ‘Veerkrachtig Vlaanderen’ van de Vlaamse regering bevat alvast de ambitie om het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem te versterken. En de federale overheid heeft naast investeringen in gezondheidszorg ook structurele hervormingen voorzien. Hans Maertens: “In beide gevallen kunnen we alleen maar onze regeringen oproepen om er niet te lang mee te talmen, ambitie te tonen en bestaande visies en plannen nu stap voor stap om te zetten naar de praktijk. We hebben immers een kwalitatieve en efficiënte zorg nodig; dit wordt vandaag meer dan ooit bewezen.” 

Contactpersonen

Katrien Stragier

Adviseur Strategische Communicatie

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Advertentie Vermant - mei
IMU - vzw Remant
Welt white paper
Gosselin
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD
Proximus