Skip to main content
  • Nieuws
  • Zonder relancebeleid geen zicht op beterschap economie

Zonder relancebeleid geen zicht op beterschap economie

  • 23/09/2020

De Vlaamse bedrijven zullen ook in 2021 nog 10% onder hun normale omzetniveau blijven, zo blijkt uit een nieuwe enquête van Voka bij 1.000 ondernemingen. Een gebrek aan vraag en vertrouwen, en het uitblijven van relancemaatregelen staan een volwaardige heropleving van de economie in de weg. “Het wordt hoog tijd dat men een relance- en transformatiebeleid voert om groei aan te zwengelen en perspectief te bieden aan ondernemingen en hun medewerkers. Voka gaf op 7 september al de aanzet voor gezonde en gedeelde groei in haar Plan Samen Groeien”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Voka gaf op 7 september al de aanzet van een transformatiebeleid in haar Plan Samen Groeien.

Voka trekt in de aanloop naar de Nationale Veiligheidsraad en cruciale formatiedagen aan de alarmbel. Uit een nieuwe enquête bij 1.000 ondernemingen blijkt dat de Vlaamse bedrijven vandaag nog steeds gemiddeld 12% onder hun normale omzetniveau zitten. Vooral de kleine ondernemingen met een omzet tot 500.000 euro hebben het zwaar, met 34% minder omzet dan normaal. Voor bedrijven met een omzet tot 10 miljoen euro bedraagt het omzetverlies 22%. De grotere ondernemingen doen het iets minder slecht met dalingen tussen 10 en 15 procent gemiddeld. Die trend zet zich ook volgend jaar door. Dan vrezen de kleine ondernemingen nog gemiddeld steeds 24% onder hun normale omzetniveau te blijven. De middelgrote ondernemingen 17%. Voor de gehele Vlaamse economie bedraagt het gewogen gemiddelde 10% minder verwachte omzet in 2021.

“Een maand geleden bleek uit onze enquête dat we volgend jaar op een 90%-economie afstevenen. De cijfers van deze maand tonen nauwelijks beterschap. Logisch, want het vertrouwen is nog niet hersteld en er zijn nog geen extra relancemaatregelen in het verschiet, laat staan genomen. We zitten nu al een half jaar na de start van de algemene lockdown. We hebben dringend nood aan globaal plan van de Nationale Veiligheidsraad dat perspectief moet bieden om de balans te vinden tussen gezondheid, samenleving en economie. Op een federaal relanceplan zal het helaas nog langer wachten zijn, terwijl het water bij heel wat ondernemingen aan de lippen staat. Het lijkt erop dat de federale politici niet beseffen hoe moeilijk sommige bedrijven het hebben, zeker in sectoren zoals evenementen, ontspanning, horeca, toerisme, en de reissector”, zegt Hans Maertens.

Investeren in MOED

Nochtans zijn er twee belangrijke hefbomen om de relance op gang te trekken. Ten eerste zorgen dat er meer vertrouwen is en geconsumeerd wordt. 3 op 4 bedrijven kampt met omzetverlies en de grootste oorzaak is dat er te weinig afnemers zijn voor hun producten of diensten. Daarom moet winkelen, ondernemen en organiseren zo realistisch mogelijk worden georganiseerd. We hebben ook bijkomende maatregelen nodig om de export te ondersteunen en de Brexit op te vangen.

Ten tweede moeten de overheden zorgen voor meer investeringen. Alle overheden moeten daarbij zelf het voorbeeld geven en extra investeren in MOED: mobiliteit, onderzoek & innovatie, energie en digitalisering. Daarnaast moet ze ook investeringen door bedrijven stimuleren. Ruim 1 op 5 bedrijven verlaagt haar investeringsplannen en ook volgend jaar zet die trend zich voort. Dat heeft dan weer gevolgen voor de gezondheid en competitiviteit van onze ondernemingen op langere termijn. “Zorg dat investeringen gestimuleerd worden, bijvoorbeeld via versnelde afschrijvingen of de wederopbouwreserve. En maak de arbeidsmarkt flexibeler zodat bedrijven zich veel sneller kunnen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden”, stelt Hans Maertens.

Meerderheid overleeft tweede lockdown niet zonder steun

Een tweede lockdown als antwoord op meer besmettingen is absoluut te vermijden, stelt de Vlaamse werkgeversorganisatie. Slechts 4 op de 10 bedrijven kunnen een tweede lockdown aan zonder bijkomende steun van de overheid. 6 op de 10 zeggen extra maatregelen nodig te hebben.

“De alarmbellen gaan overal af. Een nieuwe lockdown zou desastreus zijn voor de economie. Ondernemers snakken naar perspectief en naar relancemaatregelen. Daarom kijken we uit naar de Vlaamse Septemberverklaring van maandag. En federaal moeten er nu nagels met koppen worden geslagen en moet het eindeloos geruzie en gekibbel stoppen. De burgers zijn dit beu. De ondernemingen zijn dit beu. De federale impasse moet doorbroken worden om onze samenleving perspectief te geven, om de relance van onze economie eindelijk vorm te geven en om investeringsplannen in te dienen bij Europa. Het is niet vijf voor twaalf maar vijf na twaalf”, aldus Hans Maertens.

Contactpersoon

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez