Skip to main content
  • Nieuws
  • Zomerakkoord: kogel is eindelijk door de kerk

Zomerakkoord: kogel is eindelijk door de kerk

  • 25/10/2017

Eind juli stelde de federale regering haar Zomerakkoord voor. Dit akkoord combineert de opmaak van de begroting 2018 met een heleboel sociaal-economische hervormingen, waarbij de nadruk ligt op lastenverlagingen en meer flexibiliteit. Ondertussen is bevestigd dat de positieve hervormingen effectief van kracht gaan vanaf 2018. Bovendien hebben we nog een paar extra positieve maatregelen kunnen bekomen en een aantal negatieve punten kunnen verzachten.

  • Er komt geen uniforme verplichting voor de aanstelling van een burn-outcoach in ondernemingen met meer dan honderd werknemers.
  • De DBI-aftrek wordt verhoogd naar 100% en er wordt een fiscale consolidatie ingevoerd die toelaat om winst en verlies te verrekenen tussen vennootschappen.
  • We rekenen erop dat de regering en het parlement onverwachte obstakels zullen wegwerken, zonder afbreuk te doen aan de broodnodige hervormingen.

Voka heeft het Zomerakkoord meteen als positief voor de Vlaamse ondernemingen beoordeeld omdat na meer dan een jaar politiek gebakkelei de broodnodige hervorming van de vennootschapsbelasting dan toch wordt doorgevoerd, voor àlle ondernemingen en dit zónder meerwaardebelasting bij aandelenverkoop door particulieren. Boven zijn er inzake de arbeidsmarkt heel wat maatregelen doorgevoerd die lagere lasten en meer flexibiliteit voor ondernemingen realiseren.

“Alle maatregelen zijn uitgeschreven in wetteksten die binnenkort aan het parlement zullen worden bezorgd, zodat ze in werking kunnen treden vanaf 2018."

Het Zomerakkoord was wel enkel een politiek akkoord. Het bevatte louter principiële, politieke beslissCharles Michel Zomerakkoordingen, die technisch nog gedetailleerd moesten worden uitgewerkt. Daarom hebben we ook aangedrongen om alle beslissingen zo snel mogelijk uit te werken: enkel de concrete uitvoering op het terrein is immers van tel voor ondernemingen. We zijn nu eindelijk zover: alle maatregelen zijn uitgeschreven in wetteksten die binnenkort aan het parlement zullen worden bezorgd, zodat ze in werking kunnen treden vanaf 2018. De kogel is dus (bijna) door de kerk.

Nu alle details van het Zomerakkoord duidelijk worden, kunnen we bevestigen dat de aangekondigde positieve hervormingen voor de ondernemingen effectief van kracht zullen worden vanaf 2018. We hebben bovendien nog een aantal positieve maatregelen extra kunnen bekomen en een aantal negatieve punten kunnen verzachten.

Zo zal er bijvoorbeeld geen uniforme verplichting komen voor de aanstelling van een burn-outcoach in ondernemingen met meer dan honderd werknemers; het initiatief daarvoor zal overgelaten worden aan de sociale partners. Inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting zien we, naast de tariefdalingen, ook nog twee aloude eisen ingewilligd: het verhogen van de DBI-aftrek naar 100% en de invoering van fiscale consolidatie die toelaat om winst en verlies te verrekenen tussen vennootschappen. Daarmee aligneren we ons eindelijk met de andere landen op twee belangrijke fiscale principes. Inzake de effectentaks en de vergoedingen voor bedrijfsleiders/aandeelhouders zullen we wel de fiscale praktijk moeten afwachten om zeker te zijn dat de vergoeding voor risico nemen niet wordt afgestraft.

Deze hervormingen zullen ertoe bijdragen dat onze economie en onze werkgelegenheid verder kunnen aantrekken vanaf 2018 en daar plukt iedereen de vruchten van. Indien er onverwacht nog juridische of politieke obstakels zouden opduiken tussen nu en het einde van dit jaar, rekenen we erop dat de regering en het parlement die opruimen, en dit zonder afbreuk te doen aan deze broodnodige hervormingen van fiscaliteit en arbeidsmarkt.

Niko Demeester - secretaris generaal Voka - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd