Skip to main content
  • Nieuws
  • Zomerakkoord federale regering: enkel uitvoering telt

Zomerakkoord federale regering: enkel uitvoering telt

  • 06/09/2017

Eind juli stelde de federale regering haar Zomerakkoord voor. Dit akkoord combineert de opmaak van de begroting 2018 met een heleboel sociaaleconomische hervormingen, waarbij de nadruk ligt op lastenverlagingen en meer flexibiliteit. Onvermijdelijk zijn ook een aantal lastenverhogingen voorzien om de begrotingsinspanning sluitend te maken.

De klok loopt om de hervormingen concreet uit te werken.

  • Het Zomerakkoord is globaal genomen positief voor de Vlaamse ondernemingen.
  • Voor een aantal beslissingen zijn zeker nog bijsturingen nodig.
  • De technische details moeten in de volgende maanden uitgewerkt worden.

Alles samen genomen kunnen we dit Zomerakkoord als positief voor de Vlaamse ondernemingen beoordelen:

  • Na meer dan een jaar politiek gebakkelei wordt de broodnodige hervorming van de vennootschapsbelasting dan toch doorgevoerd, voor àlle ondernemingen en dit zónder meerwaardebelasting bij aandelenverkoop door particulieren.
  • Inzake de arbeidsmarkt worden heel wat maatregelen doorgevoerd die lagere lasten en meer flexibiliteit voor ondernemingen realiseren; hier en daar wordt echter wel het omgekeerde gedaan voor specifieke doeleinden.

Maar het Zomerakkoord is enkel een politiek akkoord: het bevat louter principiële, politieke beslissingen, die technisch nog gedetailleerd moeten worden uitgewerkt voor het einde van dit jaar. Daarom zijn er nog veel onbeantwoorde vragen om de precieze implicaties voor ondernemingen in te schatten.

We verwachten dan ook dat de federale regering zo snel mogelijk alle beslissingen van het Zomerakkoord uitwerkt en verduidelijkt: enkel de concrete uitvoering op het terrein is immers van tel voor ondernemingen. Hier en daar zal wellicht nog een bijsturing van de principiële beslissingen nodig zijn om ten volle een positief effect te kunnen realiseren: zo lijkt de beperking op de aftrekbaarheid van verliezen in de vennootschapsbelasting nefast voor sterk cyclische bedrijven en starters/groeiers.

De hervormingen zijn nu vastgelegd; de klok loopt om ze nu concreet uit te werken, zodat ze vanaf 2018 kunnen ingaan. De federale regering heeft dus heel wat werk op de plank de komende maanden om alles tijdig op het terrein te brengen. Deze hervormingen zullen ertoe bijdragen dat onze economie en werkgelegenheid verder kunnen aantrekken vanaf 2018 en daar plukt iedereen de vruchten van.

 

Niko Demeester, Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez