Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Zo kunnen we in Vlaanderen echt een STEM-strategie uitrollen

Zo kunnen we in Vlaanderen echt een STEM-strategie uitrollen

  • 28/06/2021

Nergens in Europa studeren er zo weinig studenten af in wetenschappen, wiskunde, ICT of als ingenieur. We zijn daarom tevreden dat de Vlaamse regering de nieuwe STEM-agenda 2030 goedkeurde, maar om echt een STEM-strategie uit te rollen is deze hervorming noodzakelijk.

Twee op de drie ondernemingen ondervinden vandaag problemen om geschikt personeel te vinden. Die krapte vormt een structureel probleem dat ons groeipotentieel ernstig bedreigt. En dan zeker de krapte aan STEM-profielen. Naast levenslang leren en activering kijken we naar het onderwijs voor oplossingen.

Van de nieuwe afgestudeerden in het hoger onderwijs in België heeft amper 17,5% een diploma in wetenschappen, wiskunde, ICT of ingenieur op zak, het laagste niveau in Europa. In het secundair onderwijs blijft het technisch en beroepsonderwijs te weinig aantrekkelijk.

Dat wordt een probleem voor de grote transformaties op het vlak van digitalisering, klimaat en energie die ons te wachten staan. 

STEM-expertisecentrum

We zijn daarom tevreden dat de nieuwe STEM-agenda 2030, die de Vlaamse regering onlangs goedkeurde, STEM ook het komende decennium op de beleidsagenda plaatst. De STEM-agenda moet helpen om meer mensen warm te maken voor STEM-opleidingen en -beroepen. 
 

Een hervorming van de Regionale Technologische Centra (RTC’s) kan een eerste stap zijn om naar een STEM-centrum te evolueren

Jonas De Raeve, Senior Adviseur Onderwijs

Nieuw is de evolutie naar een STEM-centrum waar iedereen – of het nu om STEM in de vrije tijd, in het onderwijs of op de arbeidsmarkt gaat – terecht kan om te connecteren, kennis te vergaren of zicht te krijgen op het ondersteuningsaanbod. Dat kan een opportuniteit bieden om versnippering tegen te gaan, succesvolle projecten op te schalen en vooral meer impact te creëren.

Een Vlaams STEM-centrum moet zich kunnen meten met soortgelijke buitenlandse voorbeelden in Finland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk. Een hervorming van de RTC’s kan een eerste stap zijn om naar een STEM-centrum te evolueren.

Vandaag bestaan er reeds in elke Vlaamse provincie Regionale Technologische Centra (RTC’s). In die RTC’s wordt de connectie gelegd tussen arbeidsmarktactoren en het onderwijs. RTC’s zorgen er bijvoorbeeld voor dat gespecialiseerde infrastructuur en apparatuur toegankelijk wordt gemaakt voor scholen die technische studierichtingen aanbieden. De RTC’s zijn vandaag echter geen coördinerende instantie die in heel Vlaanderen een STEM-strategie kunnen uitrollen

Meer jongeren overtuigen

De STEM-agenda is verder vooral een uitgebreide oplijsting van ambities, acties en initiatieven die inzetten op een hogere instroom in STEM-opleidingen en -loopbanen, op STEM-specialisten en op het algemeen versterken van STEM-competenties in de ruime maatschappij.

De STEM-monitor toont immers dat bijkomende inspanningen nodig zijn en er nog steeds te weinig jongeren warm gemaakt worden voor technische en beroepsopleidingen in het secundair onderwijs en professionele bachelors in het hoger onderwijs. Nochtans blijkt uit het recente Schoolverlatersrapport van VDAB dat STEM-profielen het goed doen op de arbeidsmarkt. We moeten dus nog een versnelling hoger schakelen om meer jongeren te overtuigen.

Voka doet mee

Voka blijft ook zelf de schouders zetten onder STEM. Via de Vlaamse ondernemers, een samenwerking tussen 18 werkgeversorganisaties, willen we meewerken het toekomstige STEM-centrum.

We blijven ook inzetten op sensibiliseringscampagnes, recent nog met WeteWaWerkt? en binnenkort met een roadshow bij ondernemingen rond duurzaamheid.

Daarnaast ondersteunen we scholen via het IN2STEM-project en willen we op termijn Talent Centra oprichten waar leerlingen terecht kunnen voor wetenschappelijk onderbouwd studie- en beroepsadvies. 
 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce