Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Zo kan Vlaanderen nog meer versnellen naar een 'start-upnatie'

Zo kan Vlaanderen nog meer versnellen naar een 'start-upnatie'

  • 03/05/2022

Eén van de grootste knelpunten is het tekort aan gespecialiseerd personeel en daar kan de overheid nog sterk op werken.

Sinds 2016 verzesvoudigde het aantal tech starters, in totale waarde goed voor een bedrag van 32 miljard euro. Zo'n 2.000 start- en scale-ups bevolken ondertussen onze regio.

Het belang van jonge innovatieve techbedrijven is dan ook niet meer weg te denken uit Vlaanderen. Dat is ook de Vlaamse regering opgevallen. Daarom wil zij Vlaanderen voortaan als sterk merk en aantrekkelijk ecosysteem actief promoten. Ze komt daarmee tegemoet aan een uitdrukkelijke vraag van Voka. 

Tijdens de derde editie van de Flanders International Economic Summit (FIES) die donderdag 28 april plaatsvond, stelde minister-president Jan Jambon het nieuwe 'The State of Flanders Startup Ecosystem 2022' voor. Dat bestaat uit een overzichtelijke rapport dat Flanders Investment & Trade (FIT) ontwikkelde in samenwerking met dealroom.co, een gespecialiseerd databedrijf. Je vindt er cijfers en trends die een inzicht geven in het Vlaamse start-uplandschap. 
 

Het nieuwe merk Startup.Flanders om onze regio als sterke techregio te promoten kunnen we alleen maar toejuichen.

Johan Guldix, senior adviseur Innovatie & Ondernemerschap bij Voka

Daarmee geeft de Vlaamse overheid te kennen dat ze het belang van jonge innovatieve groeiers inziet. Tegelijkertijd kondigde Jambon ook het nieuwe merk Startup.Flanders aan om onze regio als sterke techregio te promoten. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, want Vlaanderen kan gerust wat meer bekendheid in het buitenland gebruiken.  

Daarbij moeten we onze regio niet alleen in het buitenland promoten, maar ook meer werk maken van het aantrekken van buitenlands talent en high potentials. Buitenlandse jonge ondernemers moeten als het ware willen vechten om zich in onze tech clusters te kunnen vestigen zodat er een nog grotere kruisbestuiving ontstaat. 

Single of Fast Permit? 

Eén van de grootste knelpunten is het tekort aan gespecialiseerd personeel en daar kan de overheid nog sterk op werken. Niet alleen door op lange termijn meer leerlingen warm te maken voor STEM-richtingen, maar ook door te voorzien in een snellere administratie.

De Single Permit, die arbeids- en verblijfsvergunning samenvoegt, bleek de voorbije jaren veeleer een Slow Permit. De Single Permit, die net bedoeld is om werknemers van buiten de EU snel tewerk te kunnen stellen, bleek in de praktijk namelijk vaak maanden te duren. Potentiële starters haakten af en weken uit naar andere landen.

De toekenning van zo'n permit zou in de praktijk dan ook hoogstens enkele weken mogen duren. Recent beloofde de overheid beterschap. Voka hoopt dat deze belofte geen schuld, maar school maakt.

Nood aan smart capital

Ook op het vlak van kapitaal zijn er nog werkpunten. Tien à vijftien jaar geleden vormde het vinden daarvan nog een probleem, vandaag is het dat nog nauwelijks. Zo werd over heel 2021 maar liefst 558 miljoen euro opgehaald. Een record en een verdrievoudiging in vijf jaar tijd.

Toch is daarmee niet alles gezegd, want starters lopen vaak verloren in de financieringspuzzel. Het landschap moet transparanter en de financiële geletterdheid sterker. Bovendien wijken beloftevolle techbedrijven nu vaak uit naar het buitenland omdat ze daar grotere bedragen en tegen betere voorwaarden kapitaal kunnen ophalen.

Onze investeerders hebben dan ook nood aan meer inzicht in de mogelijkheden van tech en software zodat ze meer risico durven nemen en hun middelen slimmer kunnen inzetten. 

Contactpersoon

Johan Guldix

Senior Adviseur Innovatie & Ondernemen

imu - vzw - ovam