Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Zijn de ambities voor klimaat en energie wel haalbaar?

Zijn de ambities voor klimaat en energie wel haalbaar?

  • 09/10/2019

Het was na alle marsen en media-aandacht uitkijken naar het klimaat- en energiedeel van het nieuwe Vlaams regeerakkoord. Voka is tevreden dat kostenbeheersing, innovatie en ondernemerschap ook in dit luik de toon zetten. Anderzijds worden er bepaalde ambities naar voren geschoven terwijl de nodige maatregelen om die te halen ontbreken.

  • Het regeerakkoord bevat de ambitie om de energiekost voor bedrijven concurrentieel te houden. Een goede zaak.
  • Anderzijds brengt het regeerakkoord geen coherente visie rond klimaat- en energiebeleid naar voren.
  • Kunnen we zonder renovatieverplichtingen en een kilometerheffing voor wagens het vooropgestelde ambitieniveau wel bereiken?

Het nieuwe Vlaams regeerakkoord bevat de expliciete ambitie om de energiekost voor bedrijven concurrentieel te houden. Dat is een goede zaak. De operationalisering van de energienorm was als principe in de vorige legislatuur ingeschreven, nu moeten concrete maatregelen de kosten van de energiefactuur voor bedrijven in lijn brengen met die van de buurlanden. Ook het behoud van de indirecte carbon leakage-compensaties moet de competitiviteit helpen vrijwaren.

Ook de uitfasering van de certificatensteun voor nieuwe projecten is positief. Om de kosten van de factuur voor de afnemers van elektriciteit onder controle te houden, innovatie aan te moedigen en de vrije markt te laten werken, is de afbouw van steun voor mature technologieën noodzakelijk. Een stop-and-go-beleid moet daarbij wel vermeden worden.

Focus op innovatie

Het verlengen van de energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) na 2022 is eveneens een plus. De EBO’s hebben in het verleden hun nut bewezen en ervoor gezorgd dat de Vlaamse industrie wereldtop blijft inzake energie-efficiëntie. De uitbreiding naar andere domeinen moet grondig bekeken en voorbereid worden, in overleg met de industrie en werkgeversorganisaties. 

“Er wordt een ambitieniveau op lange termijn vastgelegd zonder dat het potentieel daartoe is onderzocht of aangetoond.”

Klaas Nijs

Evenzeer toe te juichen is de focus op innovatie en infrastructuur. Om de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij aan een betaalbare kost te kunnen realiseren, is nog veel innovatie nodig. Terecht worden er dan ook bijkomende middelen voor O&O voorzien. Ook het onderzoek naar een CO2-backbone is een goed initiatief.

Geen coherente visie

Aan de andere kant slaagt het regeerakkoord er wel niet in om een coherente visie rond klimaat- en energiebeleid naar voren te brengen. Er wordt een ambitieniveau op lange termijn vastgelegd zonder dat het potentieel daartoe is onderzocht of aangetoond. Tegelijk ontbreken veel noodzakelijke maatregelen om zo’n ambitieniveau te kunnen bereiken, zoals renovatieverplichtingen voor particuliere gebouwen en een km-heffing voor personenwagens. 

Enkele zaken in het regeerakkoord doen vragen rijzen over de haalbaarheid van de ambities. Neem nu de langetermijn CO2-reductiedoelstelling van (minstens) 80%. Hoe is dit reductiepercentage bepaald? Is 80% in de Vlaamse context betaalbaar? Welke maatregelen zijn er allemaal nodig? Kunnen we er wel geraken als we niet dringend pijnpunten zoals ons energieverslindend gebouwenpark aanpakken?

Daarnaast gaat de verlichting van de energiefactuur niet ver genoeg. Enkel de openbaredienstverplichting (ODV) rond openbare verlichting gaat uit de elektriciteitsfactuur (goed voor 10 miljoen euro in totaal). Nochtans is zowat iedereen het er over eens dat minstens ook de sociale ODV’s niet in de energiefactuur thuishoren… 

Tot slot wordt de terugdraaiende teller behouden tot 2021. De terugdraaiende teller remt innovatie en flexibiliteit af. Met de huidige uitrol van de digitale meters dienen andere mogelijkheden zich aan voor de promotie van zonne-energie.

Voka geeft 10 KPI's die de Vlaamse regering moet halen om Vlaanderen naar de top te brengen. Ready, set, go!

Contactpersoon

Klaas Nijs

Senior adviseur energie en klimaat

imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - DNCM