Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ziek is ziek, ook tijdens de vakantie

Ziek is ziek, ook tijdens de vakantie

  • 07/12/2023

Wordt een werknemer ziek tijdens zijn of haar vakantie dan mogen deze ziektedagen vanaf 2024 niet langer als vakantiedagen worden aangerekend. De werknemer ontvangt voor die dagen een gewaarborgd loon voor ziekte en behoudt het recht om de vakantiedagen later nog op te nemen.

De wet van 17 juli die in volle vakantie in het Staatsblad verscheen (B.S. 31 juli 2023) bepaalt dat. Deze wet kent een lange voorgeschiedenis en kwam er onder Europese druk. Daar waar de wetgever vaak blijk geeft van een ontstellend gebrek aan vertrouwen in de werkgever gaat dit wanneer het, zoals hier de werknemer betreft, vaak de andere kant op. Mogelijk misbruik is niet ver weg. Kosten loeren om de hoek. Dat kon beter.

Deze nieuwe regeling pakt enkel de gevolgen aan van arbeidsongeschiktheid die start tijdens de vakantie. Er zijn geen wijzigingen in het geval de ziekte aanvangt vóór de vakantie en verder loopt tijdens de vakantie. In dat geval behield de werknemer nu reeds zijn vakantiedagen op basis van de regel van ‘de eerste oorzaak van schorsing van de arbeidsovereenkomst primeert’.

Medisch attest

De werknemer zal de arbeidsongeschiktheid moeten bewijzen, anders kunnen de ziektedagen de vakantiedagen niet vervangen. Daarom voorziet de wet dat de werknemer, waarvan de arbeidsongeschiktheid aanvangt tijdens een vakantieperiode, steeds een medisch attest moet bezorgen aan de werkgever. Dat moet normaliter binnen twee werkdagen vanaf de dag van ongeschiktheid of binnen een redelijke termijn bij overmacht. Het attest vermeldt de arbeidsongeschiktheid, de waarschijnlijke duur ervan, en of de werknemer zich met het oog op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven. Bovendien moet de werknemer de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn verblijfplaats indien hij zich niet op zijn thuisadres (domicilieadres) bevindt. Het gaat hier bijvoorbeeld over werknemers die zich in het buitenland bevinden.

Opname vakantiedagen aansluitend op periode arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens een vakantieperiode, kan de niet opgenomen vakantiedagen die samenvallen met de arbeidsongeschiktheid, dus later in het vakantiejaar opnemen. De niet opgenomen vakantiedagen belanden opnieuw in het potje 'saldo jaarlijkse vakantie' van het lopend vakantiejaar. Dit gebeurt automatisch zodra de arbeidsongeschiktheid is aangetoond.

Als de werknemer die vakantiedagen onmiddellijk na het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid wil opnemen, geldt een bijkomende formaliteit. Uiterlijk op het moment dat hij het medisch attest voorlegt aan de werkgever, stelt de werknemer in dat geval de vraag of hij de vakantiedagen aansluitend op de periode van arbeidsongeschiktheid mag opnemen. Hij heeft hiervoor dus het akkoord van de werkgever nodig.

Overdracht vakantiedagen

We geven nog mee dat er, ook vanaf 2024, bovendien nog een wijziging is inzake overdracht van bepaalde niet opgenomen vakantiedagen, wat zal kunnen tot 24 maanden na het einde van het vakantiejaar. Vanaf 2025 kan aldus het recht op wettelijke vakantie voor een werknemer voor het eerst groter zijn dan vier weken per kalenderjaar. Dit is voer voor een volgende Nieuwsbrief.
 

Contactpersoon

Gianni Duvillier

Senior Adviseur Werk en Sociale zekerheid

Proximus
imu - vzw - Altez