Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Zet in op duaal leren en boost het imago

Zet in op duaal leren en boost het imago

  • 15/09/2022

Bram Deceukelier, HR-medewerker bij Willemen Infra, heeft nauwe contacten met hogescholen en middelbare scholen voor zowel stages als trajecten rond duaal leren. Hij spreekt over zijn ervaringen rond duaal leren. 
De voorlaatste suggestie uit onze reeks '8 verbeterpunten voor een slimmer onderwijsbeleid'.

Bij duaal leren volgen leerlingen hun opleiding deels in de klas en deels op de werkvloer, onder begeleiding van een bedrijfsmentor. Er is al heel wat werk verzet in de uitrol van de onderwijsmethode. Maar de feiten zijn wat ze zijn: in het secundair onderwijs is het succes vooralsnog beperkt, in het volwassenenonderwijs is het pas gestart en wat het hoger onderwijs betreft, zijn er proefprojecten maar ook die lopen niet altijd van een leien dakje.  

Naar een slimmer onderwijsbeleid: verbeterpunt 7

Zeker wat het secundair onderwijs betreft, zijn alle experts het erover eens dat duaal leren nog veel meer een positieve keuze moet worden van leerlingen, ouders en scholen. Met andere woorden, het zit nog niet snor met het imago van duaal leren en dat straalt ook af op de kwaliteit van deze praktijkgerichte onderwijsvorm.  

Uitgebluste duale leerlingen

Dat vindt ook Bram Deceukelier, sinds vijf jaar aan de slag op de HR-afdeling van wegenbouwer en asfalt- en betonproducent Willemen Infra. Het bedrijf met o.a. een vestiging in Drongen telt ruim 1.000 medewerkers, Bram is verantwoordelijk voor rekrutering en selectie, studentenjobs, stages en interne opleidingen voor de regio Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Hij heeft nauwe contacten met zowel hogescholen als middelbare scholen voor zowel stages als trajecten rond duaal leren. Bram is ook de contactpersoon voor de mentoren, die de leerlingen begeleiden op de werven. 

(lees verder onder de foto)

foto
Bram Deceukelier, HR-verantwoordelijke bij Willemen Infra

 

“Onze ervaring met duaal leren is voorlopig niet erg positief. We hebben twee studenten begeleid in onze lasafdeling in Drongen en ook eentje in Limburg. De drie trajecten zijn helaas nog voor het einde van de stage stopgezet. De eerste weken loopt alles redelijk goed maar na een tijdje duiken er telkens problemen op. De eerste leerling was nog minderjarig en had dus geen rijbewijs. Hierdoor was hij aangewezen op het openbaar vervoer om te pendelen tot het industriepark. Na een aantal weken begon de hoge reistijd duidelijk te wegen op de motivatie van de student. Daardoor kwam hij steeds meer te laat of helemaal niet meer opdagen. In samenspraak met de school en de leerling werd zijn traject stopgezet. Bij de tweede leerling liep alles initieel goed maar ook daar doken na enkele weken motivatieproblemen op. Na een veelbelovende start werd daar de samenwerking stopgezet na een vertrouwensbreuk. Hetzelfde verhaal speelde zich af bij onze afdeling in Limburg.”

“Op zich sta ik helemaal achter het concept van duaal leren, op voorwaarde dat de leerling met de juiste motivatie start aan dit traject. Duaal leren moet leerlingen aantrekken die bewust voor praktijkervaring kiezen en weten waar ze voor kiezen. Het resultaat van die keuze heeft immers niet enkel gevolgen voor de school en de leerling in kwestie, maar ook voor de bedrijven. Zonder de juiste ingesteldheid is de kans op slagen immers relatief klein. Tijdens het traject proberen we de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden door een ervaren mentor aan te stellen. Als het traject dan stopgezet wordt, treedt er uiteraard langs beide kanten een zekere ontgoocheling op omdat alle partijen toch wel afdoende tijd investeren. Hier is duidelijk een verschil op te merken tegenover de ‘ingeburgerde’ schoolstages. Daar leunt de succesratio aan tegen 100%. Na een geslaagd traject hopen we steevast dat we de leerling als vaste werkkracht kunnen aanwerven. Om zulke trajecten te doen slagen is de opvolging door de scholen van immens belang. Ze kunnen de aanwezigheid in de lessen strikter opvolgen en bij overmatige afwezigheid de start van een bedrijfsstage of duaal traject uitstellen. Vooralsnog zijn onze ervaringen met duaal leren nog geen onverdeeld succes maar we koesteren hoop en blijven beschikbaar voor leerlingen die gepassioneerd met bouw of techniek bezig zijn.”

Om trajecten als duaal leren te doen slagen, is de opvolging door scholen van immens belang"

Bram Deceukelier

Duaal leren sectoraal aanpakken

In de chemie en life sciences sector is duaal leren wel een succesverhaal. De sector speelt al jaren een pioniersrol in de uitbouw ervan. Al in 2013 startten essenscia en enkele chemiebedrijven met het Avogadro-project waarmee studenten professionele bachelor Chemie aan de Antwerpse hogescholen Artesis Plantijn en Karel de Grote aan duaal leren kunnen doen in de afstudeerrichting Procestechnologie. Dit initiatief was een van de grondleggers van werkplekleren in het Vlaamse onderwijs. In het academiejaar 2020-2021 is ook Hogeschool Gent gestart met een gelijkaardige duale opleiding. 

(lees verder onder de foto)

foto
Schoolbezoek bij Willemen Infra

 

De TSO-opleiding Chemische Procestechnieken was in september 2016 dan weer één van de zes studierichtingen in Vlaanderen die als eerste gestart zijn met duaal leren in het secundair onderwijs. Veerle Van Nieuwenhuysen, adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt bij essencia: “Intussen hebben al zowat 200 leerlingen verspreid over een tiental scholen voor dit duale leertraject gekozen. Heel wat van die ex-studenten zijn nu procesoperatoren in chemie- en farmabedrijven. 

In de chemie en life sciences hebben intussen al zowat 50 sectorbedrijven deelgenomen aan duaal leren.” Volgens essencia is een doelgerichte sectorale aanpak cruciaal om van duaal leren een succes te maken. “Daarom zijn er per opleiding lerende netwerken voor kennis- en ervaringsuitwisseling tussen scholen en bedrijven en een sectoraal partnerschap om duaal leren verder te optimaliseren en te promoten, met ruimte voor sectorspecifiek maatwerk.”
 

Laat Voka je ondersteunen bij issues rond arbeidsmarkt & onderwijs

foto

Op zoek naar talent? Of wil je jouw personeel beter opleiden en langer aan boord houden? Voka kan jou ondersteunen bij jouw HR-beleid.

Lees meer

 

Contactpersoon

Arne Oosthuyse

Manager Opleidingen - Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs